👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان
عنوان: بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 70
توضیحات
 انسان‌ها داراي سهمي از اضطراب هستند كه از پائين‌ترين حد تا بالاترين حد گسترده شده است. با شروع فصل امتحان باز هم شاهد سردرد، تهوع، دل درد و ... ناشي از استرس فراگير امتحاني، ميان دانش آموزان و دانشجويان هستيم. استرسي كه هر ساله با شروع فصل امتحانات، حتي جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و كارشناسان مسايل آموزشي و تربيتي را هم به تحليل، هشدار و ارايه راهكارها وا مي‌دارد. به همين خاطر نياز است تا به اهميت و گستردگي مسئله پرداخت شود هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان اضطراب قبل از امتحانات در بين دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور ايلام مي باشد.
روش كار:دراين تحقيق از روش توصيفي استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان رشته روانشناسي تشكيل مي دهند كه از بین 355 نفر دانشجو (52 پسر،303 دختر) بر اساس فرمول كوكران نمونه به تعداد187 نفرانتخاب شد.و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد.
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسش نامه اضطراب مي باشد .
نتايج: نتايج بدست آمده نشان بین اضطراب امتحان با جنسيت ارتباط آماری معناداری وجود ندارد .
واژگان كليدي: اضطراب ، قبل از امتحان، دانشجويان روانشناسي
چكيده.. 1
1-1 - مقدمه.. 2
1-2- بيان مسئله.. 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 5
1-4- اهداف تحقيق.. 6
1-5- سئوالات تحقيق.. 7
1-6- تعاريف متغيرها.. 7
2-1- مقدمه.. 9
2-2- تعاريف ارائه شده از اضطراب.. 11
2-3- فيزيولوژي اضطراب.. 12
2-4- سبب شناسي اضطراب.. 13
2-5- علائم اضطراب.. 14
2-6- بيماري‌هايي كه در اثر اضطراب ايجاد مي‌شود.. 15
2-7- رويكردهاي نظري به اضطراب.. 18
2-8-اضطراب امتحان.. 24
2-9- علل اضطراب امتحان.. 25
2-10- پيشگيري از اضطراب امتحان.. 25
2-11- روش‌هاي كنترل اضطراب.. 26
2-12- با اضطراب امتحان چه كنيم؟.. 27
2-13-چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنیم؟.. 28
2-14- پيشينه نظري.. 34
2-15- پيشينه تجربي.. 39
3-1- مقدمه.. 43
3-2-روش تحقيق.. 43
3-3-شيوه اجراي تحقيق.. 43
3-4-جامعه آماري وحجم نمونه.. 43
3-5-روش نمونه گيري.. 43
3-6-روش جمع آوري داده.. 44
3-7-ابزارگردآوري داده ها.. 44
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها.. 46
4-1- مقدمه.. 47
5-1- مقدمه.. 52
5-2- خلاصه اي از تحقیق.. 52
5-3- نتيجه گيري كلي.. 52
5-4- پيشنهادهاي كاربردي.. 53
5-5- پيشنهادهاي پژوهشي.. 53
5-6-محدوديت‌هاي پژوهش.. 54
منابع و ماخذ.. 55
ضمائم 57

👇 تصادفی👇

خلاصه کتاب از خوب به عالیبررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي( فقه اماميه و حقوق ايران )كتاب THE ELECTROMAGNETIC ORIGIN OF QUANTUM THEORY AND LIGHTنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- رویه قضایی کد درس: 1223057داده کاوی: مفاهيم، روشها، کاربردها، آيندهکتاب رموز کف شناسی و قیافه شناسیپاورپوینت تکنولوژی صفحات لمسیحسابداری عملی - علیمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان

بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان

دانلود بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان

خرید اینترنتی بررسی اضطراب قبل از امتحان در بين دانشجويان

👇🏞 تصاویر 🏞