👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد
شرح مختصر : در تمام ادوار زندگی، توجه به وضعیت آب و هوایی و شرایط مطلوب یکی از مهمترین مسائل زندگی روزمره بشر بوده است. امروزه نیز توجه به این امر مهم، باعث شده که با پیشرفت تکنولوژي و علم بشر براي دست یابی به شرایط مطلوب آب و هوایی و تهویه مناسب فضاي درون منزل، محل کار، فضاهایی کارخانه اي و … تلاشهاي گسترده اي صورت گرفته است. شرکتهاي بزرگ و معتبر دنیا با بروز ترین امکانات خود در صدد طراحی و تولید پیشرفته ترین سیستمهاي تهویه مطبوع برآمدند و در این امر نیز موفق بوده اند. سیستمهاي تهویه مطبوع که امروزه در زندگی افراد کاملا جایگاه خود را پیدا کرده است، روز به روز در حال گسترش نیز می باشد. تا آنجاییکه هر ساله در نقاط مخالف دنیا و مراکز معتبر آموزشی و فنی، همایش هاي متعدد سرمایش، گرمایش، و سیستمهاي تهویه مطبوع برگزار می گردد که آخرین و جدیدترین طراحی هاي این سیستمها به نمایش گذاشته شود. در ایران نیز همایش هاي معتبري در این قالب برگزار می گردد و جدیدترین همایشی که تحت عنوان همایش سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع برگزار گردید، در خرداد ماه 1391 در تهران بود. با توجه به اهمیت سیستمهاي تهویه مطبوع و توجه خاصی که به این موضوع شده است، بر آن شدیم که موضوع پروژه ي را در مورد معرفی این سیستمها و چگونگی طراحی آنها انتخاب کرده و به آن بپردازیم. با توجه به گستردگی موضوع، اطلاعات کلی در مورد سیستمهاي تهویه مطبوع را گردآوري کرده و ارائه خواهیم کرد. در این تحقیق ما ابتدا سرگذشتی از سیستمهاي تهویه مطبوع را بیان و سپس انواع این سیستمها را مطرح کردیم. اما با توجه به این مسأله که موضوع سیستمهاي تهویه مطبوع موضوع پیچیده و جامعی است، ما فقط در مورد یکی از این سیستمها پروژه ي خود را انجام دادیم که این سیستمها تحت عنوان سیستمهاي تهویه توسط ماده مبرد مطرح می گردد. امیدواریم که در این تحقیق توانسته باشیم به صورت کلی شما را با این سیستمها آشنا کرده و اطلاعاتی را در حد دانش و وعلومی که تا کنون فرا گرفته ایم، در اختیار شما گذاشته باشیم. از این که براي مطالعه این تحقیق وقت گذاشته اید کمال تشکر را داریم.
فهرست :
مقدمه
سرگذشت تهویه مطبوع
تعریف سیستمهاي تهویه مطبوع
طبقه بندي سیستمهاي تهویه مطبوع
سیستمهاي تمام هوایی
سیستمهاي تمام آبی
سیستمهاي هوایی آبی
سیستمهاي سرمایش تبخیري
سیستمهاي تهویه توسط ماده مبرد
طبقه بندي سیستمهاي تهویه توسط ماده مبرد
سیستمهاي پنجره اي
سیستمهاي دیواري
سیستمهاي مجزا
سیستمهاي یکپارچه
سیستم هاي حجم ثابت
سیستمهاي حجم متغیر
 

👇 تصادفی👇

پرسشنامه کمرویینقشه زمین شناسی صفی آباد(1:100000)تأثير انحناء و مقياس كوچك بر روي كمانش حرارتي نانو لوله هاي كربني دوجداره با مدل پوسته الاستيكسوالات مربوط به درس تکنولوژیطرح واحد تولیدی بنزیل بنزوات44- راهكارهای بهبود سیستم تهویه تونل قمرود در كیلومتر 17 به منظور تامین و انتقال هوای موردنیازبه سینه كار182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزلهگزارش کارآموزی حسابداری وزارت نیروطراحی دیسپاچینگ فوق توزیعکارگاه آموزشی مشتری مداری و فروش حرفه ای ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد

دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد

دانلود دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد

خرید اینترنتی دانلود پروژه سیستمهای تهویه مطبوع توسط ماده مبرد

👇🏞 تصاویر 🏞