👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ
شرح مختصر : در مخابرات، کد همینگ، کد تصحیح خطای خطی می‌باشد که به افتخار ریچارد همینگ، مخترع آن گذاشته شده‌است. کدهای همینگ می‌توانند همزمان ۲۲ بیت خطا را شناسایی کنند و ۱ بیت خطا را تصحیح کنند. در نتیجه مخابره قابل اطمینان در صورتی که فاصله همینگ بین رشته بیت فرستنده و گیرنده یک یا کمتر از یک باشد، ممکن می‌شود.دسته‌ای از کدها برای تشخیص و تصحیح خطا در ارسال اطلاعات استفاده می‌شوند. که به آنها کد همینگ می‌گویند.در این کدها حداقل اختلافی که بین دوکد نمایشی وجودداردفاصله همینگ نامند. ما در اینجا کد همینگ با حداقل فاصله 3 را توضیح می‌دهیم. یعنی بیتهایی را که به آنها اضافه می‌کنیم 3 بیت می‌باشد. چون در کد همینگ به منظور تشخیص و تصحیح خطا باید بیتهایی را به کدمان اضافه کنیم. اگر بخواهیم کد NBCD را با حداقل فاصله 3 ارسال کنیم. باید به کد NBCD 3 بیت اضافه کنیم. که اطلاعات ارسالی به صورت زیر می‌شود. C1 c2 b3 c4 b5 b6 b7 که در اینجا بیت c1 و c2 و c4 سه بیتی هستند که به کدمان اضافه می‌شوند و به آنها بیتهای الحاقی می‌گویند و به بیتهای b3 و b5 و b6 و b7 بیتهای اطلاعاتی می‌گویند.

👇 تصادفی👇

نحوه تبدیل نرم افزار به نسخه پرتابلآشنايي با دكارت،پل استراترن46-اثرسنجی اجرای روشهای مختلف طرح مدیریت زمانی برنامه های کاری درکاهش میزان تقاضای سفر در ساعت اوج صبح شهر تهرانمقاله درباره علم | علم چیست | تعریف علم (۳۰صword)آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود داردافزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آبمقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانوادهدانلود مقاله روابط و گراف‌های فازی‎کسب در آمد از اینترنت بدون صرف هزینه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ

دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ

دانلود دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ

خرید اینترنتی دانلود مقاله کد بندی کانال به روش همینگ

👇🏞 تصاویر 🏞