👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی

ارتباط با ما

دانلود


مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی
عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 46
توضیحات
فرید باتوجه به نقش آسیب زای کمال گرایی این سازه را تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی تعریف می کند وی کمال گرایی رانوعی خود شیفتگی می داند که در قلمرو اختلالات نوروتیک قرار می گیرد . هلندر 1978کمال گرایی را شبکه گسترده ای از شناختها می داند که شامل انتظارات، تفسیر حوادث ُُو ارزیابی خود میباشد .او این اصطلاح را با جزئیات بیشتری بیان میکند افرادی که معیارهای بسیار بالایی دارند بطور مداوم و وسواس گونه به سوی اهداف ناممکن در تلاشند و ارزش خود را بر حسب سود آوری و کامل بودن میسنجند .تعریف برنز در حقیقت گسترش اندیشه باورهای غیر منطق تر الیس میشد مبنی براینکه یک راه ُحل دقیق و کامل وجود دارد و چنانچه اين راه پيدا نشود فاجعه است به طور کلی هولند و اليس بر جنبه های منفی و ترس از شکست تاکيد دارند.( مهرابی زاده، 1383)
2-3-ویژگیهای افراد کمال گرا
افراد کمال گرا،بطور مداوم به عواقب اعمال خود می اندیشد و همواره به بهترین روش تمرکز می کنند،آنها همیشه انتظار دارند کارها خود را به بهترین نحو انجام دهند.
اما هرگز نمی توانند به خوبی کارخود را به پایان برسا نند چنین افرادی توقعات بسیار بالایی از عملکرد واقعی خود دارند ،در نتیجه نمی توانند احساس خوبی از خود داشته باشند دلیل چنین معیارهای شخصی و افراطی ،ترساز شکست است .ترس منجر به رفتارهای اجتنابی می شود و رفتاراجتنابی به این معنی است که فرد باید پیوسته به موضوعات ترسناک آگاه باشد.ترس از شکست ممکن است مولفه های کمال گرایی از قبیل جستجوی ایمنی ،اصلاح دیگران و بررسی افراطی را برانگیزد،تافرد به معیارهای غیر منطقی خود نائل گردد.
افراد کمال گرا به دلیل ترس از عدم تحقق معیارهای کمال گرایانه از موقعیتهااجتناب می کنند و ممکن است دچار اهمال کاری شوند(شفران ومنسل2001).
هلندر1965به فرایند های شناختی توجه کرد که کمال گرایی را در فرد پایدار می کنند مانند توجه انتخابی یعنی افراد کمال گرا اغلب به اشتباهات و نقایص خود تمرکز دارند، هلندر کمال گرایی را یک صفت منفی تلقی می کند و فراد کمال گرادارای یک خود تحقیری هستند(شفران ومنسل2001)
برنز 1980ارزیابی مداوم افراد کمال گرا را در موفقیتها مورد بررسی قرارداد .وی مشاهده کرد که افراد کمال گرا معیارهای غیر واقع بینانه افراطی و انعطاف ناپذیری دارند و تعبیر آنها از وقایع به سبک مخرب است و خود را براساس توانایی در رسیدن به اهداف تعریف می کنند براساس شواهد موجود تفاوتهای زیاد در کمال گرایی وجود دارد .لکن مهمترین مشخصه های کمال گرایی داشتن اهداف بلند پروازانه ،جاه طلبانه، غیر قابل وصول و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است .افراد کمال گرا براین باورند که توانایی کامل برای هر عملکرد ی هستند و باید عملکرد کاملی داشته باشند و چنانچه عملکرد شان کمتر از حد کامل باشد باعث ناراحتی آنها می شود .کمال گرایان بیش از آنکه به پیشرفت نیاز داشته باشند از شکست می ترسند . افراد کمال گرا در اولویت بندی امور مشکل دارند و غالبا"بر روی تکالیف ،صرف نظر از اهمیت شان بطور یکسان وقت صرف می کنند. بنابراین افراد کمال گرا از عملکرد خود ناراضی هستند و چنین باور دارند که نمی توانند به آنچه که می خواهند برسند .کمال گرایی معمولا"با خطا کاری همراه است ،کسی که همیشه به کامل و بی نقص بودن کارها فکر می کند هیچ چیزی او را خشنود نمی سازد ،افراد کمال گرا ،زمانی که با نقایصی در عملکرد مواجهه می شوند ،شکست را تجربه می کنند ودر نتیجه عزت نفس آنها کاهش می یابد (هویت 1989)
فهرست مطالب
 مفهوم کمال گرایی
ویژگیهای افراد کمال گرا
بيماري هاي مرتبط با كمال گرايي
كمال گرايي سالم يا ناسالم
دانش آموزان كمال گرا
گستره نظری تحقیق
پیشینه تجربی
منابع

👇 تصادفی👇

10 روش کسب و کار اینترنتیشیپ فایل حوضه های آبخیز استان زنجاننرم افزار صدور فاكتورپروژه اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمندتعمیر گاه خودرو به ارزش 40000 ت37- تحلیل پوشش نهایی سازه های زیرزمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی تیپ یك لاینینگ تونلهای دوقلوی شبلیطراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتزدانلود کتاب اصول و شیوه های عطر سازیموتورهای القایی سنکرون مغناطیس دائم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی

خرید اینترنتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگرایی

👇🏞 تصاویر 🏞