👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان

ارتباط با ما

دانلود


بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان
عنوان: بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان 
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 70
توضیحات
هدف از تحقيق حاضر بررسي میزان شيوع اضطراب و جنسيت در بين دانشجویان دانشگاه مي باشد.
روش كار:در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه پيام نور تشكيل مي دهند كه از بین آنهانمونه به تعداد250نفرانتخاب شد.  ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسش نامه اضطراب بك مي باشد .
نتايج: نتايج بدست آمده نشان داد بین اضطراب با جنسيت در بين دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه رابطه وجود ندارد.
واژگان كليدي: اضطراب ، دانشجويان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بیان مسئله.. 4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقيق.. 6
1-4- هدف تحقيق.. 7
1-5- فرضيه تحقيق.. 7
1-6- تعریف متغيرها.. 7
1-6-1- تعاريف مفهومي.. 7
فصل دوم
پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه.. 10
2-2-اضطراب.. 10
2-3-تعاريف ارائه شده از اضطراب.. 13
مفهوم اضطراب :.. 14
2-4- مقابله با اضطراب.. 20
2-5-فيزيولوژي اضطراب.. 29
2-6-سبب شناسي اضطراب.. 30
2-7- روشهای کنار آمدن با اضطراب.. 31
2-8-روش‌هاي كنترل اضطراب.. 32
2-9- ادبیات نظری.. 34
2-10- پيشينه تحقيق.. 42
فصل سوم
روش تحقيق
3-1- مقدمه.. 45
3-2-روش تحقيق.. 46
3-3-شيوه اجراي تحقيق.. 46
3-4-جامعه آماري وحجم نمونه.. 46
3-5-روش نمونه گيري.. 46
3-6-روش جمع آوري داده.. 47
3-7-ابزارگردآوري داده ها.. 47
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها.. 47
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه.. 49
فصل پنجم
تجزيه و تحليل
5-1- مقدمه.. 56
5-2- خلاصه اي از تحقیق.. 56
5-3- نتيجه گيري كلي.. 57
5-4- پيشنهاد ها.. 57
5-5- محدوديت ها.. 58
منابع و ماخذ.. 59
ضمائم.. 61

👇 تصادفی👇

گزارش كارآموزي در اداره توزيع برق بخش بادرودshapefile میزان فرسایش خاک استان کردستانطرح توجیهی سنگ فروشیتشخیص نوع لکنت در زبان فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و روشهای استخراج ویژگی FFT و MFCCدانلود فایل لایه باز تایپوگرافی آیه قرآننمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ایدانلود EveryCircuit نرم افزار طراحی مدار الکتریکی اندرویددانلود پاورپوینت بتنطرح ریزی واحدهای صنعتی جک گازی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان

بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان

دانلود بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان

خرید اینترنتی بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان

👇🏞 تصاویر 🏞