👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی

ارتباط با ما

دانلود


گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی
گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی
شامل 148 صفحه فایل word
فهرست
 
 
پیش گفتار 1
مقدمه 1
فصل اول تاريخچه ایران خودرو 1
 
فصل دوم بررسی فرآیند رنگ خودرو 5
روي بازدهي باردارشدن رنگ
 
فصل سوم تكنولوژي رنگ RODIP 14
 
 
فصل چهارم کانوایر هوایی21
پيشگفتار :
صنعت خودرو كه يكي از مهمترين صنايع دنياست که براي ميليونها نفر اشتغال ، ميلياردها دلار درآمد و پايه فعاليت تعدادي بي شمار صنايع پشتيباني و خدماتي را فراهم آوره است.در قرن بيستم ،خودروها صنعت حمل و نقل را متحول ساختند و شيوه زندگي، مسافرت و كسب كار مردم را براي هميشه تغيير دادند.خودروها مردم را قادر به مسافرت و حمل و نقل بيشتر و سريعتر كالاها كرده و بازارها و مناطق وسيع تري را براي كسب و كار و تجارت گشودند.
صنعت خودرو، از طريق شيوه هايي نظير توليد انبوه (توليد به تعداد زياد در واحد زمان) بازاريابي انبوه (فروش محصولات در سطح ملي بجاي فروش محصول در يك محل) و جهاني شدن محصول (مونتاژ محصول با قطعاتي كه در سرتاسر جهان توليد مي شوند) هزينه هاي حمل و نقل را كاهش داده است.
شركت ايران خودرو نيز در حركت توسعه خود در جهت ظرفيت سازي، خودكفايي، و دسترسي به ظرفيتهاي بالاي صنعتي اقدامات وسيع و گسترده اي را به انجام رسانده است و هم اكنون در بكارگيري و راه اندازي علوم و فنون روز از استعداد بالايي برخوردار است كه با انباني از تجارب علمي و فني خود، نقش مؤثري در ارتقاء پيشرفت صنعت كشور داشته است. ايران خودرو همواره اهميت و جايگاهي رفيع براي ارتباط صنعت با دانشگاه و مراكز صنعتي قائل بوده و با بكارگيري تدابير و سياستهاي خاص و با نگاهي نو به مسائل انساني، در پيوند هرچه بيشتر آن، قائل به تشريك مساعي در دو بخش صنعت و دانشگاه بوده و در فراهم نمودن فضا و بستر مناسب و گسترش آن تا دستيابي به افقي روشن، از هيچ كوششي در اين زمينه فروگذار نبوده است.
 
 
بي شك دوره هاي كارآموزي از حساس ترين و پر ارزش ترين اوقاتي است كه آينده ما را رقم خواهد زد، زيرا كسب معلومات و تجارت پيشرو ، در تكميل و بسط و كارايي اندوخته ها حداقل ، راهگشاي بازار است. به يقين آينده جامعه ما از آن اشخاصي خواهد بود كه بتواند با واقع نگري و افكار بلند از دانش ها ، فنون و تجارب خود بهره برداري نمايد.
شركت ايران خودرو در صدد مي باشد طي مدت كوتاه كارآموزي زمينه اي براي ما فراهم مي آورد تا بتوانيم به تبادل اندوخته هاي عملي- فني بپردازيم و در مقابل از ما انتظار دارد با نگرشي نافذ و موشكافانه در فرآيندكاري، حضوري جدي و با نشاط داشته باشيم .
 
 
مقدمه :
در این گزارش در ابتدا و در فصل اول مروری اجمالی داریم به تاریخچه فعالیت بزرگترین خودرو ساز خاورمیانه،ایران خودرو،همچنین تــاريخچــه خــودروهاي سواری و سـنگين می پردازیم.
 
 
و در ادامه و در فصل دوم گزارش به برسسی فرایند رنگ خودرو می پردازیم .بطور كلي فرآيند رنگ آميزي خودرو از مراحل زير تشكيل شده است:
 
Pre Treatment) PT ): آماده سازي بدنه براي فرآيند رنگ مي باشد. اين بخش شامل شستشوي بدنه ، چربي گيري در دو مرحله ، آبكشي پس از چربي گيري ، فسفاتسيون كاتيونيك ، شستشو، چكه گيري و آماده سازي براي مرحله بعدي مي باشد.
Electro Deposition) ED ): در اين مرحله بدنه آماده شده در مرحله قبل ، وارد حوض رنگ گشته و به اين دليل كه بدنه و حوض رنگ داراي بار الكتريكي هستند و اين بار الكتريكي در آندو مخالف يكديگر است ، در اثر رسانش و همين طور تبادل الكتريكي ، رنگ باردار بروي بدنه كه داراي بار مخالف است بصورت يكسان جاي مي گيرد و تمام نقاط بدنه بصورت كامل پوشيده از رنگ ميشود و پس از اينكه از حوض رنگ بيرون آمد بلافاصله آبكشي مي شود. آبكشي به اين علت صورت مي گيرد كه بوسيله آبي كه توسط نازلها بروي بدنه پاشيده مي شود ، هم ذرات اضافي محلول از روي بدنه پاك مي شود و هم اينكه بار اضافي الكتريكي بروي بدنه ا بين مي رود . پس از اين عمل ، بدنه وارد كوره ED مي گردد و در اثر حرارت كوره مزبور نگ ED خشك شده و تثبيت مي گردد. ( طول كوره برابر 112 متر و دماي آن برابر 5+ـ 175 مي باشد.
سيلر كاري : پس از اينكه بدنه آماده شده از كوره ED خارج شد مي باست كه در اين مرحله تحت فرآيند سيلركاري قرار گيرد به اين ترتيب كه تمامي درزها و بين قطعات مختلف توسط ماده اي به نام سيلر و بوسيله نازلهاي مخصوص پر شده و سپس بروي آنها قلم موي 1 يا 2 اينچي كشيده مي شود تا سيلر در منطقه مورد نظر پهن شده و نيز صاف و يكسان گردد .
ماسكينگ : در اين مرحله سوراخهاي مورد نياز بروي بدنه (در مرحله مونتاژ) از جمله كف و داخل محفظه موتور و داخل صندوق عقب بوسيله درزگيرهابا كوركنهاي موقت و همچنين چسبهايي پوشانده مي شود كه در مرحله بعد كه پاشش مايع PVC به زير بدنه است ، سوراخها پر نشوند.
پاشش PVC : مايع PVC بوسيله پيستولتهاي بادي به زير بدنه پاشده مشود.خاصيت PVC جلوگيري از پوسيدگي كف بدنه و استقامت و استحكام هرچه بيشتر كف بدنه ميباشد .
دي ماسكينگ : براي جدا كردن چسبها و كوركنهاي موقت كه در قسمت ماسكينگ چسبانده شده بود طراحي شده است .
كوره سيلر و PVC : در اثر حرارت ايجاد شده در اين كوره سيلرها و همچنين PVC پاشيده شده كاملا” پخته ميشود .(طول كوره برابر 18 متر و دماي آن برابر 5 _ +140 )
پس از اين مرحله تمامي بدنه ها از روي كانواير هوايي بروي اسكيدهاي زميني ، بروي كانوايرهاي زميني قرار مي گيرد و از اين مرحله به بعد ادامه فرآيند و پروسس روي بدنه بروي زمين انجام مي گردد.
8 . پاشش رنگ آستري : بطور كلي بروي ماشين دو مرحله رنگ پاشش ميشود كه در مرحله اول كه پاشش رنگ آستري مي باشد.تمامي خودروها از نظر نوع رنگ مشترك هستند و تمامي آنها تحت يك پروسس مشترك قرار مي گيرند و بروي تمامي آنها رنگي يكسان پاشيده ميشود.
9 . كوره رنگ آستر : بعد از پاشش رنگ آستر تمامي بدنه ها وارد كوره شده و در اين مرحله رنگ آستر پخته مي شود . و سپس وارد كابين خنك كن (Cooling) مي گردد كه در اين قسمت بدنه جهت انجام كار كارگر خنك ميگردد
(طول كوره برابر 99 متر و دماي آن برابر 5 _ +145 )
10 . پاشش رنگ نهايي(رويه) : پاشش رنگ رويه به دو صورت انجام مي گيرد :
الف- رنگ عادي ( SOLID) : اين رنگ عبارتست از رنگهاي عادي كه بروي بعضي خودروها براساس برنامه ريزي توليد كارخانه پاشش مي شود.اين رنگ از نظر تنوع رنگ اتومبيلها و بدنهاي مختلف تفاوت مي كند.پيكان ، RD ، سمند (زرد رنگ) جزء بدنه هاي رنگ Solid مي باشد .
ب – رنگ متاليك (METALIC) : اين رنگ در دو مرحله پاشش مي شود . به اين ترتيب كه يك مرحله از نظر تنوع رنگي ، رنگ مخصوص پاشش مي شود و در مرحله دوم ماده اي به نام كيلير (Clear) به منظور متاليك شدن رنگ روي بدنه پاشش مي شود. پژو 405 ، پارس ، 206 ، سمند (رنگهاي تيره) جزء بدنه هاي رنگ Metalic ميباشد.
11 . كوره رنگ نهايي: اين كوره به منظور خشك كردن سريع و همچنين مقاوم نمودن رنگ در برابر حرارت براي بدنه هادر خط رنگ طراحي مي شود كه در اثر حرارت ايجاد شده در كوره مزبور رنگ بدنه كاملا” پخته شده و سپس وارد كابين خنك كن (Cooling) مي گردد كه در اين قسمت بدنه جهت انجام كار كارگرخنك ميگردد.
12 . پوليشكاري : بدنه ها در اين مرحله بوسيله نوعي روغن به نام پوليش آغشته مي شوند كه داراي شفافيت بيشتر شوند.
بعد از اينكه فرآيند رنگ بروي بدنه ها به پايان رسيد ، بدنه ها به انبار قبل از خط مونتاژ ارسال مي شوند و اصطلاحا” وارد PBS ( Paint Body Storage) مي گردند .
لازم بذكر است در پايان خط رنگ ، بدنه بوسيله كنترل كيفيت تأييد نهايي مي گردد و در صورتيكه بدنه از كنترل كيفيت تأييد نهايي را اخذ ننمود يا مجددا” به ابتداي خط رنگ رويه باز مي گردد و يا در انتهاي خط ، در كابينهاي دوباره كاري ، مورد ترميم قرار مي گيرد و سپس به PBS ارسال مي گردد.
سپس و در فصل سوم به برسسی سیستم رنگ رو دیپ سه بعدی(RODIP 3D)که يك سيستم چرخشي كه توسط شركت ABBبراي افزايش ظرفيت اماده سازي بدنه و روكشي بوسيله فرايند الكتروفرتيك طرح و توسعه يافته است می پردازم
شيوه غوطه ور سازي بر اساس سيستم چرخشي شناخته شدهindex است .سيستم جديد طول كوتاه سيستم كانويرچرخشي RODIP2ا با سيستم كانوير پيوسته با ظرفيت بالا مانند كانوير پاندولي (PENDULUM) يا سيستم مونو ريل(MONORAIL) تركيب مي كند.سيستم RODIP3به يك خط حركتو يك جفت زنجير استاندارد افقي در خارج از فضاي مخزن فرايند ساده سازي شده است.سيستمRODIP بالاترين كيفيت ممكن براي اماده سازي بدنه خودرو و عمليات E-coatرا با توجه به دارا بودن سيستم بسيار پاكيزه كانوير و راهنماي انعطاف پذير خارجي بدنه ها در خلال غوطه ور سازي فراهم مي اورد. سيستم RODIP3در ظرفيت هاي بين 10-100 بدنه در ساعت ودر طولي كوتاهتر از سيستم هاي ناقل كنوني قادر به كار مي باشد.شايان ذكر است كه هزينه هاي لازم درتوليد با ظرفيت برابر براي سيستم RODIP3بطور قابل ملاحظه اي كمتر از سيستم هاي كانوير كنوني است.
 
در پایان و در فصل چهارم باتوجه به اهمیت جابجایی در سالن های رنگ به بررسی کانوایر هوایی می پردازیم همانطور که می دانیم جابجایی در زندگی روزمره و اجتماعی ما نقش انکار ناپذیری را در اختیار دارد ودر صنایعی نظیر خودرو سازی این موضوع اهمیت مضاعفی پیدا می کند چرا که راحتی کار. صدمه ندیدن بدنه .امنیت اپراتوروکاهش هزینه ها بعنوان اصلی مهم در همه زمینه های تولیدی برای افزایش بازدهی بیشتر اهمیت دو چندان پیدا می کند. بر همین اساس بر آن شدم تا کانوایر هوایی را به عنوان یکی از انواع کانوایرها که کاربرد فراوانی دارد بررسی کنم.

👇 تصادفی👇

كارخانه كاشي و سرامیک صباتحقیق درباره ضرورت دستیابی به فناوری هسته ایدانلود پروژه کنترل کیفیت آماری ‎( شرکت سیبک سازی )دانلود پایان نامه پردازش تصویر و OCRدانلود پاورپوینت نور در معماریدانلود بانک ایمیل کلیه اصناف،بانک ایمیل کارخانه ها،شرکت ها با بروز رسانی سال 94تحقیق مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ECRMکسب درآمد از اینترنت به زبان ساده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی

گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی

دانلود گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی

خرید اینترنتی گزارش کارآموزی بسیار ارزنده وکامل از شرکت ایران خودرو با موضوع بررسی فرآیند رنگ خودرو و کانوایر هوایی

👇🏞 تصاویر 🏞