👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن 14

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه  ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن  14
چکیده
هیدروکسی اسیدها به عنوان غنی از گونه هایی با فعالیت بیولوژیک بالا مطرح می باشند و به عنوان گروهی از ترکیبات شیمیایی با فعالیت دارویی شناخته شده می باشند. در میان این گروه ترکیبات، ترکیب 2-هیدروکسی-4- متیل پنتانوئیک اسید به عنوان یک ترکیب کلیدی مطرح می باشد. برای روشن سازی مکانیزم عمل و کمک به شناسائی سینتیک داروئی این ترکیب، نشاندارسازی آن با رادیو ایزوتوپ کربن 14 در یک موقعیت مناسب متابولیکی اهمیت دارد.
در این تحقیق، بعد از تبدیل باریم کربنات به پتاسیم سیانید تحت شرایط کوره در حضور پتاسیم آزید، ترکیب 2- هیدروکسی-4-متیل پنتانونیتریل از واکنش بین پتاسیم سیانید و ایووالر آلدهید در حضور NH4Cl تهیه گردید.
در مرحله نهایی سیانوهیدرین مرحله قبل به α-هیدروکسی اسید نشاندار 2- هیدروکسی-4- متیل پنتانوئیک اسید از طریق هیدرولیز توسط هیدروکلریک اسید تبدیل گردید. ساختارهای سنتزی توسط طیف سنجی [FT-IR] و H-NMR شناسایی گردید. رادیواکتیو نمونه ها توسط سیستم درخشش مایع مشخص گردید.
لغات کلیدی: کربن 14- نشاندارسازی- هیدروکسی اسید- 4- متیل پنتانوئیک اسید- سیانوهیدرین ها
 
فرمت پایان نامه  pdf
 تعداد صفحات 115
 
فهرست مطالب
1- فصل اول: مقدمه ای بر شیمی هسته ای
1-1 مقدمه
1-2 کشف رادیواکتیو و رادیوایزوپها
1-3 منشاء ناپایداری در هسته ی یک ایزوتوپ
1-4 رادیواکتیویته
1-5 انواع تلاشی رادیواکتیو
1-6 ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ های متداول در سنتز ترکیبات آلی
1-7 سنجش ایزوتوپ های پایدار
1-8 سنجش ایزوتوپ های رادیواکتیو
1-9 نرخ تلاشی رادیواکتیو
1-10 شمارنده ی درخششی مایع
1-11 استانداردهای رادیواکتیو و اندازه گیری های مطلق
1-12 تهیه ی نمونه
1-13 خودتلاشی ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ های رادیواکتیو
1-14 طرز تهیه و خواص ایزوتوپ های کربن
1-15 واحدهای اندازه گیری
1-16 فعالیت ویژه
1-17 سنتز ترکیبات آلی نشاندار با تریتیم
1-18 سنتز ترکیبات آلی نشاندار با کربن 14
1-19 نمونه هایی از سنتز برخی فرآورده های کربن 14
2 فصل دوم: سنتز آلفا هیدروکسی اسیدنشاندار
2-1 مقدمه
2-2 کاربرد آلفا هیدروکسی اسیدها در پزشکی
2-3 ملکول نشاندار جهت سنتز
2-4 ساختار ملکول هدف
3 فصل سوم: آزمایشات
3-1 تجهیزات
3-2 مواد مورد استفاده در طی انجام پروژه
3-3 مراحل آزمایشگاهی
4 فصل چهارم: طیف ها
4-1 H-NMR
4-2 FT-IR
4-3 H-NMR1
4-4 گراف شمارش 2- هیدروکسی 4- متیل پنتانوئیکاسید-{کربوکسی-C}
4-5 طیف Hplc ترکیب 2- هیدروکسی-4- متیل پنتا نوئیک اسید سنتزی
4-6 طیف HPLC2- هیدروکسی-4- متیل پنتانوئیک اسید استاندارد
پیشنهادات
منابع و ماخذ
 

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان لرستانعیب یابی سیستم ترمزدانلود کتاب هفت راز پرواز یک کسب و کار اینترنتیمقاله ترجمه شده حسابداریبهینه‌سازی هم‌زمان مقاومت و شفافیت نهان‌نگاری تصویر مبتنی بر تکنیک‌های روان بصری WORD638-ارزیابی اثر ایجاد ظرفیت ذخیره دركاهش خسارت سیلاب با استفاده از مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برپویایی سیستمكنترل لرزش صداآموزش تعمیر لامپ های کم مصرف (قدم به قدم و تضمینی - بازگشت هزینه)نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-برنامه ریزی و رفاه اجتماعی- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت کد درس: 1222016-1222164آموزش CMD ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن 14

پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن 14

دانلود پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن 14

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن 14

👇🏞 تصاویر 🏞