👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

ارتباط با ما

دانلود


143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
الهام رجبی - گروه مهندسی عمران دانشگاه اراکعلیرضا آذربخت -
درنظر گرفتن مدل خاک پی سازه باعث تغییر درپاسخ لرزه ای سازه ها می گردد با این حال دراغلب موارد مساله اندرکنش درروند تحلیل و طراحی سازه ها نادیده گرفته می شود که علت این امر تصور عموم مهندسین برمحافظه کارانه بودن اثرات آن برپاسخ لرزه ای سازه هاست با وجود اینکه زمان تناوب و میرایی سازه درحالت درنظر گرفتن اندرکنش تغییر یافته و اغلب باعث کاهش نیروهای ورودی میگردد لیکن این فرضیه درتمامی حالات صحت نداشته و می تواند باعث تخمین غیرمحافظه کارانه تقاضای لرزه ای گردد هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر انعطاف پذیری پی برنحوه اعمال ضریب اصلاح تقاضای عضو دردستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود می باشد بدین منظور از روش ساده و درعین حال با دقت مناسب تیر مستقبر برخاک غیرخطی وینکلر استفاده شده است.
اندرکنش خاک - پی - سازه - مدلسازی وینکلر - انعطاف پذیری - حرکت زمین
برای بار اول: (رجبی, الهام و علیرضا آذربخت، ۱۳۹۱) برای بار دوم به بعد: (رجبی و آذربخت، ۱۳۹۱)

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی در اداره بهزیستی (فرمت Word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات 31مبانی و تشریح الزامات سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008طرح توجیهی جعبه میوهسیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک شهرداریها، تلفیق پرداخت الکترونیک و هوش تجاریکتاب ++Cارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنیشیپ فایل میزان تبخیراستان بوشهرکارآموزی تعمیرات موبایل21 نكته ي اساسي در ايميل ماركتينگ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

دانلود 143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

خرید اینترنتی 143- بررسی اثرات اندركنش خاك - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

👇🏞 تصاویر 🏞