👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری
دسته بندی
دارای فایل Word می باشد
 
این مجموعه شامل اصول کار سیستمهای CCTV و نیز تجهیزات آنهاست همچنین اصطلاحات متداولی را درباره ی این سیستم ها به ما می آموزد در بخش بعد در مورد اجزا ء دوربین های مدار بسته و سیستم های نظارتی بحث می شود که در این بخش مطالب در قالب پرسش و پاسخ گردآوری شده است در بخش بعد مطالبی در مورد سیستمهای دوربین مدار بسته آنالوگ و دیجیتال و نیز کارتهای DVR مطالبی گفته شده است در بخش های بعدی طراحی سیستم های نظارتی و نیز چگونگی انتخاب دوربین های مدار بسته مورد نیاز مطرح گردیده است .
در فصول پایانی در مورد اصول کار دوربین های امنیتی بحث گردیده است و تکنولوژی مختلف در این زمینه نیز به بحث گذاشته است .
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
فصل اول : آشنایی با سیستم دوربین های مدار بسته
۱-۱-اصول کار سیستمهای CCTV
۱-۲-تجهیزات سیستمهای CCTV
۱-۳-اصطلاحات متداول در سیستم های CCTV
فصل دوم : دوربین های مدار بسته
۲-۱-مقدمه
۲-۲-دوربین های مدار بسته و سیستمهای کنترل تصویری
۲-۲-۱-منظور از دوربین مدار بسته و سیستم های کنترل تصویری
۲-۲-۲-انواع دوربین به لحاظ کاربرد کدامند ؟
۲-۲-۳-منظور از دوربین اسپید دام چیست ؟
۲-۲-۴-ولتاژ کار اغلب دوربین ها معمولاً چقدر است ؟
۲-۲-۵-پایه دوربین به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد ؟
۲-۲-۶-انواع پایه دوربین کدامند؟
۲-۲-۷-منظور از اصطلاحات پن و پنتید در دوربین مدار بسته چیست ؟
۲-۲-۸-منظور از اصطلاحات (این دٌر)و(آوتدٌر) در دوربین مدار بسته چیست ؟
۲-۲-۹-در سیستم دوربین مدار بسته منظور از کاور چیست ؟
۲-۲-۱۰- انواع کاور و دوربین های مناسب آنها کدامند ؟
۲-۲-۱۱- ولتاژ کار مناسب انواع دوربین ها را چگونه می توان تأمین کرد؟
۲-۲-۱۲- لنز انواع دوربین ها چگونه انتخاب می شود ؟
۲-۲-۱۳- اندازه ی انواع لنز ها معمولاً چقدر است؟
۲-۲-۱۴- میدان دید و وضوح تصویر لنزها با افزایش آنها چگونه تغییر می کند ؟
۲-۲-۱۵- زاویه ی دید و وضوح جزئیات تصویر برای دو لنز ۸/۲ و ۲۸ میلی متر چه تفاوتی دارند ؟
۲-۲-۱۶- لنز مورد نیاز یک دوربین چگونه انتخاب می شود ؟
۲-۲-۱۷- کاربرد لنزهای اتو ایریز چیست و سایز های استاندارد ان کدامند ؟
۲-۲-۱۸- لنزهای لتو ایریز در چه مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد و اگر به جای آن از لنز معمولی استفاده کنیم تصویر چگونه دیده می شود ؟
۲-۲-۱۹- منظور از لنزهای زوم کننده چیست؟
۲-۲-۲۰- کابل های خروجی از یک دوربین معمولاً به چه قسمت هایی تقسیم می شوند ؟
۲-۲-۲۱- هدف از کاربرد سیستم های تقسیم کننده ی تصویری چیست؟
۲-۲-۲۲- انواع سیستم های تقسیم کننده ی تصویری کدامند ؟
۲-۲-۲۳- منظور از سیستم سوئیچر چیست؟
۲-۲-۲۴- سیستم سوئیچر معمولاً در چند مدل مورد استفاده قرار می گیرد؟
۲-۲-۲۵- کابلهای تصویری سوئیچر چگونه نصب می شوند ؟
۲-۲-۲۶- آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم سوئیچر امکان پذیر است؟
۲-۲-۲۷- آیا در سوئیچر صدای دوربین ها را می توان مورد استفاده قرار داد ؟
۲-۲-۲۸- سیستم کواد یک چگونه کار می کند ؟
۲-۲-۲۹- کابل تصویری کواد ۱ چگونه نصب می شود ؟
۲-۲-۳۰- آیا تنظیم زمان نمایش هر دوربین در سیستم کواد ۱ امکان پذیر است ؟
۲-۲-۳۱- سیستم کواد ۲ چگونه کار می کند ؟
۲-۲-۳۲- منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست؟
۲-۲-۳۳- چرا در سیستم مالتی پلکسر تنظیم ساعت و تاریخ و نمایش آن دارای اهمیت است ؟
۲-۲-۳۴- منظور از اسکنر و کنتلر در سیستم دوربین مدار بسته چیست ؟
۲-۲-۳۵- منظور از حالت خود کار در سیستم کنترلر چیست؟
۲-۲-۳۶- منظور از سیستم (دی وی آر) چیست ؟
۲-۲-۳۷- منظور از سیستم انتقال چیست؟
۲-۲-۳۸- منظور از دوربین اسپید دام چیست؟
۲-۳- سیستم نصب دیجیتال تصاویر
۲-۳-۱-تعریف
۲-۳-۲-تعریف
۲-۳-۳-چند نمونه سیستم دوربین مدار بسته حفاظتی را نام ببرید؟
۲-۳-۴-انواع دوربین های مدار بسته را نام ببرید ؟
۲-۳-۵-منظور از درجه وضوح در یک دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۳-۶-منظور از نسبت سیگنال چیست؟
۲-۳-۷-منظور از سیستم سوئیچر چیست؟
۲-۳-۸-منظور از سیستم کواد چیست ؟
۲-۳-۹-منظور از سیستم مالتی پلکسر چیست ؟
۲-۴-تجهیزات اصلی سیستم دوربین مدار بسته
۲-۵-تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته را نام ببرید ؟
۲-۵-۱-چرا در دوربین مدار بسته از لنز استفاده می کنیم ؟
۲-۵-۲-انواع سنسور و چشمی در دوربین مدار بسته چه کاربردی دارند ؟
۲-۵-۳-منظور از اسکنر در یک دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۵-۴-منظور از کاربرد کنترلر در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۵-۵-منظور از سوپر ویدئو چیست؟
۲-۵-۶-هدف از کاربرد لنز در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۵-۷-هدف از کاربرد انواع کاور در سیستم دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۵-۸-چرا درسیستم دوربین مدار بسته از پایه استفاده می کنیم ؟
۲-۵-۹-مهم ترین نکته در برقراری اتصالات الکتریکی بین قسمت های مختلف دوربین مدار بسته چیست؟
۲-۵-۱۰- موارد استفاده از سیستم های دوربین مدار بسته کدامند ؟
۲-۵-۱۱- انواع دوربین های مدار بسته به لحاظ کاربرد کدامند ؟
فصل سوم : سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ و دیجیتالی
۳-۱-مقدمه
۳-۲- کارت های دی وی آرDVR(Digital Video Recorder) Card
۳-۳- سیستم دی وی آرDVR System
فصل چهارم : مطالعاتی در متدولوژی طراحی سیستم های دوربین نظارتی
۴-۱-مقدمه
۴-۱-۱-نیاز سنجی اولیه (OR Level)
۴-۱-۲-تبیین عمومی نیازهای امنیتی
۴-۱-۳-نیاز سنجی ثانویه (OR Levele 2)
۴-۲-تعریف دقیق نیازها
۴-۲-۱- نیاز سنجی ثانویه (OR level 2)
۴-۳-مشاهده و رصد نمودن سوژه ها
۴-۴-انتخاب دوربین مورد نیاز
فصل پنجم : اصول کار دوربین های امنیتی
۵-۱-مقدمه
۵-۲-دوربین CCD
۵-۳-سایر تکنولوژی ها
۵-۳-۱-تکنولوژی CMOS
۵-۳-۲-تکنولوژی SuperCCD SR Fuhifihm
۵-۳-۳-تکنولوژی X3
۵-۴-درک تصویر
۵-۵-وضوحات دوربین های دیجیتالی
۵-۶-سیستم ویدیوئی مختلط (VIDEO SIGNAL COMPOSITE)
فصل ششم : سیستم های نظارت تصویری (دوربین شبکه )
۶-۱-مقدمه
۶-۲-سیستم های نظارت تصویری (دوربین شبکه )
۶-۲-۱-دوربین های تحت شبکه یا Camera Network
۶-۳-روش های مقاوم سازی
۶-۴-ایجاد تأخیر
۶-۵-انواع دوربین های تحت شبکه
۶-۵-۱-دوربین های تحت شبکه ثابت
۶-۵-۲-Fixed Network Cameras
۶-۵-۳-دوربین های تحت شبکه ثابت دام
۶-۵-۴- Fixed Dome Network Cameras
۶-۵-۵-دوربین های تحت شبکه PTZ
۶-۵-۶-دوربین های دام تحت شبکه Fixed Dome Ccameras
۶-۵-۷-دوربین PTZ غیر مکانیکی
۶-۶-کانکتورهای دوربین مدار بسته
۶-۶-۱-کانکتور RF
۶-۶-۲-.BNC
۶-۶-۳-C
۶-۶-۴-F
۶-۶-۵-N
۶-۶-۶-UHF
۶-۶-۷-TV Aerial Plug
۶-۶-۸- (TNC) threaded Neill-Concelman
۶-۶-۹-RCA
منابع
 

👇 تصادفی👇

164- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهریدانلود پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش - نسخه دانشجويانتاريخ هك كردنYO DONAدانلود لایه shapefile بخشهای استان اذربایجان غربیدانلود پروژه سازه های فولادیکارآموزی دستگاه جوش اینورتری (شرکت کاوش اندیشان سپهر)شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیتدانلود پروژه ی آماری ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول به درس رياضيBody Language For Leaders Part 1 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

دانلود دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

خرید اینترنتی دانلود پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

👇🏞 تصاویر 🏞