👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی
عنوان پایان نامه : کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی
قالب بندی : Word
شرح مختصر : انواع آرایش های ممکن در بحث توربین های بادی سرعت متغیر بررسی میشود، بخش اول انواع ژنراتورهای DC و القایی قفس سنجابی و دو سو تغذیه ونیز ژنراتور سنکرون در کاربردهای ظرفیت بالا بررسی می شود شد، در بخش دوم کاربردهای با ظرفیت کمتر مد نظر قرار گرفته ، که آرایش هایی همچون ژنراتور DCهمراه چاپر، ژنراتور سنکرون آهنربا دائم ، و چند آرایش ژنراتور القائی بررسی می شوند ، البته با توجه به ترانزیستورهای توان بالا GTO ها و یا استفاده از IGBT، یا انواع روشهای کنترل زاویه آتش ، روش شش گامی، مدولاسیون پهنای باند چند سطحی، یا بردار فضایی، و یا اینکه مبدل منبع ولتاژی یا جریانی باشد، آرایش های متفاوتی ایجاد می گردد که هریک جداگانه قابل بررسی اند.
فهرست :
مقدمه
فصل اول : انواع ژنراتور های مورد استفاده در توربین های بادی
سیستمهای کاربردی برای توربین بادی ظرفیت بالا
ژنراتور DC با پل اینورتری با کموتاسیون خط
کاربرد ژنراتور سنکرون و اینورتر/ یکسو ساز در توربینهای بادی
کاربرد سیستم های ژنراتور القایی تغذیه دو سویه برای توربین های باد
کاربرد ژنراتورهای القائی دوسو تغذیه متصل به اینورتر یکسوساز با رابط جریان DC
کاربرد ژنراتور القائی دو سو تغذیه متصل به اینورتر / یکسوساز با رابط ولتاژ DC
کاربرد ژنراتور القائی دو سو تغذیه و سیکلوکانورتر(مبدل AC/ AC
آرایشهای توربین بادی سرعت متغیر با ظرفیت کم
ژنراتور DC با رابط ولتاژ DC بکارگیری چاپرها
ژنراتور القایی
ژنراتور القائی با رابط ولتاژ DC
ژنراتور القائی با رابط جریان DC
آرایش ژنراتور القائی و سیکلوکانوتر
ژنراتور القائی و مبدلی با رابط فرکانسی بالا
آرایشهای ژنراتورهای آهنربائی دائم
مقایسه انواع سیستم های الکتریکی توربین بادی
فصل دوم : مدارهای کنترل ژنراتور القایی تغذیه دو سویه مقدمه
فصل اول : انواع ژنراتور های مورد استفاده در توربین های بادی
سیستمهای کاربردی برای توربین بادی ظرفیت بالا
ژنراتور DC با پل اینورتری با کموتاسیون خط
کاربرد ژنراتور سنکرون و اینورتر/ یکسو ساز در توربینهای بادی
کاربرد سیستم های ژنراتور القایی تغذیه دو سویه برای توربین های باد
کاربردژنراتورهای القائی دوسو تغذیه متصل به اینورتر یکسوساز با رابط جریان DC
کاربرد ژنراتور القائی دو سو تغذیه متصل به اینورتر / یکسوساز با رابط ولتاژDC
کاربرد ژنراتور القائی دو سو تغذیه و سیکلوکانورتر(مبدل AC/ AC
آرایشهای توربین بادی سرعت متغیر با ظرفیت کم
ژنراتور DC با رابط ولتاژ DC بکارگیری چاپرها
ژنراتور القایی
ژنراتور القائی با رابط ولتاژ DC
ژنراتور القائی با رابط جریان DC
آرایش ژنراتور القائی و سیکلوکانوتر
ژنراتور القائی و مبدلی با رابط فرکانسی بالا
آرایشهای ژنراتورهای آهنربائی دائم
مقایسه انواع سیستم های الکتریکی توربین بادی
فصل دوم : مدارهای کنترل ژنراتور القایی تغذیه دو سویه
الگوریتم ١ : مدلسازی یکجای سیستم
مدل باد و مدل شبکه مصرفی
الگوریتم ٢: مدلسازی جزء به جزء سیستم
نتایج
مراجع
 

👇 تصادفی👇

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک WORDپـــایان نامه كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از شبكه‌هاي عصبي SOMطرح لایه باز اطلاع رسانی برنامه هیات مخصوص ماه محرممدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن WORDپایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQMSCIENTIFIC AMERICAN 22Mozila FireFaxپروژه حسابداری دولتیحقوق و دستمزد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

دانلود پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

خرید اینترنتی پایان نامه کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

👇🏞 تصاویر 🏞