👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی
شرح مختصر : منطقه خاورمیانه نقریباً ۹۰ درصد بازار نفت خام جهان را به خود اختصاص داده است و این منطقه بخاطر این ذخایر نفتی همواره دارای تنش میان دولتهای غربی و اسلامی می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران بدلیل دادن یارانه به مواد نفتی از کشورهای همجوار خود دارای قیمت پائین تری می باشد. بعنوان مثال فرآورده هایی همچون بنزین و نفت گاز در ایران به قیمت سه تا چهار برابر ارزانتر از کشورهای همجوار توزیع میگردد. به همین دلیل پدیده ای بنام قاچاق فرآورده های نفتی تشکیل یافته و در مرزهای ایران این پدیده به سختی رواج دارد. سیاست دولت ایران همواره بر کنترل این ثروت ملی میباشد که شامل کنترل شدید مرزها و راههای آبی و خاکی کشور ، کنترل لوله های انتفال فرآورده های نفتی ، ایجاد سامانه هوشمند سوخت (کارت سوخت) و از همه مهمتر کنترل فروشندگی های توزیع مواد نفتی میباشد که همه این موارد برای این بوده که این فرآورده ها بدرستی مصرف شده و بدست مصرف کننده واقعی برسد. جهت کنترل فروشندگی ها احتیاج به یک سیستم مکانیزه کامپیوتری می باشد که بتوان کلیه مصرف کنندگان را در آن تعریف نمود و سپس برای این مصرف کنندگان سهمیه را در نظر گرفت و به اطلاع فروشندگی ها رسانید و آنها پس از توزیع لیستهای برگشتی فرآورده ها را بازگردانده تا در سیستم مکانیزه تغزیه شوند و با کنترل و مقایسه ریز توزیع های انجام گرفته با لیست و سهمیه مصرف کنندگان ثبت شده در سیستم تخلف های احتمالی صورت گرفته توسط فروشندگیها مشخص گردیده و طبق این مغایرت ها و تخلف ها با فروشندگی برخورد قانونی صورت پذیرد.
اهداف :
معین نمودن فروشندگی ها و جایگاه ها
معین نمودن حوزه های عمل مربوط به هر فروشندگی
معین نمودن، تفکیک و نسبت دادن مشترکین به فروشندگی مربوطه
دسته بندی مشترکین بنا به گروه و نوع فعالیت آنها
تعیین الگو یا جدول زمانبندی تعرفه های مربوط به مشترکین بنا به گروه و نوع فعالیت
ثبت توزیع های انجام گرفته از هر محموله توسط فروشنگی ها
پردازش و کنترل توزیع های انجام گرفته توسط فروشندگی ها و مطابقت دادن آنها با جدول
زمانبندی و تعرفه های مندرج در سیستم
مشخص نمودن و تعیین تخلف های (میزان لیتراژهای اضافی) توزیع انجام گرفته توسط فروشنگی ها
امحاء و تفکیک توزیع های انجام گرفته بنا به گروه و نوع فعالیت.
فهرست :
سیستم مکانیزه کنترل و نظارت
درخواست برای پیشنهاد RFP
اطلاعات اداری و اجرایی
مقدمه
کلیات
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
چشم انداز پروژه Vision

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي بر بهزيستي رواني دانشجويانربات افزایش هزاران فالوور اینستاگرامبررسي و ارزيابي عوامل اثرگذار بر تصميم گيري جهت صادرات به بازارهاي بين الملليCompare the physical parameters of the single diode organic solar cells with two diodesآموزش خوشنویسیداستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ (۴۴صword) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی

دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی

دانلود دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های برگشتی

👇🏞 تصاویر 🏞