👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

ارتباط با ما

دانلود


182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
مرتضی نقی پور (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۴۴)دانشیار دانشگاه مازندران، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران امید حاتم - کارشناس ارشد سازه، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاهش جرم (وزن) دیوارها وکف های ساختمان، با استفاده از سیستم های جدید سقف و دیوار استاندارد و تأئید شده، در ساختمان فولادی و انتخاب سیستم سازه ای مناسب در کاهش فولاد مصرفی و در نتیجه دستیابی به طرح مؤثر و اقتصادی، سازه می باشد. بدین منظور سه نمونه ساختمان با تعداد طبقات 5، 9 و 13، با پلان مشابه ساختمانهای منظم در ضوابط آئین نامه ی 2800 که امکان محاسبه ی نیروی زلزله به روش تحلیل استاتیکی معادل را فراهم می نماید، انتخاب شده است. در نمونه های انتخابی سه سیستم سازه ای متفاوت، یعنی قاب خمشی در دو امتداد، قاب ساده با بادبند در دو امتداد و قاب خمشی در یک امتداد و قاب ساده با بادبند در امتداد دیگر، درنظر گرفته شده است. به منظور بررسی اثرات کاهش وزن سقف و دیوارها نیز برای هر نمونه سه حالت مختلف، یعنی سنگین، نیمه سنگین و سبک از نوع استاندارد تأئید شده انتخاب شده است. در نتیجه برای هر نمونه ساختمان 27 حالت و جمعاً برای سه نمونه ساختمان 81 حالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، آنالیز و برآورد مصالح مصرفی انجام شده است. استفاده از سیستم سازه‌ای یک جهت قاب خمشی و یک جهت بادبند بمیزان 5/14 و سیستم سازه‌ای دوجهت بادبندی شده، 45/26 درصد از میزان فولاد مصرفی سازه نسبت به سیستم دوجهت قاب خمشی خواهد کاست. همچنین باکاهش هر100کیلوگرم در مترمربع وزن سقف 10تا12 درصد و باکاهش 100کیلوگرم در مترمربع وزن دیوار متناسب با سیستم سازه‌ای بین 7تا10درصد در فولاد مصرفی ساختمان صرفه جوئی می‌شود
کاهش جرم - سبکسازی - طرح اقتصادی - سیستم سازه ای مناسب - سقف سبک - دیوارسبک
برای بار اول: (نقی پور, مرتضی و امید حاتم، ۱۳۸۳) برای بار دوم به بعد: (نقی پور و حاتم، ۱۳۸۳)

👇 تصادفی👇

فواصل اطمینان همزمان برای مقایسه میانگین های جوامع لاگ نرمال WORDارتباطات و مبادله اطلاعات بين شبكه هاي محلي و شهري - پروتكل بارگذاري سيستمکتاب آخرین کلید رده بندی خاک های جهانروضه ومرثیه همراه گریز16-بررسی كارایی سیستم SBR-GAC درتصفیه فاضلاب با بارآلودگی بالااسم دختر و پسر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

دانلود 182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

خرید اینترنتی 182-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

👇🏞 تصاویر 🏞