👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎
شرح مختصر : فناوري RFID مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن بطور معمول از tagها مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن بطور معمول از گیرنده بی سیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفاده می شود. در سالهاي اخیر، با توجه به پیشرفتهاي حاصله در این زمینه و ارزان سازي و کوچک شدن ابعاد Tag ها rfid ، کاربردهاي این فناوري بویژه در ردیابی محصولات تجاري گسترش فراوانی یافته و در بسیاري از کاربردها در حال جایگزین شدن بجاي سیستمهاي ارزان قیمت تر بارکد می باشد. برخلاف بارکد که نیاز به اسکن نمودن مستقیم (و بطور معمول با استفاده از نیروي انسانی و صرف زمان ) دارد، در rfid با استفاده از امواج رادیویی و گیرنده هاي بی سیم، انتقال و دریافت اتوماتیک اطلاعات تعداد زیادي از برچسبها در فاصله مورد نظر در کسري از ثانیه امکان پذیر می باشد. براي پیاده سازي موفق یک سیستم rfid مناسب، در مرحله اول، شناخت کامل از اجزاي متشکله آن ضروري می باشد که در بخش آتی، توضیحات لازم در این زمینه ارائه گردیده است
فهرست :
چکیده
فصل اول: مروري بر سیستمهاي RFID
مقدمه
تاریخچه RFID
اصول فناوري RFID
نحوه انجام عملیات
انواع RFID
انواع TAG
مقایسه RFID با بارکد
مشکلات و معایب
کاربردهاي RFID
کاربردهاي آینده RFID
جمع بندي و نتیجه گیر ي
فصل دوم: مروري بر سیستمهاي اطلاعات مدیریت
مقدمه
تاریخچه سیستمهاي اطلاعات مدیریت
سیستمهاي اطلاعات مدیریت
اهمیت و ضرورت ایجاد سیستمهاي اطلاعات مدیریت
تاثیر تغییرات سیستم اطلاعات مدیریت
MIS و علوم کامپیوتر
متخصص MIS
وظایف و ویژگیهاي متخصص MIS
زیرمجموعه هاي سیستم اطلاعات مدیریت
طراحی سیستمهاي اطلاعات مدیریت
موانع و مشکلات پیاده سازي MIS
مزایاي پیاده سازي
ضعف سیستمهاي اطلاعات مدیریت
ویژگیهاي MIS
محدودیتهاي MIS
قابلیتهاي فنی MIS
سطوح امنیت در MIS
سیستم اطلاعات مدیریت راهبردي ( SMIS)
بررسی روش هاي برنامه ریزي راهبردي سیستم هاي اطلاعات مدیریت
مدل ورودي – خروجی برنامه ریزي راهبردي سیستم هاي اطلاعات مدیریت
بررسی روش هاي موجود در برنامه ریزی
روش جدید برنامه ریزي راهبردي سیستم هاي اطلاعات مدیریت
مراحل اجرایی روش برنامه ریزي راهبردي سیستم هاي اطلاعات مدیریت
معیارها و ضوابط انتخاب روش برنامه ریزی
سیستم هاي اطلاعات مدیریت کاربر پسند
معرفی سیستم مدیریت اطلاعات کاربرپسند
دیدگاه سیستماتیک در اجراي MIS کاربر پسند
توسعه سازمان
MIS و فرآیند کسب و کار
سیستم هاي اطلاعات مدیریت در نقش پشتیبان تصمیم گیري
سیستم هاي اطلاعات مدیریت در نقش پشتیبان استراتژیک
علت هاي نیاز به MIS
فواید MIS
وظایف MIS
ارزشهاي بنیادي MIS
اهداف بنیادي
نتیجه گیری
فصل سوم : کاربرد RFID در سیستمهاي اطلاعات مدیریت
کاربرد رادیو شناسه در شهرداري الکترونیکی وسیستم هاي اطلاعات مدیریت شهرداري ها
مدیریت الکترونیک اسناد و پرونده ها
شناسه دار کردن درختان در سطح شهر
مکانیزه کردن حمل زباله ها
کنترل و مدیریت بر روي پارکینگ هاي عمومی
مدیریت تردد تاکسی ها
سیستم اخذ بهاي بلیط ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد
کاربرد تکنولوژي RFID در زنجیره تامین الکترونیکی
مزایاي RFID در زنجیره تامین
کاربرد RFID در سیستم هاي اطلاعات مدیریتی حمل ونقل هوایی
کاربرد تکنولوژي RFID در سیستم ها اطلاعاتی صنایع غذایی
کاربرد تکنولوژي RFID درسیستم هاي اطلاعاتی پزشکی
مراجع

👇 تصادفی👇

Ring 15پروژه کنترل دور موتور های dc با avr‎مقابله با سرمازدگی باغات سرمای زمستانه و بهارهدانلود پرسشنامه مقیاس عشققربانعلی بک و نه داستان دیگرزندگی و سیره امام سجاد (زین العابدین) (ع) ***دانلود مقاله آماده درباره الکترونیک مولکولی با فرمت word-ورد 26 صفحهتغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎

دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎

دانلود دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎

👇🏞 تصاویر 🏞