👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

ارتباط با ما

دانلود


پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند
عنوان: پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 15
توضیحات
یو و دانزیو[1](2001) ارزش برند را به عنوان تفاوت بین پاسخ های مصرف کنندگان به محصولاتی با برند های اصلی در مقایسه با محصولات بدون نام تجاری ،که هردو محصول دارای ویژگی های یکسان اند و از محرک های بازاریابی یکسانی بهره می گیرند ،تعریف می کنند(گازوین لای و همکاران ،2011).
تعداد زیادی از محققان روی اینکه چگونه مصرف کنندگان برای برند ارزش قائل می شوند و جنبه های متعدد ارزش برند را مشاهده می کنند مطالعه کرده اند.فوا و پندجاست [2] (2000)دریافتند که نام تجاری لوکس یک مفهوم ذهنی و شامل انحصاری بودن،کیفیت،آگاهی برند و هویت برند می باشد .لی[3] (2001) دریافت که برند ،نوع فروشگاه و نرخ تخفیف به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی مشتری را از یک برند تحت تاثیر قرار می دهد .چوی[4] (2004) هفت فاکتور(لذت ،اعتماد ،تمایز ،خوشنامی ،ارزش اقتصادی ،پذیرش اجتماعی و موقعیت اجتماعی ) که ارزش برند را ایجاد می کنند پیشنهاد می کند،او دریافت که لذت ،تمایز ،ارزش اقتصادی و پذیرش اجتماعی ،نگرش مشتریان را به برند به طور معنی داری تحت تاثیر می گذارد.علاوه براین ،هر دو فاکتور لذت و اعتماد فاکتورهای مهمی در ایجاد ترجیحات مشتریان و ساختن تصمیمات خرید آن ها می باشند .این نتایج اهمیت سمبولیک و احساسی سودهای محصول که ناشی از برند می باشد را نشان می دهد .علاوه براین چوی (2003)معتقد است که انگیزه خرید ،ریسک آگاهی و رفتار خرید مصرف کنندگان ، فاکتورهای اصلی هستند که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند (کیم وهمکاران،2010). محققان ارزش ادراک شده برند را با ابعاد چندگانه ای اندازه گیری می کنند .ویجرون و جانسون [5] (2004) پنج ارزش ادراک شده را پیشنهاد می کنند ،که به طور معنی داری فرآیندهای تصمیم مشتری مربوط به انتخاب برند را تحت تاثیر می گذارند شامل ارزش آشکار[6] ،ارزش یگانگی[7] ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش کیفی.یو و دانزیو (2001)ارزش برند را با توجه به سه بعد اندازه گیری می کنند :وفاداری برند ،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند .وید من و همکاران[8] (2007) ارزش ادراک شده در ارتباط با مصرف لوکس را از طریق ابعاد مالی ،عملیاتی ،شخصی و اجتماعی تعریف می کنند .بارمن و همکاران [9](2009) منابع بیرونی ارزش برند ،وضوح سود برند ،کیفیت ادراک شده برند و منحصر به فرد بودن را در سطح رفتاری کشف کردند (گازوین لای و همکاران،2011).کیم و همکاران (2010) معتقد اند رایج ترین فاکتورهایی که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از ارزش فیزیکی ،ارزش اقتصادی ،ارزش احساسی ،ارزش اجتماعی و ارزش خدمات.
 
2 Yoo and Donthu
3 Phau and Prendergast
4 Lee
5 Choi
6Vigneron and Johnson
1conspicuous
2 unique
3 Wiedman et al
4 Burmann
فهرست مطالب
ارزش برند
ارزش فیزیکی
ارزش اقتصادی
ارزش اجتماعی
ارزش احساسی
ارزش خدمات
پیشینه تحقیق
منابع فارسی
منابع لاتین

👇 تصادفی👇

تعيين ترك در تير اويلر- برنولي داراي بستر الاستيك به روش تكنيك المان مجزا و با استفاده از الگوريتم ژنتيكرابطه مسئولیت پذیری و تاب آوری با فرسودگی شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی استثنایی شهر بجنوردرهیافت حل مسئله در تکنیک پالس pdfپاورپوینت مدیریت زماندانلود مقاله و پروژه ترافيكآموزش کامل کنافکتاب قلعه حیواناتسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی- شیمی تجزیه - کروماتو گرافی کد درس: 1114136-1114256 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

خرید اینترنتی پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

👇🏞 تصاویر 🏞