👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه

ارتباط با ما

دانلود


سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه
سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش)
مقدمه
در چند دهه‌ی اخير سيستم‌های ذخيره‌ساز انرژی با انگيزه‌های متفاوتی به منظور بهبود عملکرد سيستم قدرت، موردتوجه قرار گرفته‌اند. بطور معمولدر سيستم قدرت بين قدرتهای الکتريکی توليدی و مصرفی تعادل لحظه‌ای برقرار است وهيچ‌گونه ذخيره انرژی در آن صورت نمی‌گيرد. بنابراين لازم است ميزان توليد شبکه،منحنی مصرف منطقه را تغقيب کند. واضح است بهره‌برداری از سيستم بدين طريق، با توجه به شکل متعارف منحنی مصرف غير اقتصادی است.
استفاده از ذخيره‌سازی‌های انرژی با ظرفيت بالا به منظور ترازسازیمنحنی مصرف و افزايش ضريب بار، از اولين کاربردهای ذخيره انرژی در سيستم قدرت درجهت بهره‌برداری اقتصادی می‌باشد.
علاوه بر اين، اغتشاش‌های مختلف در شبکه (تغييرات ناگهانی بار، قطع ووصل خطوط انتقال و...) خارج شدن سيستم از نقطه تعادل را به دنبال دارد. در اين شرايطابتدا از محل انرژی جنبشی محور ژنراتورهای سنكرون انرژی برداشت می‌شود،سپس حلقه‌های کنترل سيستم فعال شده و تعادل را بر قرار می‌سازند. اين روند، نوسان متغيرهای مختلف مانند فرکانس، توان الکتریکی روی خطوط و... را موجب می‌شود که مشکلاتمختلفی را در بهره‌برداری از سيستم قدرت به دنبال دارد. هر گاه در سيستم مقداریانرژی ذخيره شده باشد، با مبادله سريع آن با شبکه در مواقع مورد نياز به حد قابل توجهی می‌توان مشکلات فوق را کاهش داد. به عبارت ديگر، ذخيره‌ساز انرژی را می‌تواندر بهبود عملکرد ديناميکی سيستم نيز بکار برد.
 
فهرست مطالب

👇 تصادفی👇

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت June 2017 . 9.105.9اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنمبهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولادکتاب قانون مدنی در نظم ...دانلود تحقیق مدیریت پروژهزنگ ها برای که به صدا در می آیند؟ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه

سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه

دانلود سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه

خرید اینترنتی سیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحه

👇🏞 تصاویر 🏞