👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word

ارتباط با ما

دانلود


زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word
چکيده
امروزه فناوري مجازي­سازي به دلیل مزایای قابل توجهی مانند بهبود بهره‌وری منابع و کاهش مصرف انرژی، ابزاري بسيار مهم در طراحي مراکز داده بزرگ است. با وجود مزاياي فراوان، اين فناوري در بسياري از موارد کارايي مناسبي را از نظر نحوه‏ي زمان‏بندي ماشين‌هاي مجازي فراهم نمي­کند. تداخل انواع بارکاري مربوط به برنامه­هاي کاربردي باعث ايجاد تغييرات قابل توجه در زمان اجراي برنامه­هاي کاربردي مي­شود. بنابراين به نظر مي‌رسد با محبوب‌تر شدن فناوري مجازي‌سازي، مساله‏ي زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز با در نظر گرفتن تداخل نوع بارکاري آنها امري ضروري است. در اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تداخل عملکرد بين ماشين‌هاي مجازي با بارهاي کاري از نوع شبکه و پردازشي در حال اجرا بر روي ميزبان فيزيکي مشترک، آزمايش­های تجربي متفاوتي انجام شده و بر اساس نتايج حاصل شده، مدل تداخل عملکرد به دست آمده است. در ادامه الگوريتم زمانبندي ماشين‌هاي مجازي با استفاده از مدل تداخل عملکرد به دست آمده ارايه شده است. الگوريتم پيشنهادي با الهام از الگوريتم کوله‌پشتي صفر و يک، مجموعه‌اي از ماشين‌هاي مجازي را که کمترين ميزان تداخل عملکرد و حداکثر ميزان بهره‌وری منابع را نسبت به ديگر مجموعه‌هاي موجود داراست را انتخاب کرده و مابقي ماشين‌‌ها را متوقف مي‌نمايد. اين الگوريتم در دوره‌هاي زماني اجرا شده و اين کار تا زماني که کار تمامي ماشين‌ها به اتمام برسد ادامه خواهد داشت. در انتها، عملکرد الگوريتم پيشنهادي ما با يکي از الگوريتم‌هاي رايج توازن بار مورد مقايسه قرار گرفته است. عملکرد الگوريتم پيشنهادي ما از نظر زمان پاسخگويي در حدود 7 درصد بهتر عمل می‌کند.
فهرست مطالب
فصل اول1
مقدمه و کليات تحقيق1
1-1 مقدمه2
1-2 اهداف تحقيق2
1-3 توجيه ضرورت انجام طرح3
1-4 فرضيات مسأله4
1-5 يافته‌ها و نتايج تحقيق4
1-6 ساختار کلي پايان نامه5
فصل دوم6
ادبيات و پيشينه تحقيق6
2-1 مقدمه7
2-2 مجازي‌سازي7
2-3 پردازش ابري26
3-1 تداخل کارايي33
3-2 تحقيقات مرتبط33
فصل چهارم38
طرح مسأله38
4-1 تداخل عملکرد39
4-2 دلايل بروز تداخل عملکرد39
4-3 سنجش تداخل41
4-4 الگوريتم زمانبنديIAS45
فصل پنجم49
يافته‌هاي تحقيق49
5-1 ترکيب بارهاي کاري از نوع پردازنده و شبکه50
5-2 ترکيب بارهاي کاري از نوع شبکه51
5-3 ارزيابي52
فصل ششم58
نتيجه گيري و کارهاي آتي58
6-1 نتيجه گيري59
6-1 کارهاي آتي60
 
فهرست جداول
جدول 5-1 تاثير تعداد ماشين مجازي بر ميزان تداخل عملکرد 51
فصل اول
مقدمه و کليات تحقيق
در اين فصل به طور کلي به بيان فناوري مجازي‌سازي مي‌پردازيم. سپس با طرح سوال اصلي و بيان اهداف تحقيق، ضرورت انجام آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد. پس از آن فرضيات تحقيق را مطرح خواهيم کرد. در پايان نيز ساختار کلي تحقيق را عنوان خواهيم نمود.
1-1 مقدمه
مجازي‌سازي يکي از تکنيک‌هاي پايه در معماري مراکز است که به خصوص در سالهاي اخير به طور چشمگيري در راه‌اندازي خدمات الکترونيک به‌ کار مي‌رود. اين فناوري با ايجاد ماشين‌هاي مجازي بر روي يک سخت‌افزار، امکان استفاده‏ي بهينه از سخت‌افزار و سهولت در نگهداري را فراهم نموده و راندمان و دسترس‌پذيري منابع را به طور قابل توجهي بالا مي‌برد. با اين وجود تمامي مزاياي اين فناوري، استفاده‏ي بهينه از امکانات آن امري ضروري در جهت حفظ کارايي سيستم خواهد بود.
1-2 اهداف تحقيق
جداسازي يکي از مهم‌‌ترين امتيازات فناوري مجازي­سازي به شمار مي‌آيد. يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي جداسازي، جداسازي کارايي[1] است، به اين معنا که عملکرد ماشين‌‌هاي مجازي بر روي يک بستر فيزيکي مشترک، نبايد بر روي کارايي ديگر ماشين­هاي مجازي در حال اجرا تاثيرگذار باشد و هر ماشين مجازي به طور کاملا مستقل از ديگر ماشين‌هاي در حال اجرا بر روي ميزبان مشابه عمل نمايد. مجازي‌سازي‌ امکان اجراي برنامه‌هاي متنوع در محيط‌هاي مجزا را از طريق ايجاد چندين ماشين مجازي بر روي بسترهاي سخت‌افزاري ايجاد می‌کند. در مجازي‌سازي، اشتراک منابع بين ماشين­هاي مجازي از طريق ناظر ماشين مجازي انجام مي­گيرد. اگرچه ناظرها قادر به تسهيم منابع و اختصاص هر يک از سهم­ها به ماشين­هاي مجازي هستند اما تحقيقات نشان می‌دهد که برنامه­هاي کاربردي که بر روي ماشين­هاي مجازي در حال اجرا هستند بر نحوه عملکرد برنامه­هاي کاربردي در حال اجرا بر روي ماشين­هاي همسايه تاثير خواهند داشت. در واقع ميزان تداخل[2]، وابسته به درجه رقابت همزمان برنامه­هاي در حال اجرا براي کسب منابع اشتراکي است. در عمل به دليل مشترک بودن منابع فيزيکي، رفتار هر يک از ماشين‌هاي مجازي بر نحوه عملکرد ديگر ماشين­هاي مجازي در حال اجرا اثر خواهد گذاشت و تداخل انواع بارکاري[3] مربوط به برنامه­هاي کاربردي باعث ايجاد تغييرات قابل توجه در کارايي برنامه­هاي کاربردي مي­شود. بنابراين اهدافي که اين تحقيق دنبال می‌کند عبارتند از:
- بررسي وجود تداخل کارايي و تاثير بارهاي کاري متفاوت بر نحوه عملکرد ماشين‌هاي مجازي ترکيب شده بر روي ميزبان مشترک
- ارايه مدلي از تداخل کارايي براي اندازه‌گيري تداخل
- ارايه الگوريتم زمانبندي ماشين­هاي مجازي بر روي ماشين فيزيکي مشابه با استفاده از مدل ارايه شده به منظور افزايش کارايي ماشين‌هاي مجازي.
1-3 توجيه ضرورت انجام طرح
در چند سال اخير، فناوري مجازي­سازي به دليل مزيت‌هاي فراوان آن مانند استفاده‏ي بهينه از منابع، دسترس­پذيري بالا و جداسازي محيط‌هاي اجرايي مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است. با وجود اين مزايا، اين فناوري در بسياري از موارد کارايي مناسبي را از نظر کارايي ترکيب و نحوه‏ي زمان‏بندي ماشين‌هاي مجازي فراهم نمي­کند. به اين معنا که کارايي برنامه­هاي کاربردي در محيط‌هاي مجازي نسبت به کارايي برنامه‌کاربردي زمان اجرا بر روي يک ماشين فيزيکي راضي کننده نيست. ناظر ماشين مجازي، وظيفه‏ي تخصيص منابع فيزيکي به ماشين­هاي مجازي را بر عهده دارد. به دليل مشترک بودن منابع فيزيکي و سربار ناشي از اين اشتراک، رفتار هر يک از ماشين­هاي مجازي بر نحوه عملکرد ديگر ماشين­هاي مجازي در حال اجرا اثر خواهد گذاشت و تداخل انواع بارکاري مربوط به برنامه­هاي کاربردي باعث ايجاد تغييرات قابل توجه در زمان اجراي برنامه­هاي کاربردي مي­شود. بنابراين به نظر مي‌رسد با محبوب‌تر شدن فناوري مجازي‌سازي، مساله‏ي زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز با در نظر گرفتن تداخل نوع بارکاري آنها امري ضروري است.
1-4 فرضيات مسأله
مسأله‏ي ارايه شده در اين پايان‌نامه بر اساس مفروضات زير است:
- تمامي برنامه‌هاي کاربردي در درون تعدادي ماشين مجازي اجرا خواهند شد.
- در هر ماشين مجازي تنها يک برنامه کاربردي اجرا مي‌شود. اين برنامه کاربردي هيچ دانشي از محيط مجازي زيرين خود ندارد.
- فناوري مجازي‌سازي استفاده شده در اين پايان‌نامه KVM [16][4] بوده و تمامي ماشين‌هاي مجازي از نسخه لينوکس Ubuntu نگارش 11.4 استفاده مي‌کنند.

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی کشاورزیدامپ بیکد زیمنس پراید با فن 2 دوردانلود بانک شماره های تلگرامی به تفکیک مشاغلجدول تناوبی عناصرپاورپوینت معرفی مناقصهمقاله تكنولوژي و مفهوم انتقال آن 20صدانلود مقاله آشنایی با پروتکل OPC‎کتاب والد متفکر کودک متفکرربات ساز تلگرام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word

زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word

دانلود زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word

خرید اینترنتی زمانبندي ماشين‌هاي مجازي متمرکز به کمک تحليل تداخل بارهاي کاري word

👇🏞 تصاویر 🏞