👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها

ارتباط با ما

دانلود


پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
4-1- پلی اکسومتالات های لانتانیدی و اکتنیدی
4-2- نتيجه گيري
منابع
1-1- مقدمه
در هر حوزه از علم که ساختارهای فضایی مورد بحث قرار می گیرند لزوما یک استراتژی معین و مشخص به کار گرفته می شود٬ تجزیه کردن نمونه داده شده حداقل به صورت ذهنی به بلوک های ساختمانی و سپس تلاش برای مشخص کردن و بررسی کردن قواعد مربوط به اتصال موضعی٬ که بر طبق آنها بلوک های ساختمانی به یکدیگر متصل شده و ساختار مورد نظر را به وجود می آورند .
به طور کلی یک شیمیست که توجه خود را روی پلی هترومتالها متمرکز کرده است٬.در موقعیتی است که با متصل کردن بلوک های ساختمانی ابتدایی یا مشتقات آنها به یکدیگر ٬ درتلاش خواهد بود که طیف گسترده ای از مواد استثنایی را تهیه نماید ویژگی مهم در این بحث این است که گونه های آنیونی ما دارای بلوکهای ساختمانی MOx می باشند که M از عناصر بلوک d در بالاترین حالت اکسایش می باشد.
 
 
1-2- تاریخچه
در سال 1826 برزیلیوس نمک آمونیوم 12- مولیبدوفسفات [PMo12 O40]3- را مطابق رابطه زیرتهیه نمود
12[MoO4]2- + [PO4]3- + 24 H+ → [PMo12O40]3- + 12H2O
هر چند فرمولبندی اوکه بر مبنای تئوری دوگانگی ارائه شده بود٬ با فرمول بندی بالا متفاوت است بزودی این ترکیبات به علت کاربرد مناسب در تعیین حجم سنجی و وزن سنجی فسفر در شیمی تجزیه مورد توجه زیادی قرار گرفت بتدریج تعداد ترکیبات گزارش شده هتروپلی افزایش می یافت به طوری که تا سال 1908 بیش از 750 هتروپلی آنیون تهیه شده و مورد تجزیه قرار گرفته بود تلاش های زیادی برای فرمولبندی صحیح این ترکیبات انجام شد وبا تئوری ها به نام دانشمندانی نظیر برزیلیوس ورنر میولاتی رزینهایم و پاولینگ بر می خوریم که در این بین تئوری ارائه شده توسط پاولینگ از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.
 
1-3 - پلی اکسومتالات ها :
پلی اکسومتالات ها اولین بار در قرن نوزدهم کشف شدند. این ترکیبات که در واقع کلاسترهای با پیوند فلز- اکسیژن محسوب می شوند. دسته ای وسیع و مهم از ترکیبات کلاسترهای معدنی هستند که به واسطه پیوند فلز- اکسیژن و تنوع ساختاری از خصوصیات ویژه و منحصر به فردی برخوردارند و در طی سالهای اخیر بطور گسترده ای توجه دانشمندان را به سمت خود جلب کرده اند.
این ترکیبات از مجموعه های فوق العاده متفاوتی چون (M= V٬ Mo٬ W) MOx ساخته شده اند. این کلاسترهای آنیونی کاربردهای فراوان و وسیعی در زمینه های مختلف کاتالیزوری ٬ دارویی٬ شیمی تجزیه٬جداسازی ٬ الکتروشیمی٬ خازنها٬ پلیمرها و شیمی غذایی از خود نشان می دهند. و به دو دسته کلی ایزوپلی آنیونها و هتروپلی آنیونها تقسیم می شوند. واحد ساختمانی پلی اکسومتالات ها هشت وجهی های MO6 می باشد که این واحدها طی واکنش های خود تجمعی از طریق گوشه ها٬ لبه ها و یا وجوه به هم متصل شده و ساختار پلی اکسومتالات ها را تشکیل می دهند .
 
1-3-1- نحوه اتصال هشت وجهی ها در پلی اکسومتالات ها
الف- اتصال از طریق گوشه ها
ب- اتصال از طریق لبه ها
ج- اتصال از طریق وجوه

👇 تصادفی👇

Lose It! Premium v7.1.1برنامه قدرتمند کاهش وزن166-دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن های سبك سازه ای و توجیه اقتصادی آنسوال عملی Word با جوابمخفی کردن پیامها از چشم دیگرانسوالات کارشناسی ارشد آزاددانلود پایان نامه عمران در قالب pdf با عنوان علل موجي شدن آسفالت تقاطع ها و پلها و متدولوژي تحليل و آن ۱۸۹ ص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها

پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها

دانلود پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها

خرید اینترنتی پایانامه در مورد پلی اکسومتالات ها

👇🏞 تصاویر 🏞