👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت

ارتباط با ما

دانلود


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت
عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40
توضیحات
از وظایف اصلی نوجوانان در جامعه، یافتن پاسخی عملی به این سوال است که " من کیستم؟" هرچند از قرن ها پیش به این موضوع پرداخته شده اما در چند دهه اخیر در مرکز توجه قرار گرفته و اولین بار اریکسون به طور جامع به آن پرداخته است. اریکسون[1] (1950، 1968) هویت را به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوانان و گامی مهم به سمت تبدیل شدن به بزرگسالی ثمربخش و خوشحال تشخیص داد. تشکیل هویت عبارت است از اینکه مشخص کنید چه کسی هستید؟ برای چه چیزی ارزش قایلید؟ و تصمیم گرفته اید چه مسیری را در زندگی دنبال کنید؟ از نظر کلاپ[2] هویت شامل تمام چیزهایی می شود که در طول زمان و به صورتی معتبر درباره فرد اطلاعات به دست می دهند؛ مثل نام او، شخصیت او و ..... . هویت را می توان به صورت نظریه روشنی درباره خویشتن به عنوان عاملی منطقی توصیف کرد، عاملی که براساس عقل عمل می کند، مسئولیت این اعمال را می پذیرد و می تواند آنها را توجیه کند. جستجو برای آنچه درباره خود درست و واقعی است، انتخاب های زیادی از قبیل انتخاب شغلی، روابط میان فردی، درگیر بودن در جامعه، عضویت در گروه قومی، ابراز جهت گیری جنسی، بعلاوه آرمان های اخلاقی، سیاسی و مذهبی را دربر دارد(32).
فروم[3] (1981) معتقد بود، انسان های اولیه هویتشان را در ارتباط با قبایل خود تعیین می کردند و خودشان را به عنوان افرادی که مجزا از گروهشان وجود داشته باشند، در نظر نمی گرفتند. حتی در قرون وسطی، مردم هویت خود را عمدتا در ارتباط با نقش اجتماعی در طبقات فئودال تعیین می کردند. افراد بدون درک هویت نمی توانند سلامت عقل خود را حفظ کنند و این تهدید، انگیزش نیرومندی را برای افراد تامین می کند تا برای کسب هویت تقریبا دست به هر کاری بزنند(47).
[1]Ericsson
[2]Klapp
[3]Forum
فهرست مطالب

👇 تصادفی👇

بزه‌ دیدگی ناشی از جرایم سایبری و حمایت‌های قانونی از آنDrive into Danger به سوی خطرپايداري مدل خودرو سواري با سرعت ثابت براي سامانه تعليق فعال و غير فعالLearning Big Data with Amazon Elastic (زبان اصلی)تحقیق درباره قواعد استنتاجپرسشنامه باورهاي كاريابيپروژه گزارش کار نقشه برداری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت

خرید اینترنتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت

👇🏞 تصاویر 🏞