👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word

ارتباط با ما

دانلود


استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word
فهرست مطالب
فهرست مطالب
چکیده------------
پیش­گفتار---------
فصل اول: مفاهیم اولیه ریاضیات فازی-------
مقدمه-------
تعاریف مقدماتی---------
نماد گذاری-----
عملگرهای مجموعه­ای-----
برشها و تحدب--------
اتحاد تجزیه-----------------------------------------
اصل گسترش---------------------------------------
تعمیم اصل گسترش----------------------------------
اعداد فازی------------------------------------------
عملگرهای جبری برای اعداد فازی----------------------
اعداد فازی LR------------------------------------
عملگرهای جبری برای اعداد فازی LR------------------
بازه­های فازی--------------------------------------
فصل دوم: درونیابی-----------------------------------------
مقدمه---------------------------------------------
چندجمله­ای درونیاب مبتنی بر اطلاعات جدولی------------
درونیابی به­وسیله چندجمله­ای­ها------------------------
چندجمله­ای درونیاب مبتنی بر دو نقطه------------------
تعمیمچندجمله­ای درونیاب و بیان درونیاب لاگرانژ --------
معایب روش لاگرانژ----------------------------------
تخمین خطای درونیابی-------------------------------
تفاضلات تقسیم­شده----------------------------------
صورت نیوتنی چندجمله­ای درونیاب---------------------
مزایای استفاده از روش نیوتن-------------------------
تفاضلات متناهی-----------------------------------
تعریف عملگر انتقال -------------------------------
تعریف عملگر تفاضل پیشرو ------------------------
تعریف عملگر تفاضل پسرو--------------------------
دستور درونیاب پیشرو و پسروی نیوتن------------------
درونیابی معکوس-----------------------------------
درونیابی هرمیتی-----------------------------------
چندجمله­ای درونیاب هرمیتی-------------------------
تخمین خطای درونیاب هرمیت------------------------
مزایای درونیابی هرمیتی-----------------------------
کمینه­کردن خطای چندجمله­ای درونیاب----------------
درونیابی اسپلاین-----------------------------------
اسپلاین درجه یک----------------------------------
اسپلاين درجه سه-----------------------------------
مزایای درونیابی اسپلاین-----------------------------
فصل سوم: درونیابی داده­های فازی-----------------------------
مقدمه---------------------------------------------
نمادگذاری------------------------------------------
درونیابی داده­های فازی--------------------------------
روش محاسبه چند­جمله­ای درونیابی لاگرانژ فازی-----------
اسپلاین فازی گره به گره------------------------------
اسپلاین فازی طبیعی---------------------------------
اسپلاین­های دیگر------------------------------------
 
فصل چهارم: بهترین تقریب یک تابع فازی-----------------------
مقدمه---------------------------------------------
نمادگذاری-----------------------------------------
بهترین تقریب یک تابع فازی---------------------------
وجود و یکتایی بهترین تقریب یک تابع فازی--------------
مثال عددی-----------------------------------------
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات--------------------------------
مقدمه---------------------------------------------
بررسی روشهای مطرح­شده-----------------------------
نتیجه­گیری-----------------------------------------
کارهای انجام­شده در راستای پایان­نامه--------------------
پیشنهاد برای پژوهش­های آتی--------------------------
 
پیوست­ها---------------------------------
الف:برنامه متلب اسپلاین----------------------
ب: کتاب­نامه-----------------------------
ج: واژه­ نامه------------------------------148
 
چکیده:
مسأله درونیابی توابع یکی از کاربردی­ترین مسائل در ریاضیات کاربردی است که در حوزه­های مختلف علوم و مهندسی مطرح می­شود. به بیان ساده می­توان گفت در این مسأله هدف، یافتن تقریبی از یک تابع است که تنها مقادیر تابع در تعدادی نقطه در اختیار می­باشد.
از آنجا که در مسائل کاربردی در جهان واقعی، ممکن است مقادیر تابع دارای خاصیت عدم قطعیت و نادقیقی باشند، بنابراین استفاده از روشهای درونیابی برای داده­های نادقیق کاملاً ضروری و حیاتی محسوب می­شود.
کلمات کلیدی : درونیابی ، خاصیت عدم قطعیت ، داده­های نادقیق .
 پیش­گفتار
در این پایان­نامهبحول­و قوه الهی و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در پنج فصل روشهای درونیابی برای داده­های نادقیق را بیان می­نماییم.
از آن­جا که برای فرار از چالش عدم قطعیت و نادقیقی داده­ها یکی از کارهای موفق و بروز دنیای ریاضیات­کاربردی که انقلابی در علم ریاضی محسوب می­شود، معرفی و به­کارگیری ریاضیات فازیمی­باشد. لذا فصل اول را به مفاهیم اولیه ریاضیات فازیاختصاص می­دهیم.
در فصل دوم به مسأله درونیابیپرداخته و توابع درونیاب مهم و کاربردی را معرفی و در مورد خواص آنها به صورت مختصر و مفید بحث می­کنیم.
در فصل سوم با استفاده از چند­جمله­ای لاگرانژ و همچنین به کمک یکی از مهم­ترین و قوی­ترین توابع درونیاب، درونیاب اسپلاینکه بهترین و دقیق­ترین تابع درونیاب است به درونیابی داده­های فازیمی­پردازیم.
به­منظور کاربردی­تر کردنمسائل درونیابی فازیدر دنیای کنونی که عصر فناوری علم و صنعت و مهندسی می­باشد، با بهینه ساختن تابع تقریب فازی به­دست­آمده بهترین تقریب یک تابع فازی را در فصل چهارم مطرح می­نماییم.
در فصل پنجم نیز نتایج و پیشنهادات را ارائه می­دهیم.
 فصل اول
مفاهیم اولیه ریاضیات فازی
مقدمه
ریاضیات فازی برای نخستین بار توسط پرفسور لطفی عسگرزاده در سال ۱۹۶۵ مطرح گردید. از زمان ارائه آن تا کنون، گسترش و تعمیق زیادی یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینه­های مختلف پیدا کرده است.
معرفی ریاضیات فازی مقدمات مدل­سازی داده­های نادقیق و تقریبی با معادلات ریاضی را فراهم نمود، که در نوع خود تحولی عظیم در ریاضیات و منطق کلاسیک به­وجود آورد. ریاضیات فازی با این عبارت، توسط پروفسور لطفی عسگرزاده مطرح شد:
« ما نیازمند یک نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدل­سازی نماییم، مدلی که متفاوت از نظریه احتمالات است. »
برای بیان تشریح عدم قطعیت و دقت در داده­های نادقیق، ریاضیات فازی به­کار می­رود، که بر اساس منطق چند ارزشی به­وجود آمده است.
منطق فازی در واقع تکامل یافته و عمومی شده منطق کلاسیک است. در منطق کلاسیک که منطق دو ارزشی است، هر گزاره می­تواند درست یا نادرست باشد. در حالی که منطق فازی، یک منطق چند ارزشی است و ارزش درستی هرگزاره می­تواند عددی بین صفر و یک باشد. لذا قضاوت تقریبی و نادقیق با به­کارگیری منطق فازی ممکن می­شود.
به بیان ساده­تر، نظریه مجموعه­های فازی نظریه­ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستم­هایی را که نادقیق و مبهم هستند، همان­گونه که در دنیای واقعیت نیز اکثر پدیده­ها بدین­صورت می­باشند، صورت ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان آن­ها فراهم آورد. به عبارت دیگر نظریه مجموعه­های فازی تعمیمی از نظریه مجموعه­های معمولی می­باشد.
همان­طور که می دانیم در نظریه مجموعه­ها که زیربنای ریاضیات مدرن است، مجموعه­ها به صورت گردایه­ای معین از اشیاء تعریف می­شوند.
به عبارت دیگر هر مجموعه با یک ویژگی خوش­تعریف مشخص می­شود اگر یک شیء مفروض دارای آن ویژگی باشد، عضو مجموعه­ی متناظر است و اگر نباشد، عضو آن نیست.
به عنوان مثال اگر مجموعه­ی مرجع X ، مجموعه­ی اعداد حقیقی فرض شود و P ویژگی (( بزرگ­تر از ده بودن ))، آنگاه P یک ویژگی خوش­تعریف است که یک مجموعه مثلاً A با آن متناظر می­شود، زیرا برای هر عدد از مجموعه­ی اعداد حقیقی می­توان با قاطعیت گفت که آیا آن عدد بزرگ­تر از ده است یا خیر و بنابراین عضو A است یا خیر؟
حال فرض کنید بخواهیم درباره­ی آن دسته از مجموعه­ی اعداد حقیقی صحبت کنیم که (( بزرگ )) باشند. در این­جا با یک ویژگی ناخوش­تعریف و مبهم یعنی (( بزرگ )) سروکار داریم. این­که چه اعدادی بزرگ بوده و چه اعدادی بزرگ نیستند، بسته به نظر افراد مختلف فرق می­کند.
به عبارت دیگر عضویت و یا عدم عضویت اعداد مختلف در گردایه­ای با ویژگی
(( بزرگ بودن )) قطعی نیست. به عنوان مثال آیا ۱۰۰ عددی (( بزرگ )) است و عضو گردایه­ی اعداد حقیقی بزرگ است یا خیر؟ ۱۰۰۰ چطور؟ ۱۰۰۰۰۰۰ چطور؟
می بینیم که ویژگی (( بزرگ بودن )) برای اعداد حقیقی یک ویژگی دقیق و معین نیست و بنابراین جامه­ی نظریه­ی معمولی مجموعه­ها بر تن این­گونه مفاهیم راست نمی­آید و این نظریه از صورت­بندی این مفاهیم و ویژگی­ها ناتوان است. از قضا بیشتر مفاهیم و ویژگی­هایی که در زندگی روزمره و واقعی و نیز در شاخه­های مختلف علوم به­ویژه علوم انسانی و اجتماعی با آن سروکارداریم این­گونه­اند.

👇 تصادفی👇

Administrative Human Resources Fundamentalsپرسشنامه سبک دلبستگیفایل فلش فارسی تبلت Lenovo A3300-gvفایل صوتی در روابط عاطفی خود قدرتمند و تاثیرگذار ظاهر شوید ( فایل subliminal message - هیپنوتراپی بی کلام)دانلود گزارش کارآموزی دفتر فنى امين ابهرتقسیم هندسی فراابتکاری برای بهینه سازی جهانیدانلود گزارش کارآموزی با موضوع تابلوهاي برقبررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ....(Handbook Of Paper And Board (First Editionرایانش ابری و کاربرد آن در موبایل‎ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word

استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word

دانلود استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word

خرید اینترنتی استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق word

👇🏞 تصاویر 🏞