👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word

ارتباط با ما

دانلود


بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word
فهرست مطالب
 عنوان
 صفحه
فصل اول - تعاریف و مفاهیم اولیه
1-1 مقدمه.............
2
1-2 بی­پاسخی..............
3
1-3 اهمیت بی­پاسخی و علل بروز آن...........
5
1-4 اریبی ناشی از بی­پاسخی.............
8
1-5 سابقه­ی پژوهش........
9
1-6 یک مثال كاربردي.........................................................................
13
1-7 روش­های جبران بی­پاسخی................................................................
17
1-8 خلاصه و نتیجه­گیری.......................................................................
24
 
فصل دوم - کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش آمارگیری­های پستی و مصاحبه حضوری (روش هانسن و هورويتز)
2-1 مقدمه.......................................................................................
26
2-2 بی­پاسخی در نمونه­گیری پستی.............................................................
26
2-3 خلاصه و نتیجه­گیری.......................................................................
43
 
فصل سوم - کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش پولیتز – سیمونز
3-1 مقدمه.......................................................................................
45
3-2 غایبین و حاضرین در مصاحبه­ها..........................................................
45
3-3 پیش­بینی نمونه­ای مبتنی بر برآوردهای نااریب از زمانی که پاسخگویان در خانه بوده­اند....................................................................................................
48
3-4 مباحث نظری حذف مراجعات مکرر.....................................................
55
3-5 واریانس برآورد نمونه­ای..................................................................
64
 
عنوان
 
 
صفحه
3-6 مثال­ عددی.................................................................................
67
3-7 خلاصه و نتیجه­گیری.......................................................................
70
 
فصل چهارم - کاهش خطای بی­پاسخی با استفاده از روش دمینگ
4-1 مقدمه.......................................................................................
73
4-2 ملاک طرح بهینه..........................................................................
73
4-3 جمع­آوری اطلاعات........................................................................
76
4-4 مراحل و نتايج مربوط به آن...............................................................
84
4-5 خلاصه و نتيجه­گيري.......................................................................
87
 
فصل پنجم - راههای پیشگیری و درمان بی­پاسخی
5-1 مقدمه.......................................................................................
90
5-2 گونه­شناسی داده­های گم­شده................................................................
92
5-2-1 گم­شدگی تصادفی و غیرتصادفی................................................
92
5-2-2 تعریف­های بی­پاسخی و الگوهای داده­های گم­شده..............................
93
5-3 عوامل تعیین کننده بی­پاسخی سؤال.......................................................
99
5-4 پیشگیری...................................................................................
102
5-4-1 شیوه گردآوری داده­ها...........................................................
102
5-4-2 پرسشنامه.........................................................................
103
5-4-3 پاسخگو...........................................................................
105
5-4-4 مصاحبه­گر.......................................................................
109
5-4-5 فرآوری داده­ها...................................................................
111
 
 
عنوان
 
صفحه
5-5 درمان......................................................................................
111
5-5-1 دانش لازم از ساختار و الگوهای داده­های گم­شده و بی­پاسخی................
111
5-5-2 روش­های ساده و مؤثر درمان داده­های بی­پاسخ................................
113
5-6 خلاصه و نتیجه­گیری.......................................................................
116
مثال...............................................................................................
118
منابع...............................................................................................
126
 
با توجه به اهميت صحت داده‌ها و اطلاعات آماري در برنامه‌ريزي‌ها و پيشرفت يك كشور، ضرورت كنترل و اصلاح خطا در بررسي‌هاي نمونه‌اي حائز اهميت است. در این پايان نامه، کاهش خطای غيرنمونه­گیری (خطای پاسخ) در بررسی­های آماری از طریق سه روش­ تقلیل خطاهای ناشی از بی­پاسخی در برآورد پارامترها را مورد بحث و بررسی قرار می­دهیم و راههای پیشگیری و درمان بی­پاسخی نیز شرح داده می­شود. شايان ذكر است كه اين روش­ها مبتني بر فرآيندهاي مختلف نمونه­گيري­اند و از اين­رو مقايسه نتايج آنها با يكديگر ميسر نيست.
زيربناي هر تحقيق آماري، داده‌هاي درست است. عدم استفاده از داده‌ها و اطلاعات نادرست زياني كمتر از استفاده از آنها را دارد و يكي از مشكلات مهم در آمارگيري‌ها، ناتواني در به‌دست آوردن اطلاعات مفيد در مورد اقلام اطلاعاتي پرسشنامه از كليه واحدهاي نمونه است. در يك آمارگيري نمونه‌اي اطلاعات برخي از افراد جامعه كه در نمونه حضور دارند، ثبت مي شود و برخي از واحدها نيز به تعدادي از سؤال‌ها پاسخ نمي‌دهند. در اين آمارگيري‌ها معمولاً اطلاعات جمع آوري شده، كامل نمي‌باشند، به اين صورت كه ممكن است براي تعدادي از واحدهاي نمونه، هيچ اطلاعي به‌دست نيايد و براي واحدهاي ديگر ممكن است فقط براي بعضي از سؤال‌ها، اطلاعاتي كسب شود. اين كمبودها را معمولاً بي‌پاسخي در جمع‌آوري اطلاعات می­گويند.
در آمارگيري‌ها عوامل مختلفي باعث بروز خطا مي‌شوند از جمله: درك نادرست مصاحبه‌كننده از دستورالعمل‌هاي طرح آمارگيري، عدم تمايل به شركت در تكميل سؤالات طرح آمارگيري به‌دليل پاسخ‌هاي نادرست، فهرست نادرست آدرس‌ها، نامفهوم بودن سؤالات و... از عوامل خطا محسوب مي‌شوند. خطاها به دو نوع عمده تقسيم مي‌شوند. خطاهايي كه طي فرآيند اندازه‌گيري و يا جمع‌آوري اطلاعات بوجود مي‌آیند (خطاهاي غيرنمونه‌گيري) و نوع ديگر خطاهايي هستند كه به‌دلیل برقراري ارتباط مستقيم تنها با بخشي از جمعيت بوجود مي‌آیند (خطاهاي نمونه‌گيري). خطاهاي نمونه‌گيري فقط در آمارگيري­های نمونه‌اي ديده مي‌شود و خطاهاي غيرنمونه‌گيري در سرشماري‌ها و همچنین آمارگيري‌هاي نمونه‌اي مشاهده مي‌شوند.
در زمينه شناخت و رفع خطاهاي نمونه‌گيري كتب و مقالات فراواني تدوين شده است و مي‌توان گفت كه يكي از منابع عمده خطا در بررسي‌ها كه خطاهاي غيرنمونه‌گيري مي‌باشد تا حدودي به دست فراموشي سپرده شده است و اكثر محققان آمارگيري‌هاي نمونه‌اي، بر اين باورند كه خطاي بي‌پاسخي كه به‌عنوان يكي از منابع خطاهاي غيرنمونه‌گيري است، مسئله‌اي اساسي و روبه رشد است. لذا در اين رساله به بررسی، شناخت و رفع خطاهاي غيرنمونه‌گيري در زمينه بي‌پاسخي كه به‌عنوان يكي از منابع خطاهاي غيرنمونه‌گيري است، می­پردازیم. همچنین براي حذف اريبي ناشي از داده‌هاي ناقص، روش‌هايي ارايه می­دهیم و راهكارهايي براي اصلاح برآوردگرهاي ناشي از بي‌پاسخي به‌دست می­آوريم.
1-1 مقدمه
همان­طور که گفتیم، یکی از خطاهای مهم در بررسی­های آماری، خطای ناشی از بی­پاسخی است. تمام محققین تلاش می­کنند تا حد ممکن این خطا به حداقل مقدار تقلیل یابد. تاکنون راهکارهای گوناگونی، توسط افراد مختلف ارائه شده­اند. در این پایان­نامه به بررسی آنها می­پردازیم.
در اين فصل اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و سابقه مربوط به بي‌پاسخي و علل بروز آن، فعاليت‌هاي آماري مرتبط با بي‌پاسخي، راههاي جبران بي‌پاسخي و مقايسه نرخ‌هاي بي‌پاسخي را بررسی می­کنیم.
برای جبران بی­پاسخی و کاهش اریبی ناشی از بی­پاسخی می­توان از دو رویکرد استفاده کرد، رویکرد اول مبتنی بر آمار کلاسیک است که سعی می­کند به­نحوی اریبی بی­پاسخی را کاهش دهد و محتاج مراجعات مکرر یا نمونه­گیری­های مکرر است. رویکرد دوم روش بیزی است که در واقع تصحیح اریبی را به­وسیله شرطی کردن روی بی­پاسخی­ها انجام می­دهد.
اريكسون (1976) [1] پيشگام مطالعه به روش بيزي در اين زمينه بوده است و بررسي وي در زمينه تشريح روش بيزي در ارتباط با گرفتن زير نمونه از واحدهاي بي‌پاسخ، بوده است. علاوه بر روش‌هاي بالا، اخيراٌ افراد ديگري از جمله ليتل[2] (2003) رويكرد ديگري، اختيار كرده‌اند. به اين شرح كه افراد نمونه‌اي به دو زيرنمونة داراي پاسخ و بي‌پاسخ تقسيم مي‌شوند و سعي مي‌شود كه توزيع صفت مورد بررسي براي افراد با پاسخ به‌شرط مقادير متغير مورد بررسي براي افراد بي‌پاسخ طبق يك مدل آماري معيني به‌دست آورده شود.بدين ترتيب تصحيح لازم در مقادير مشاهده شده به‌عمل آيد به‌طوري‌كه اريبي ناشي از بي‌پاسخي از بين برود.
از آنجايي‌كه رويكرد ما در اين رساله مبتني بر اجراي طرح نمونه­گيري و استفاده از نتايج آن و روش‌هاي فراواني­گرا است، از پرداختن به ارائه­ي مدل آماري براي تعديل برآوردگرهاي ناشي از داده­هاي بي­پاسخ در تعيين برآورد احتمال حضور شخص در خانه و نیز روش‌هاي بيزي خودداري مي‌كنيم. خواننده علاقه­مند می­تواند به پاتهاف[3] (1993) و لیتل (2003) مراجعه کند.
در بخش دوم اين فصل تعریف بی­پاسخی و چند تعریف دیگر مرتبط با آن آورده مي­شود. در بخش سوم اهميت و دلايل بروز بي­پاسخي بررسي مي­شود سپس در بخش چهارم اثرات بي­پاسخي روي برآوردها و اريبي بي­پاسخي روي ميانگين و محاسبه ميزان آن شرح داده مي­شود. در بخش پنجم به تاريخچه تحقيق در زمينه­ بي­پاسخي اشاره مي­شود و در بخش ششم مثال كاربردي در طرح آمارگيري آمريكا، نحوه محاسبه نرخ­هاي بي­پاسخي و دلایل اختلاف در معيارهاي بي­پاسخي توضيح داده مي­شود. هم­چنين در بخش هفتم روش­هاي جبران بي­پاسخي و كنترل نرخ بي­پاسخي شرح داده مي­شود و در انتها به نتيجه­گيري اين فصل در بخش هشتم مي­پردازيم.
 

👇 تصادفی👇

برش اهنگپاورپوینت "اجراي ساختمان های بتنی"كتاب : Introductory Computational Physics( مقدمه اي بر فيزيك محاسباتي)بانک ایمیل فعال کشور خیلی دقیق 94طرح کاشیدانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اذربایجان غربیگزارش کارآموزی- شركت برنامه نویسیروش تحقیق ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word

دانلود بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word

خرید اینترنتی بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها word

👇🏞 تصاویر 🏞