👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word

ارتباط با ما

دانلود


طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word
رفع ناسازگاری یک رویه­ی مهم در بسیاری از سیستم­های هوشمند از جمله سیستم­های مبتنی برقانون می­باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا وجود دارد، تعیین می­نماید. برای رفع ناسازگاری، روش­های مختلفی وجود دارد.در این پژوهش، به منظور رفع ناسازگاری در یک سیستم مبتنی بر قانون، از پیگیری نقطه نظرات مختلف در مسیرهای استنتاج مجزا، استفاده شده است. این سیستم، یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند است که در هنگام وقوع ناسازگاری، با در نظر گرفتن خطوط استنتاج جداگانه برای هر یک از قوانین ناسازگار، امکان آگاهی از تمامی انتخاب­های ممکن را برای تصمیم­گیرنده فراهم می­سازد.
به طورکلی، سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند با وارد نمودن تکنیک­های مختلف هوش مصنوعی در ساختار سیستم­های تصمیم­همیار، این سیستم­ها را به منظور حمایت بیشتر و ارتقاء تصمیم­گیری، بهبود بخشیده­اند.
سیستم تصمیم­همیار هوشمندی که در این پژوهش ارائه شده، به منظور یاری­رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ پیاده­سازی شده است. ایجاد برنامه­های کامپیوتری در رابطه با بازی­های استراتژیک بلادرنگ، یک زمینه­ی جدید در حیطه­ی بازی در هوش مصنوعی به حساب می­آید. این برنامه­ها محدود به ایجاد حریفان هوشمند به منظور سرگرم نمودن بازیکن­های انسانی نمی­باشد و امرزوه شبیه­سازهایی با کارایی بالا جهت تمرین افراد نظامی، از خواسته­های مطرح بوده و تحقیقات هوش مصنوعی در زمینه­ی این نوع از بازی­ها، علاوه بر تولیدکنندگان تجاری بازی­ها، از حمایت­های وسیع برخی از موسسات دفاعی نیز برخوردار می­باشد.
نتایج بدست آمده از ارزیابی سیستم ارائه شده در این پژوهش، حاکی از آن است که بازیکن به کمک این دستیار هوشمند می­تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد.
 فهرست مطالب
 
فصل اول. مقدمه... 1
1-1- مقدمه .. 2
1-2- رفع ناسازگاری.. 3
1-3- سیستم­های تصمیم­همیار و سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 4
1-4- هدف از این پایان­نامه.. 6
1-5- نگاه کلی به فصول پایان­نامه.. 6
فصل دوم. روش­های رفع ناسازگاری... 7
2-1- مقدمه.. 8
2-2- برخی استراتژی­های ساده برای رفع ناسازگاری.. 9
2-3- رفع ناسازگاری با استفاده از یک مقدار سودمندی.. 13
2-4- رفع ناسازگاری با استفاده از هزینه­های تخمین زده شده­ی تصادفی 15
2-4-1- تخمین امید ریاضی هزینه 17
2-4-2- برآورد بازگشتی 18
2-4-3- رفع ناسازگاری 19
2-5- رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه­نویسی خطی.. 21
2-6- رفع ناسازگاری با استفاده از تئوری بازی.. 22
2-7- رفع ناسازگاری با استفاده از مدل گراف.. 23
2-8- رفع ناسازگاری با استفاده از روند سلسله مراتبی تحلیلی و بهبود آن 25
فصل سوم. سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند... 31
3-1- مقدمه.. 32
3-2- ویژگی­های سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 33
3-3- معرفی چند سیستم تصمیم­همیار هوشمند با ساختارهای متفاوت 36
3-3-1- استفاده از الگوریتم­های تکاملی در ساختار IDSS 36
3-3-2- استفاده از عامل هوشمند در ساختار IDSS 38
3-3-3- استفاده از روش­های داده­کاوی و شبکه­های عصبی مصنوعی در ساختار IDSS 40
3-3-4- استفاده از یک روش تصمیم­گیری مبتنی بر منطق فازی در ساختار IDSS 46
3-3-5- استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد در ساختار IDSS 51
3-3-6- استفاده از مولفه­های مبتنی بر قانون در ساختار IDSS 55
 
 
فصل چهارم. بازی­های کامپیوتری استراتژیک بلادرنگ و سیستم­های هوشمند مرتبط با آنها57
4-1- مقدمه.. 58
4-2- ویژگی­های بازی­های استراتژیک بلادرنگ.. 59
4-3- مروری بر سیستم­های هوشمند مرتبط با بازی­های استراتژیک بلادرنگ 63
فصل پنجم. سیستمپیشنهادی... 71
5-1- مقدمه.. 72
5-2- معرفی سیستم پیشنهادی.. 73
5-3- مولفه­های اصلی سیستم پیشنهادی.. 74
5-4- روش رفع ناسازگاری بکار برده شده در سیستم پیشنهادی.. 77
فصل ششم. ارزیابی و نتایج... 80
فصل هفتم. نتیجه­گیری و کارهای آینده... 89
فهرست منابع..................................... 92
 فهرست جداول
جدول 6-1. مقادیر نهایی امتیازات بازیکنان .. 83
جدول 6-2. مقادیر نهایی منابع بازیکنان .. 83
جدول 6-3. مقادیر نهایی ویژگی­های اقتصادی بازیکنان .. 84
جدول 6-4. مقادیر نهایی ویژگی­های نظامی بازیکنان .. 84
جدول 6-5. مقادیر نهایی تجربه­های بازیکنان .. 84
جدول 6-6. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن.. 88
جدول 6-7. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن.. 88
 فهرست شکل ها
 شکل2-1. یک کامپیوتر که یک الگوریتم را در یک حلقه اجرا می­کند15
شکل2-2. احتمال شکست، احتمال موفقیت و احتمال اولین موفقیت.. 17
شکل2-3. یک ساختار سلسله مراتبی.. 26
شکل2-4. یک ماتریس مقایسه­ایی دوبه­دو.. 27
شکل2-5. (الف)روند سلسله مراتبی تحلیلی استاندارد.. 28
شکل2-5. (ب) نسخه­ی تغییر داده شده­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی 28
شکل2-6. ساختار نسخه­ی تغییر داده شده­ی روند سلسله مراتبی تحلیلی29
شکل 3-1. یک ساختار تئوری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 33
شکل 3-2. مولفه­های کلی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 35
شکل 3-3. ساختاری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند .37
شکل 3-4. روند ساخت مدل­های توصیفی و پیشگویی.. 42
شکل 3-5. مولفه­های اصلی مدل DM-NN و چگونگی ارتباط آنها.. 43
شکل 3-6. رویه­ی اخذ دانش با استفاده از داده­کاوی.. 44
شکل 3-7. ساختار داخلی مولفه­های سیستم مشورتی هوشمند.. 44
شکل 3-8. چرخه­ی حمایت از تصمیم در مدل DM-NN.. 46
شکل 3-9. یک ساختار برای سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 46
شکل 3-10. تابع عضویت غیرنزولی فازی متناظر با “”.. 49
شکل 3-11. تابع عضویت غیرصعود فازی متناظر با “”.. 50
شکل 3-12. چگونگی ارتباط ماژول­ها در ساختار پیشنهادی.. 54
شکل 3-13. ساختار یک سیستم مبتنی بر قانون... 56
شکل 4-1. سناریوی یک بازی RTS... 61
شکل 4-2. روند تکاملی اعمال شده در بازی RTS در مرجع [36]. 67
شکل 5-1. ساختار کلی سیستم پیشنهادی.. 74
شکل 5-2. بخشی از مدل کلاس سیستم پیشنهادی.. 76
شکل 5-3. درخت استنتاجی که از بسط تمامی راه­حل­های ممکن، بدست آمده است78
شکل 5-4. درخت استنتاج سیستم، پس از اخذ تصمیم توسط تصمیم­گیرنده79
شکل 6-1. تصاویری از اجرای نرم­افزار.. 82
شکل 6-2. نمودار پیشرفت بازیکنان در تمامی واحدها در طول بازی85
شکل 6-3. نمودار امتیاز بازیکنان در طول بازی.. 85
شکل 6-4. نمودار تجربه­ی بازیکنان در طول بازی.. 86
شکل 6-5. نمودار امتیاز اقتصادی بازیکنان در طول بازی.. 86
شکل 6-6. نمودار امتیاز نظامی بازیکنان در طول بازی.. 87
 فصل اول
شکل 1-
جدول 1-
رابطه 1-
1-1- مقدمه
مسائل بسیاری وجود دارند که محدود به یک راه­حل منحصر به فرد نمی­باشند. علاوه براین، برخی از مسائل ممکن است تعداد نامحدودی مسیرهای پاسخ مشابه، داشته باشند. یک ناسازگاری[1] هنگامی روی می­دهد که تصمیم­های گوناگونی، متناظر با مسیرهای پاسخ متمایز، فراهم باشد.
به طور کلی در سیستمی که دارای مجموعه­های نسبتاً بزرگی از قوانین و حقایق باشد، درج یک حقیقت می­تواند منجر به صحیح شدن ارزش چندین قانون و در نتیجه فعال شدن آنها گردد. هر ترتیبی از اجرای این قوانین، می­تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد که در این صورت این مجموعه از قوانین، مجموعه­ی قوانین ناسازگار نامیده می­شوند. یک استراتژی رفع ناسازگاری ترتیبی را برای اجرای این مجموعه از قوانین تعیین می­نماید.
سیستم­های هوشمند از قبیل سیستم­های مبتنی بر قانون، ابزارهای برنامه­ریزی، و ساختارهای وابسته به دانش، از استراتژی­های متفاوتی برای رفع ناسازگاری استفاده می­کنند]2[.
در این پژوهش در ابتدا در رابطه با این شیوه­های متفاوت توضیحاتی ارائه می­گردد و پس از آن ایده­ایی که به منظور رفع ناسازگاری در سیستم پیشنهادی بکار برده شده، شرح داده می­شود. سیستم پیشنهادی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند است که به منظور یاری رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ طراحی و پیاده­سازی شده و شرح ساختار و ویژگی­های آن در فصول آتی آمده است. همچنین در این پایان­نامه در ارتباط با سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند و ساختارهای مختلفی که محققان برای پیاده­سازی این سیستم­ها در نظر گرفته­اند، نیز مطالبی ارائه شده است.
 1-2- رفع ناسازگاری
در بسیاری از سیستم­های مبتنی بر قانون، موتور استنتاج، یک مولفه­ی نرم­افزاری است که در هنگام اجرای برنامه­ی کاربردی، بر روی مجموعه­ایی از قوانین، استنتاج می­کند.از جمله مهمترین وظایفی که توسط موتور استنتاج صورت می­گیرد، رفع ناسازگاری است]47[.به طور کلی، رفع ناسازگاری، یک استراتژی، برای انتخاب ترتیب اجرای قوانین است هنگامی که بیش از یک قانون بتواند اجرا شود.
برای رفع ناسازگاری روش­های مختلفی وجود دارد. ساده­ترین راه­حل، انتخاب تصادفی قوانین است. در برخی از استراتژی­ها، از جمله مهمترین فاکتورهایی که در انتخاب قوانین موثر است مقدار اولویتی است که توسط سازنده­ی سیستم به هر قانون اختصاص داده می­شود که در این روش برای قوانین با الویت یکسان باید از روش دیگری استفاده گردد. روش­های خبره­تر از اطلاعات آماری مرتبط با موفقیت­ها و عدم موفقیت­های پیشین در هنگام بکار بردن قوانین مختلف، به منظور پی­بردن به احتمال موفقیت، استفاده می­کنند. همچنین برخی از روش­ها، هزینه­های قوانین را که نشان­دهنده­ی تلاش­هایی است که حل­کننده­ی مسئله برای انجام اعمال بدان نیازمند است (مانند زمان) بحساب می­آورند]2[.
روشی که در این پژوهش به منظور رفع ناسازگاری بکار برده شده، با در نظر گرفتن یک خط استنتاج جداگانه برای هر یک از قوانین ناسازگار در طی روند استنتاج، تمامی حالات ممکن برای اولویت­بندی در اجرای قوانین را تحت پوشش قرار می­دهد.
 1-3- سیستم­های تصمیم­همیار و سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند
به طور کلی، اخذ تصمیم، یکی از مهم­ترین و حساس­ترین فعالیت­هایی است که در هر سازمان و یا تشکیلاتی صورت می­گیرد]48[. برای پشتیبانی و حمایت از این روند پیچیده، دسته­ی متنوعی از سیستم­های اطلاعاتی مستقل بنام سیستم­های تصمیم­همیار، در طی دو دهه­ی گذشته به وجود آمده­اند. این سیستم­ها به صورت ابزارهای مبتنی بر کامپیوتری که به منظور پشتیبانی از روند پیچیده­یاخذتصمیم و حل مسئله ایجاد می­شوند، تعریف و در جهت ایجاد محیطی برای تحلیل مسائل، ساخت مدل­ها و شبیه­سازی رویه­ی تصمیم­گیری و برنامه­هایتصمیم­گیرندگان طراحی می­گردند]49[.
اینسیستم­های اطلاعاتی، که به منظور حمایت فعل و انفعالی از تمامی مراحل روند اخذ تصمیم یک کاربر، طراحی می­شوند، می­توانند شامل تکنولوژی­هایی برگرفته از زمینه­های علمی مختلف شامل حسابداری، علوم شناختی، علوم کامپیوتر، اقتصاد، مهندسی، مدیریت، آمار و ... باشند و اغلب از سه مولفه­ی زیرسیستم داده، زیر سیستم مدل (که دارای مکانیزمی برای پردازش داده می­باشد) و زیرسیستم ارتباط با کاربر، تشکیل شده­اند]19[.
 

👇 تصادفی👇

مقاله 36- بررسی وضعيت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث)تجزیه‌و‌تحلیل فرصت‌های بازارسرمایهدانلود فایل لایه باز سوره مبارکه کوثراقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پايه اول را تقويت كرده و بهبود بخشم ؟تحليل ورق ساندويچي با هسته انعطافپذير و بستر الاستيك تحت بار ضربه اي با سرعت آرامگزارش کارآموزی شرکت ساختمانی (انبوه ساز)مجموعه نرم افزارهای برنامه ساز اندروید برای کسب درآمد میلیونیپکیج آموزش کسب درآمد میلیونی از فروش فایل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word

طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word

دانلود طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word

خرید اینترنتی طراحی و پیاده سازی رفع کننده ی تناقض در یک سیستم تصمیم همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات word

👇🏞 تصاویر 🏞