👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودخلاصه مشاوره و آزمايش اچ آي وي، كتاب مرجع براي مشاوران اچ آي وي
نويسندگان: بهرنگ شادلو، معصومه امين اسماعيلي و آفرين رحيمي موقرسال انتشار: 1392تعداد صفحات: 156
فهرست مطالب:
اختصارات،پیشگفتار،مقدمه
فصلاول: آنچه مشاوران باید در مورد HIV/AIDS و عفونتهای آمیزشی بدانند
فصلدوم: آزمایش
فصلسوم: عناصر کلیدی در مشاوره ی
فصلچهارم: استراتژیهای تغییر رفتار در مشاوره ی
فصلپنجم: مشاوره در زمینه ی آزمایش
فصلششم: کار با مراجعین دارای افکار خودکشی
فصلهفتم: آشنایی با مشاورهی مراقبت
فصلهشتم: مشاوره برای افشای وضعیت
فصلنهم: مشاورهی پایبندی به درمان
فصلدهم: توجه به گروههای خاص
فصليازدهم: سوگ، داغدیدگی و فقدان
فصلدوازدهم: مراقبت مشاور از خود
پیوستها،منابع،نمايه

👇 تصادفی👇

مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاريبررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهرانپاورپوینت بررسی فیزیولوژی ورزشی (خستگی)کسب درآمد بوسیله طراحی وبدانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی کیلینیک چهل تخت خوابپروژه کارشناسی- بررسی راههای نفوذ به رایانه و راههای مقابله با آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞