👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

ارتباط با ما

دانلود


پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
جامعه پذیری همگام شدن شخص است با موازین زندگی اجتماعی خواه یک گروه کوچک، خواه یک جامعه بزرگ،واحد یکدست و ثابت نیست هر گروه دارای اجزایی است که پاره گروه یا خرده گروه نامیده شده اند این اجزا مخصوصا کوچکترین آنها که فرد انسانی باشد ثبات دائم ندارد بلکه همواره تغییر می
 
پذیرد، از این رو گروه انسانی برای آنکه بتواند سازمان خود را حفط کند و به زندگی خود ادامه دهد ناگزیر آن است که پیوسته افراد جدید را با خود پیوسته همساز گرداند و برای زندگی گروهی آماده گرداند.
همنوایی گروهی نتیجه نهایی این همسازی است. جامعه پذیری کارکنان به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزش ها،هنجارها و نگرش های گروه اجتماعی است یا به مفهوم دیگر اجتماعی شدن فراگردی است که بواسطه آن هر فرد دانش و مهارت اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند.مجموعه این ارزش ها،هنجار ها و نگرش ها، فرد را قادر می سازد که با گروه و افراد جامعه روابط و کنش متفابل داشته باشد(کریمی،1388).
كاركنان جديد، ارزشها و منشهاي بيرون سازمان را با خودشان به داخل سازمان مي آورند و در مقابل، سازمانها تلاش مي كنند آنها را با ارزشها و منشهاي دروني آشنا و سازگار نمايند. جامعه پذيري سازمانيفرآيندي است كه طي آن ، كاركنان جديد خود را با ارزشها و رفتارهاي درون سازماني تطبيق مي دهند. در فرآيند جامعه پذيري ، فرد دانش و اطلاعات و مهارت هاي لازم را براي ايفاي نقش هاي سازماني بدست مي آورد(شاين[1]، 1990)؛ فرهنگ سازماني را مي آموزد(وان وانن، 2000) و ارزشها، توانايي ها، رفتارها و دانش اجتماعي مناسب سازماني را ياد مي گيرد(تائورمينا، 2007).
تائورمینا (2009) معتقد است که:از طریق فرایند جامعه پذیری، افراد با ارزش ها،رفتارها،توانمندی های مورد انتظار و دانش اجتماعی مورد نیاز نقش سازمانی به عنوان عضوی از سازمان آشنا می شوند. تاکید جامعه پذیری سازمانیبر سازگاری فرد با افراد دیگر و فرهنگ سازمان است. جامعه پذیری سازمانی بیانگر شیوه ای است که کارکنان با فرهنگ سازمان تعامل کرده و مطابقت می یابند. ارزش ها و اهداف جامعه پذیری سازمانی شامل توجه قواعد اصولی است که از تمام سازمان حمایت می کند. تازه وارد ها می آیند تا قواعد،هنجارها و اطلاعات شبکه ای را در این فرایند یادگیری بگیرند.البته نباید فراموش کرد که جامعه پذیری سازمانی فقط بحث مهم برای سازماندهی تازه وارد ها نیست بلکه گماردن افراد سازماندهی شده است(تائورمینا، 2009) .
سازمان ها برای آموزش ارزش های سازمانی و هنحار های رفتاری به افراد تازه وارد رویکرد جامعه پذیری را به کار می گیرند، که از طریق آن، افراد جدید با شیوه های عمل آشنا شده آنچه در سازمان مورد انتظار است را فرا گیرند، رفتار های شغلی مناسب را بیاموزند و با هنجار ها و ارزش های گروه خود را وفق دهند(کویسگا و بل، 2004).در جدول 4-3 برخی از تعاریف جامعه پذیری سازمانی به طور منتخب ارائه شده است.
 
 - Schine
 - Van Vianen

👇 تصادفی👇

متره و برآورد101 مسئله فلسفیآموزش شنا - منهیبن مایه های اساطیری ابر و باد در شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه اسدی طوسیدانلود لایه shapefile مرز شهرستان آزادشهرافزونه امنیتی آراس فایروال RSFirewall فارسی (جوملا)بازيابي روغن پايه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلالتحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

خرید اینترنتی پیشینه تحقیق ومبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

👇🏞 تصاویر 🏞