👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش

ارتباط با ما

دانلود


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش
عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 100
توضیحات
تجاري‌سازي در فرهنگ لغات هريتج به معني به كارگيري روش‌هاي كسب و كار به منظور سود و انجام بهره‌گيري آمده است. تعاريف متعددي از قبيل: معرفي يك محصول يا خدمت در بازار براي سود، فرآيند تبديل چيزي به فعاليت تجاري، تعاريف تقريباً مترادفي هستند كه در ساير فرهنگ لغات‌ها براي تجاري‌سازي مي‌توان يافت.
در ادبيات نو‌آوري نيز تعاريفي نزديك به هم از تجاري‌سازي صورت گرفته است. ساده‌ترين تعريف تجاري‌سازي را عرضه يك محصول جديد در بازار مي‌داند.
دولت كانادا در سند برنامه بودجه‌اي[1] سال 2004، تجاري‌سازي را اين گونه تعريف كرده است: فرآيندي كه از طريق آن يافته‌هاي حاصل از تحقيق به بازار آورده مي‌شوند و ايده‌ها يا يافته‌هاي جديد به محصولات و خدمات جديد يا تكنولوژي‌هاي فروختني در سراسر جهان، توسعه مي‌يابند.
تجاري‌سازي تحقيقات فراگردي است كه دانش توليد شده در دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فراگردهاي صنعتي تبديل مي‌كند. اين فراگرد مستلزم همكاري و تعامل جدي مراكز آموزش عالي و سازمان‌هاي تحقيقاتي وابسته به دولت، شركت‌هاي صنعتي، سازمان‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري، كارآفرينان و افراد علمي است ( فكور، 1383: 120).
تجاري‌سازي "انتقال يك ايده، رويه يا انديشه ناشي از تحقيق به محيطي كه در آن به يك محصول، خدمت يا فراگرد تبديل شود" مي‌باشد (Rand,2003:26).
كارسون تجاري‌سازي را انتقال رسمي اكتشافات و نوآوري‌هاي ناشي از تحقيقات علمي انجام شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعي به بخش تجاري براي منفعت عمومي مي‌داند (Karlsson,2004:15).
اراب[2] (1988) تجاري‌سازي را بدين صورت تعريف كرده است: "تجاري‌سازي شامل توليد ايده‌اي جديد و پياده‌سازي آن روي يك محصول، فراگرد يا خدمت جديد است كه منجربه رشد پوياي اقتصاد ملي و افزايش اشتغال و افزايش سود خالص براي بنگاه كسب و كار نوآور مي‌شود
"(Urabe,1988:380).
جولي[3] (1997) تجاري‌سازي را فراگردي تعريف مي‌كند كه از بينش فناوري بازار آغاز شده و به كاركردهاي پايدار محصول متناسب با بازار ختم مي‌شود (Spilling,2004:230).
اسپلينگ [4]با مروري بر تعاريف مختلف از جمله تعريف جولي (1997) در مورد تجاري‌سازي تعريف جامعي ارائه مي‌نمايد؛ وي تجاري‌سازي را به عنوان فراگرد انتقال و تبديل دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهي به برخي انواع فعاليت‌هاي اقتصادي تعريف كرد (Spilling,2004,3).
بندريان (2007) تجاري‌سازي را به عنوان تبديل يا انتقال " فناوري" به يك موقعيت سودآور تعريف مي‌كند. كه مقصود از فناوري، فنون، تكنيك‌ها، فراگردهاي دريافت حق اختراع يا ساير مالكيت‌هاي خصوصي، مواد، تجهيزات، سيستم‌ها و نظاير آنهاست (Bandarian,2007:33).
فانگ‌ زوا[5] (2004) با بررسي تحقيقات برايت[6] (1969)، سارن[7] (1984)، روث‌ول [8](1992) به اين نتيجه رسيد كه، تجاري‌سازي تحقيقات فراگردي است كه در آن، توسعه ايده‌هاي جديد يا داده‌هاي تحقيقاتي و تبديل آنها به محصولات تجاري يا خدمات و در نهايت ارائه به بازار ديده شود.
[1]The Budget plan 2004, page133.
[2]-Urabe.
[3]Jolly.
[4]Spilling.
[5]Zhao.
[6]Bright.
[7]Saren.
[8]Rothwell.
فهرست مطالب
مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي
تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي
اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق
روند تجاري‌سازي دانش
فرآيند تجاري‌سازي
انواع تجاري‌سازي
روش‌هاي تجاري‌سازي
مدل‌ها و الگوهاي تجاري‌سازي
مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي
موانع انتقال تجاري‌سازي
ساختار نوآوري
كارآفريني
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران
فهرست فارسي
فهرست انگليسي

👇 تصادفی👇

فرآیند ممیزی امنيت اطلاعاتطرح فلوم با چرخش آب و رسوبدانلود سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش 95تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانشدانلود پایان نامه برد ارتباطیbluetooth .wifi.usb.smsدانلود تحقیق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتيمحاسبات در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبيBuckling of an Arbitrary Number of Parallel Timoshenko Beams with Intermediate Flexible Connections Under a Compressive Axial Forceدانلود مقاله مشخص کردن پوشش مسیر در شبکه های حسگر بی سیم تصادفیدانلود تحقیق آشنایی با شبکه های کامپيوتری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش

خرید اینترنتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجاری‌سازی دانش

👇🏞 تصاویر 🏞