👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب
نقش روحانیون در انقلاب
روحانيان و پويايي فرهنگي ملت ايران
 
پيوند روحانيت با مردم
 
پيوند مذهب و سياست
 
روحانيت پس از انقلاب اسلامي
 
دوره اول؛ تأسيس و ايجاد نظام
نويسنده در اين پژوهش با نگاهي نو، به ارائه تعاريف، مفاهيم و کليد واژه هايي چون روحاني، مجتهد، حوزه علميه، فرهنگ و... به ارزيابي نقش روحانيان در پويايي فرهنگي ملت ايران قبل، حين و پس از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته است. محقق در تلاشي مجدانه و رعايت انصاف که از شاخص‏ترين ويژگي‏هاي يک اثر علمي است به خدمات و تأثيرگذاري نهاد روحانيت در ايران اشاره کرده و با هدف کارآمدي به آسيب‏شناسي آن نيز پرداخته است. اين بررسي متکفل مباحثي چون پيوند روحانيت با مردم، همکاري حوزه و دانشگاه، پيوند مذهب و سياست و الزام روحانيت در مشارکت سياسي، تعيين ادوار حضور روحانيت در عرصه فرهنگ و اجتماع در ايران قبل و بعد از انقلاب و تقسيم‏بندي گرايش‏هاي غالب در روحانيت پس از نهضت اسلامي 15 خرداد، مي‏باشد. پژوهشگر با رويکردي تازه به تبيين نقش‏آفريني روحانيت در چهار دوره پس از انقلاب اسلامي: دوره تأسيس و ايجاد نظام (1360-1357)، دوره استقرار نظام (68-1360)، دوره ثبات نظام (76-1368) و دوره چهارم (از دوم خرداد 76 تا کنون) پرداخته و خدمات و آسيب‏هاي هر دوره را تبيين و ارزيابي کرده است.
نويسنده بر اين باور است که بخش عمده آثار مکتوب در عرصه فرهنگ ديني متعلق به روحانيت است. استقلال واقعي ايران در طول تاريخ مديون روحانيت و حضور آن در صحنه بوده است. هرگاه تماميت ارضي، استقلال و منافع ملي کشور به خطر افتاده است روحانيت در دفاع و پاسداري از آن نقش اول را ايفا کرده است. و در عين حال همواره بر لزوم بازنگري و آسيب‏شناسي در سازمان روحانيت به دست خود روحانيون تأکيد کرده است، چرا که راز ماندگاري و حفظ جايگاه روحانيت در اين نکته کليدي نهفته است.

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان خراسان شماليتصاویر لایه باز دخترانهمقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEAمعرفی پروژه RUPتشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو wordپایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويکحل عددی، تحلیلی و نرم افزاری انتقال حرارت در صفحه مربعیهيدروليك و پنوماتيكبناهای معروف مصر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب

تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب

دانلود تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب

خرید اینترنتی تحقیق درباره نقش روحانیون در انقلاب

👇🏞 تصاویر 🏞