👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و تست کارایی در توربو ماشینها

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و  تست کارایی در توربو ماشینها
مقدمه:
در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.
هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.
وقتی که اهداف IHPTET نهایت پیشرفت در کارآیی را ارائه می دهد، طبیعت بسیار رقابتی فضای کاری کنونی، افزایش بازده را برای تمام محصولات توربو ماشینی جدید طلب می کند. به خصوص با قیمتهای سوخت که بخش بزرگی از هزینه های مستقیم بهره برداری خطوط هوایی را به خود اختصاص داده است، SFC، یک فاکتور کارایی مهم برای موتورهای هواپیمایی تجاری می باشد.
 
تعداد صفحات 173 word
 
ویژگیهای میدانهای جریان در توربوماشینهاویژگیهای اساسی جریانجریان در دستگاههای تراکمیجریان در فن ها و کمپرسورهای محوریجریان در کمپسورهای سانتریفیوژجریان در سیستمهای انبساطیجریان در توربینهای محوریجریان در توربینهای شعاعیمدلسازی میدانهای جریان توربوماشینهامراحل مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحیمدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدائیمدلسازی جریان برای پروسس طراحی جز به جزقابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربوماشینهامدلسازی فیزیک جریانمعادلات حاکم و شرایط مرزیمدلسازی اغتشاش وانتقالتحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره هاتکنیک های حل عددیمدلسازی هندسیعملکرد ابزار تحلیلیملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیندانتخاب ابزار تحلیلیپیش بینی آیندهمسیرهای پیش رو در طراحی قطعهمسیرهای پیش رو در قابلیتهای مدلسازیخلاصهمراجعبخش دوم : آزمونهای کارآیی توربو ماشینهاآزمونهای کارآیی آئرودینامیکیاهداف فصلطرح کلی بخشتست عملکرد اجزاتأثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازدهتست عملکرد توربو ماشینهاروش تحلیل تستاطلاعات عملکردی مورد نیازاندازه گیریهای مورد نیازطراحی ابزار و استفاده از آنهااندازه گیری فشار کلاندازه گیری های فشار استاتیکاندازه گیریهای درجه حرارت کلبررسی های شعاعیRake های دنبالهسرعتهای چرخ روتوراندازه گیریهای گشتاوراندازه گیریهای نرخ جریان جرماندازه گیریهای دینامیکیشرایط محیطیسخت افزار تستملاحظات طراحی وسایلنیازهای وسایلابزارآلات بازدهاندازه گیریهای فشاراندازه گیریهای دمااندازه گیریهای زاویه جریانروشهای تست و جمع آوری اطلاعاتپیش آزمونفعالیت های روزانه قبل از آزموندر طی آزمونروشهای آزمونارائه اطلاعاتتحلیل و کاهش اطلاعاتدبی اصلاح شدهسرعت اصلاح شدهپارامترهای بازدهارائه اطلاعاتنقشه های کارآییمشخص کردن حاشیه استال (stall margin)مراجع

👇 تصادفی👇

نصب هم زمان سه لاین در یک گوشیمجموعه سوالات پودمان رشته مدیریت خانوادهپکیج سیر تا پیاز سواد مالی - خرید دانلودی ( ۸۵ جلسه صوتی+ ۴۰۰ صفحه کتاب pdf + کتاب صوتی ۷۴۰ دقیقه ای )دانلود کتاب Perl Pocket Referenceتربیت بدنی و علوم ورزشی -رستم دختشیپ فایل آبوهواشناسی استان کهگیلویه و بویر احمدتحقیق درمورد تاریخچه آکوستیکدانلود سری هشتم 112 عدد سازبا کیفیت ویرایش شدهاپلیکیشن اندروید ضدهک وای فایصورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و تست کارایی در توربو ماشینها

پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و تست کارایی در توربو ماشینها

دانلود پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و تست کارایی در توربو ماشینها

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی دینامیک سیالات و تست کارایی در توربو ماشینها

👇🏞 تصاویر 🏞