👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

ارتباط با ما

دانلود


نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص‌ بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بـازارهای مالی توسعه یافته ضروری است (پایتختی اسکویی و همکاران، 1392: 2). جمعیت از جمله‌ عواملی‌ است که در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه نقش به سزایی را ایفا می‌کند، که در این بین نقش بانوان در توسعه بازارهای مـالی حـایز اهمیت فراوانی می‌باشد. به طوری‌ که‌ بر طبق بررسی‌های اخیر، بازارهای مالی دچار تحولات فراوانی شده‌اند و هم اکنون شاهد حضور تعداد کثیر زنان فعال در این بازارها می‌باشیم، تا جایی کـه شـاید طی دهه‌های آینده‌، فهرست‌ موفق‌ترین سرمایه گذاران جهان در انحصار زنان قرار گیرد(پورابراهیمی، 1393).
سوال اساسی این مقاله این است، که زنان چه تأثیری بر توسعه بازارهای مالی دارند؟ از آنجایی کـه در‌ اکـثر‌ مطالعات‌ انجام گرفته در زمینه ارتباط‌ بین‌ توسعه‌ بازارهای مالی با متغیرهای عمده کلان اقتصادی، توجهی به متغیر شاخص سرمایه انسانی جمعیت زنان به ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه‌ علی‌ الخـصوص در قـالب تـکنیک گشتاورهای تعمیم یافته نشده‌ اسـت‌ و عـمده مـطالعات در این زمینه، در شاخص سرمایه انسانی کل خلاصه شده اند، لذا این مطالعه تلاش می‌کند تاثیر‌ متغیرهای‌ جمعیت‌ زنان، درآمد، تورم و پیشرفت تـکنولوژی را بـه عـنوان عوامل تأثیر‌ گذار بر توسعه بازارهای مالی از دریـچه‌های بـازارهای سرمایه و پول در 39 کشور منتخب در حال توسعه طی‌ دوره‌ زمانی‌ 1999 تا 2014 به شیوه داده‌های پانلی با رهیافت گشتاورهای تعمیم‌ یافته‌ (GMM) مـورد مـطالعه و بـررسی قرار دهد.
سیستم مالی، شبکه‌ای از بازارهای مالی، تجار، خانوارها، دولت و مـوسساتی‌ که‌ در‌ سیستم مالی مشارکت می‌کنند، با انتقال جریان پول، انواع سپرده ها، انواع‌ اوراق‌ بهادار‌ و ابزارهای پول و سرمایه به گـروه‌های مـختلف کـارگزاران بازار در بخش حقویقی اقتصاد، تزریق کننده‌ حیات‌ به‌ بخش حقیقی اقـتصاد اسـت.
 
فرمت word
تعداد صفحات 18
 
 
 

👇 تصادفی👇

سورس کد پازل پانکس panex puzzelدانلود بازی عصر جنگ CENTURY WARSنمونه رزومه جهت استخدامآموزش فعالسازي چشم سوم(روشن بيني)Introduction To Digital Signal Processing And Filter Designقضیه نقطه ثابت برای عملگرهای دوری روی فضاهای متریک جزئی wordسوالات شهرستان خوشاباثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلیbenders dictionary of nutrition and food technology ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

دانلود نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

خرید اینترنتی نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

👇🏞 تصاویر 🏞