👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی
نزول قرآن‌ کـریم‌، تـأثیرهای‌ فـراوانی بر جامعه بشری و به‌ویژه بر مناطق عربی از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و. . . برجای‌ گذاشت. یـکی از آن‌ها، تأثیر قرآن بر زبان عربی است. در این مقاله‌، پنج مورد از تأثیرهای‌ قـرآن‌ بر زبان عربی مـورد بـررسی قرار می‌گیرد که عبارت است از:
-تنسیق زبان عربی و اتّحاد لهجه‌های مختلف آن با ترویج و تسلیط لهجۀ قبیلۀ قریش و در انزوا قراردادن لهجه‌های قبایل دیگر.
-طرح‌ مباحث جدید اجتماعی، نظامی، سیاسی و. . . و به تبع آن پیـدایش معانی جدید برای واژه‌ها.
-پیدایش جمله‌ها و عبارت‌های جدید.
-بقای زبان عربی و حفظ آن از نابودی و گسترش آن.
-تدوین منابع فراوان در زمینه‌ زبان‌شناسی‌ عربی، اعم از صرف، نحو، لغت، بلاغت و غیره.
واژگان کلیدی:قرآن، تأثیر، زبـان عـربی، لغت، عرب.
قرآن عبارت است‌ از‌ کلام خداوند که از طریق وحی بر پیامبر اسلام(ص)نازل و درمصاحف جمع‌آوری گردیده و به صورت متواتر به ما رسیده است. این کـتاب مـعجزه آنحضرت می‌باشد که به آن تحدّی‌1کرده‌ و در سراسر دنیا شناخته شده است.
واژه لغت به معانی زیر به کار می‌رود:1-زبان و مجموعه الفاظ و صداهایی که قوم و ملّتیبرای رساندن اهـداف خـود به مخاطب‌ از‌ آن‌ استفاده می‌کنند؛ 2-کلمه و لفظی که‌ برای‌ معناییوضع‌ شده است؛ 3-قاموس و کتابی که در آن معنای واژه‌های یک زبان شرح شده است؛ 4-علم لغت(سیوطی، بی‌تا، ب، ج 1، صص 7-/8معین، 1377‌، ج 3، ص 3602‌)؛ 5-لهـجه‌ و زبـانمحلّی. (سـیاح، 1398، ج 2، ص 1442)در این مقاله، مراد‌ از‌ لغت و زبـان عـرب، مـعنای اوّل ودوّم می‌باشد.
 
فرمت فایل word 
تعداد صفحات 32
 
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
واژه لغت(زبان)
طرح‌ مـسأله‌
اثر قرآن بر لغت‌ عـرب‌
2-پیدایش معانی جدید برای واژه‌ها
3-پیدایش جمله‌های و تـعابیر جدید
4-گسترش و بقای زبان عربی
4-1-تحوّلات‌ زبان
نتیجه‌گیری
منابع

👇 تصادفی👇

تحقیق آشنایی با تجهیزات برق از تولید تا مصرفکتاب کلید موفقیت در رشته کامپیوترتجزیه و تحلیل سیستم صف موجود در یکی از شعب بانک ملت شهرستان دزفولمقاله 16- تابع متغير مختلط 1آموزش اکسس456-تاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و آهك برروی مقاومت فشاری بتنآموزش گیتارکارآفرینی پرورش شتر مرغدانلود پک مخصوص شامل ردیاب گوشی اصلی+بازی پیکان جوانان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

دانلود تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

خرید اینترنتی تاثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

👇🏞 تصاویر 🏞