👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار : 1394
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اصلی تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و کارایی سرمایه فکری آنها وجود دارد. در این تحقیقساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل و سرمایه فکری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 86 شرکت طی سال های 4861 تا 4831 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و کارایی سرمایه فکری شرکت و رابطه معنی دار مثبت بین مالکیت مدیریتی و کارایی سرمایه فکری شرکت وجود دارد. مالکیت خانوادگی به صورت معنی دار و منفی بر کارایی سرمایه فکری تاثیر می گذارد. همچنین بین مالکیت دولتی و کارایی سرمایه فکری شرکت رابطه منفی مشاهده گردید 
واژگان کلیدی
مالکیت دولتی مالکیت نهادی مالکیت خانوادگی مالکیت مدیریتی سرمایه فکری  

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی با موضوع چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟دانلود تحقیق تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزيبررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه wordطرح نهایی مرمت عبدل آباد ساوهپکیج بزرگ افزایش ممبر و فالور و لایک و کسب درآمد از مسنجر ها و ...کتاب قراردادهای نفتی-چگونه آنها را بخوانیم و بفهمیمدانلود نرم افزار افزایش بازدید واقعی وبلاگ تا 1 میلیون نفردانلود مبانی نظری پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی )فصل دوم پایان نامه روانشناسی ( ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392

دانلود بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392

خرید اینترنتی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392

👇🏞 تصاویر 🏞