👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)

ارتباط با ما

دانلود


مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)
عنوان: مقاله فلسفه چیست ؟ فیلسوف کیست ؟
صفحات: ۳۴ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  -------------------
قسمتی از مقاله فلسفه چیست ؟ فیلسوف کیست ؟
... غالبا عموم مردم به پدیده ها و اشیا موجود در جهان به دیده سطحی می نگرند. آن ها اشیا و پدیده های بسیاری را می بینند که به ظاهر گوناگون و پراکنده اند؛ مانند سقوط اجسام بر روی زمین، گردش ماه به دور زمین؛ جزر و مد دریاها و پدید آمدن فصول در پی یکدیگر. فلسفه چیست فیلسوف کیست عموم مردم از این پدیده ها پی به هیچ چیزی نمی برند و حوادثی که در جهات اتفاق می افتد، هیچ جذابیتی برایشان ندارد. دانشمندان با دیده عمیق تری می نگرند. فلسفه چیست  فیلسوف کیست آن ها بر اساس تعدادی پیش فرض های فلسفی و غیر فلسفی و با تجربه و تفکر به عمق پدیده ها پی می برند و نشان می دهند که این پدیده ها قوانینی دارند. اما این ژرف نگری دانشمندان تا کجا ادامه می یابد؟ فلسفه چیست فیلسوف کیست تا جایی که به پیش فرض های عام که همه امور و قوانین علمی را تحت قوانین عام دیگری در می آورند، برسند. همین که به این نقطه برسند، متوقف می شوند. اما درست از همین نقطه حرکت فلسفی آغاز و تحقیق فلسفی شروع می شود. فلسفه با تحلیل و اثبات و توضیح پیش فرضهای فلسفی علوم به تعمق بیشتری در جریان ها و حوادث جهان پرداخته و پدیده ها و اشیا را تا بنیادین ترین پایه های آن ریشه یابی می کند . فلسفه چیست فیلسوف کیست بنابراین، در سیر از سطح پدیده ها به عمق آن ها فلسفه از همان نقطه ای آغاز می کند که سایر دانش ها در آن متوقف می شوند. به طور کلی مباحث فلسفی ماهیتا عمیق و دیدگاه ها و آرای فلسفی ذاتا ژرف اند و به همین جهت، فلسفه ژرف نگرتر از سایر دانش هاست فلسفه چیست فیلسوف کیست و در این زمینه با هیچ یک، قابل مقایسه نیست. تدارک پیش فرض های سایر دانش ها همان طور که گفته شد، همه دانش ها دارای پیش فرض های فلسفی هستند که بدون این پیش فرضها، بی معنا و غیر ممکن می شوند. فلسفه چیست فیلسوف کیست پیش فرضهایی مانند اصل امتناع تناقض، اصل امکان شناخت، اصل علیت، اصل ضرورت علی معلولی، اصل معیت علی معلولی، امتناع دور، امتناع تسلسل و... . پس فلسفه، تنها علمی است که پیش فرض های سایر دانش ها را تدارک می کند. به همین دلیل است که فلسفه را نقطه اتکای سایر دانش ها و مادر همه علوم می نامند. فلسفه چیست فیلسوف کیست تدارک مبانی نظام ها و مکاتب همان طور که هر دانشی بر پیش فرضی فلسفی استوار است، هر جنبش اجتماعی و هر مکتب انسانی نیز بر فلسفه ای استوار می باشد. یعنی زیر ساخت هر جنبش و سیستم در همه زمینه ها مکتبی فلسفی است. برای مثال جنبش های بزرگی همچون نازیسم و مارکسیسم بر فلسفه نازیسم و مارکسیسم استوار بوده اند. فلسفه چیست فیلسوف کیست جنبشهای کوچک مانند جنبش هیپی ها، پانک ها و رپ ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بر مبانی جهان شناختی و فلسفی دیگری استوارند. به طور کلی تمام نظامهای سیاسی و اجتماعی که در طول تاریخ در جهان به وجود آمده اند یا می آیند، از فلسفه متاثر هستند. فلسفه چیست فیلسوف کیست همچنین هر نظام انسانی مانند نظام اخلاقی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، آموزشی و غیره... بر مبانی و پیش فرضهایی استوار است که بسیاری از آنها ماهیتا فلسفی بوده و رد و اثبات آن ها بر عهده فلسفه است. فلسفه چیست فیلسوف کیست در یک کلام هر جنبش و مکتب اجتماعی و هر نظام انسانی، درست یا نا درست، بر فلسفه ای درست یا نادرست استوار است. فیلسوفان یک جامعه به طور مستقیم با این فلسفه ها سر و کار دارند؛ اما سایر اقشار جامعه هم از این فلسفه ها بی بهره نیستند و به طور غیر مستقیم، از طریق انتشار افکار فلاسفه و بازنمود این افکار در مظاهر زندگی اجتماعی از آن ها متاثرند. فلسفه چیست فیلسوف کیست به سبب همین تاثیر و تاثرات، غالبا فلسفه ای خاص در یک جامعه مقبولیت عام پیدا می کند. آشکار است که در این صورت، این جامعه تنها آن نوع جنبش ها و نظام هایی را پذیرا است که با فلسفه مورد قبولش نا سازگار نباشد. بنابراین هر جنبشی و هر نظامی در هر جامعه ای با هر فلسفه ای قابل پدید آمدن یا دوام یافتن نیست. فلسفه چیست فیلسوف کیست از این جا می توان نقش پنهان فلسفه را در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها درک کرد. بنابراین، به مقتضای این ویژگی، فلسفه نقشی پنهان در زندگی فردی و اجتماعی بشر دارد؛ به طوری که فقدان یک فلسفه درست به اختلال زندگی فردی یا اجتماعی و چه بسا نابودی اجتماع منجر شود. فلسفه چیست فیلسوف کیست گواه این مطلب خسارتهای فردی و اجتماعی جبران ناپذیری است که نازیسم و فاشیسم و مارکسیم به جامعه بشری وارد آورده اند. (چنانکه جنبش نازیسم که بر اساس فلسفه ای نادرست بنا شده بود، باعث بروز جنگ جهانی دوم و کشته شدن میلیون ها انسان گردید.) پس به موجب این معیار، تردیدی نیست که برای پیشگیری یا دفع این نوع خسارت ها که جامعه بشدی هیچ گاه از آن ها مصون نیست، فلسفه چیست  فیلسوف کیست وجود فلسفه ای صحیح ضروری است و برای داشتن فلسفه صحیح باید فلسفه آموخت. مبنای جهان بینی درست عمل می کنند یا نه و سراسر حیاتشان در طلب اغراض بی فایده و مضر تلف می شود. فلسفه چیست  فیلسوف کیست به همین دلایل، فلاسفه به طور کلی همه بر آن بوده اند که مطالعه و بررسی و نقد و تحلیل نظریات و عقاید و افکار و دلایل آن ها، مهم و با ارزش است. ویژگی های یک فیلسوف اساسا فیلسوف به کسی گفته می شود که خصوصیاتی را که بر گرفته از خصوصیات روح فلسفی است، در خود داشته باشد. فلسفه چیست فیلسوف کیستبرخی از این ویژگی ها عبارتند از: 1- فیلسوف، کسی است که به ارزش عقل ایمان دارد و در علم و عمل خود مقید به احکام عقل است. در این زمینه وی برخلاف کسی است که در علم و عمل خود، معتقد به وحی و الهام یا متکی به خرافات است. 2- فیلسوف، کسی است که درباره علل بنیادین امور و حوادث تحقیق می کند. فلسفه چیست فیلسوف کیست به عبارت دیگر، او متفکری است که در مورد حوادث به تفسیر عقلی پرداخته و به جستجوی علل آن ها می پردازد. 3- فیلسوف در پی یافتن معنای جهان و چیستی آن است. به اشیا از جنبه هایی که علوم دیگر به آن ها می پردازند، کاری ندارد. بلکه با هستی اشیا و بودن آنها سر و کار دارد و می خواهد قوانین بودن را بیابد. فلسفه چیست فیلسوف کیست 4- فیلسوف جزئی نگر نیست؛ بلکه همه امور را در یک کل واحد می بیند؛ یعنی همه دیدگاه ها و نظرات درباره زندگی و جهان را در یک کل واحد کنار هم قرار داده و سازماندهی می کند و سپس به نقد و بررسی آن ها می پردازد. 5- فیلسوف ه............. منشا و ظهور فلسفه سیاسی .......... فلسفه چیست فیلسوف کیست آغاز فلسفه سیاسی را باید در آثار فلاسفه یونان جستجو کرد. افکار مرتبط با فلسفه سیاسی در حدود دو هزار و پانصد سال پیش در شهر آتن که شهر فلاسفه ای مانند سقراط، افلاطون و ارسطو بود، ظاهر گردید. بیشتر افکار و مسائل سیاسی از قبیل عدالت، آزادی، حکومت و احترام به قانون از عقاید فلاسفه قدیم یونان درباره شهرهای یونان قدیم سرچشمه گرفته و در دوران بعد و تا زمان معاصر، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فلسفه چیست فیلسوف کیست در حقیقت، ریشه فلسفی تمام عقاید سیاسی امروز، خصوصا عقاید سوسیالیستی و دموکراسی را باید در آراء و نظرات فلاسفه یونان جستجو کرد ............. فلسفه چیست فیلسوف کیست
 لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
 جهت پشتیبانی
و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد
می توانید از قسمت تماس باما،
پیام خود را برای ما ارسال نمایید.
در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.
 بهترین ها حق شماست.
 

فلسفه چیست

فیلسوف کیست

👇 تصادفی👇

تمرینات کامپیوتری پردازش تصویر گنزالس-فصل ششمقالب نقشه کشی ساختماننقشه زمین شناسی شامکان(1:100000)دانلود پاورپوینت تکنولوژی ساخت پنیرهای صنعتی -تعداد صفحات 15 اسلایدقیمت و خرید و دانلود نمونه سوالات کتاب زیست پیش دانشگاهی امتحان دیماه و امتحان نهایی نوبت دوم به صورت 2عدد PDFدانلود کتاب ذکر ولایت 7دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی خواجه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)نسخه اصلی کتاب سینوههمقاله بمباران شیمیایی حلبچه (۱۹صword)روش تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بيجار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)

مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)

دانلود مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)

خرید اینترنتی مقاله فلسفه چیست؟فیلسوف کیست؟ (۳۴صword)

👇🏞 تصاویر 🏞