👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری

ارتباط با ما

دانلود


تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران  در دانشجویان پرستاری
عنوان مقاله : تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری
قالب بندی: word
قیمت: 2300 تومان
شرح مختصر:
زمينه و هدف:تحقیقات نشان می‌دهد آموزش مهارت‌های تفکّر، به عنوان اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مراکز تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است. یکی از روش‌های آموزش تفکّر، استفاده از تفکّر انتقادی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تفکّر انتقادی دانشجویان پرستاری بر فرایند مراقبتی بیماران بستری انجام شد.
روش تحقيق: در مطالعه مورد- شاهدي حاضر، آموزش باليني بخش گوارش برای 30 نفر از دانشجويان پرستاري دختر، به شکل تفكّر انتقادي (گروه مورد) و برای 30 نفر به روش سنتي (گروه شاهد) انجام گرفت. ميانگين پيشرفت تحصيلي در دو گروه با استفاده از آزمون tمستقل و ميانگين نمره قبل و بعد از آموزش در هر گروه با استفاده از آزمون تی زوج شده مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته‌ها:ميانگين سنّ و معدّل دو ترم قبل در دو گروه مورد و شاهد تفاوتي معنی‌داری نداشت، ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي بعد از آموزش در هر دو گروه افزايش معني‌داري را نسبت به قبل از آموزش نشان داد (005/0P<) اما افزايش ميانگين نمرات در گروه مورد (05/0P<) نسبت به گروه شاهد (4/0P<) به طور معني‌داري بيشتر بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق دو گروه به طور معنی‌داری از نظر آموزشی پیشرفت داشتند و اختلاف پیشرفت دو گروه نسبت به یکدیگر چندان زیاد نبود که می‌تواند در نتیجه تأثیر آموزش به هر شکل باشد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده به منظور دستیابی به مراحل بالای تفکّر انتقادی، مطالعه‌ای مشابه در جامعه پرستاران فارغ‌التحصیل با آموزش طولانی انجام گیرد.

👇 تصادفی👇

بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمك پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام كننده جامی مستغرق دندانهدارراهنمای مفید تریدر 5جزوه مدیریت اسلامی از چهار کتاب افجه ای، نقی پور، جوکار و نبویهزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها162 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم - 34 صفحه فایل ورد - wordدانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان اذربایجان شرقیبررسی ژئوتکنیک مهندسیطرح توجیهی احداث کارخانه گج ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری

تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری

دانلود تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری

خرید اینترنتی تأثیر آموزش تفکّر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری

👇🏞 تصاویر 🏞