👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق در مورد آمار و احتمال

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق در مورد آمار و احتمال
فضای نمونه و پیشامد
آمار و احتمال
مقدمه
فضاهای نمونه را می توان به دو گروه زیر تقسیم نمود:
وقوع یک پیشامد
اعمال روی پیشامدها
طریقه طبقه بندی صفت کمی پیوسته
نمودارها
الف) نمودار میله ای
ب) نمودار ستونی
ج)نمودارهیستوگرام
ه) نمودار تجمعی
ی ) نمودار دایره ای
شاخص های آماری
میانگین
میانه
مد یا نما
شاخص های پراکندگی
احتما ل
قواعد شمارش
اصل جمع
مدل احتمال روی فضای نمونه نامتناهی
جایگشتها
در یک برر سی آماری از جمعیت موردنظر نمونه ای انتخاب می کنیم و به کمک روشهای آمارتوصیفی به بررسی مشخصات اصلی نهفته در این نمونه می پردازیم . هدف اصلی در این بررسی آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از نمونه به منظور به دست آوردن نتایج و انجام استنبا ط هایی در مورد جمعیت مورد مطالعه است. پس نمی توان به درستی به نتایج به دست آمده از روی آن به طور قطع اطمینان داشت . بنابراین نیاز به روشهایی داریم که میزان نتایج حاصل را بتوان توسط آنها سنجید . به کمک نظریه احتمال می توان به چنین روشها یی دست یافت.
 
فضای نمونه و پیشامد
 
 
در مسائل علمی اغلب اوقات با آزمایشهایی مواجه می شویم که اگر تحت شرایط مشابهی تکرار شوند نتایج مختلفی را به دست می دهند که نشانگر تاثیر یک عامل اتفاقی در نتیجه آزمایش است . به چنین آزمایشهایی آزمایش های تصادفی می گویند.
 
 
مجموعه تمام نتایج یک آزمایش تصادفی را فضای نمونه می گویند و آن را با نماد N نمایش می دهند.
 
 
فضاهای نمونه را می توان به دو گروه زیر تقسیم نمود:
1-فضای نمونه گسسته که شامل دو حالت زیر است:
الف) فضای نمونه متناهی که تعداد اعضای آن متناهی است .
ب) فضای نمونه نامتناهی شمارش پذیرکه یک مجموعه نامتناهی اما شمارش پذیر است.
2- فضای نمونه پیوسته که اعضای آن به صورت یک فاصله از اعداد حقیقی یا یک سطح در فضای دوبعدی و... است.
در یک فضای نمونه متناهی هر زیر مجموعه از فضای نمونه را یک پیشامد می نامند.
پیشامدی که تنها دارای یک عضو باشد به پیشامد ساده موسوم است و پیشامدی با تعداد اعضای بیش از یک عضو را پیشامد مرکب گویند. اگر پیشامدی دارای هیچ عضوی نباشد آنرا پیشامد محال یا تهی می گویند و پیشامدی که برابر با فضای نمونه S باشد به پیشامد حتمی موسوم است.

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله آماده درباره مبلمان شهری‎‎ با فرمت ورد 20 صفحهپاورپوینت تحلیل معماری خانه باغ یزدساخت يك ابزار برنيشينگ و بررسي تجربي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند برنيشينگ سطوح خارجيبررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها wordبررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درهویج wordنحوه هک کردن و ریست پسورد مدیر سیستم ویندوز 7 و 2008بهينه سازي شكل بالواره در نزديكي سطح با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق در مورد آمار و احتمال

تحقیق در مورد آمار و احتمال

دانلود تحقیق در مورد آمار و احتمال

خرید اینترنتی تحقیق در مورد آمار و احتمال

👇🏞 تصاویر 🏞