👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله در مورد مشاوره و مديريت

ارتباط با ما

دانلود


مقاله در مورد مشاوره و مديريت
چكيده
اهداف مشاوره
محدوديتهاي مديران در مشاوره
انواع مشاوره
گامهاي اصلاح وبهبود مشاوره ها
هدايت واجراي جلسات مشاوره
پيگيريهاي مربوط به مشاوره
آفات مشاوره
اصطلاحات كارساز
نتيجه گيري
منابع
چكيده
مؤسسه اي كه علاقه مند به دگرگوني است، لاجرم دست نياز به سوي مراكزي دراز خواهدكردكه او را دراين راه ياري دهند و به اين ترتيب مشاوره مديريت ضرورت وحقانيت مي يابد. همچنين مديران ارشدبراي حفظ بالندگي سازمان ضروري است كه جلساتي رابراي دادن مشاوره به مديران جزء برنامه ريزي كنند. اجراي مشاوره ها به منظور آگاه كردن مديران از وظايف خويش،بيان روشهاي برخورد با استانداردهاي مورد نياز وبيان عملكردهاي واقعي است. داشتن دانش ومعلومات درموردفنون و مهارتها وتكنيك هاي مشاوره اي،همچنين قابليتها وتوانائي به كارگيري آنهابراي مديران، به منظورانجام دادن وظايفشان ضرورت دارد. روشهاي استفاده شده در مشاوره شامل روشهاي دستوري ، روش غير دستوري و درحد وسط روش تركيبي هستند. در يك تقسيم بندي كلي مشاوره ها را مي‌توان به دو دسته مشاوره شخصي و مشاوره‌هاي شغلي تقسيم بندي كرد. دراين مقاله به بررسي وتشريح انواع خدمات مشاوره اي كه دريك سازمان وموسسه انجام مي شوند خواهيم پرداخت.
اهداف مشاوره هدف كلي مشاوره، ياري دادن به مديران وكاركنان است تا قادر باشند در فضاي اعتمادبه نفس، تفاهم وتوانائي براي كاراثربخش، رشد و پرورش يابند. انجام اقدامات مشاوره‌اي به كاركنان ياري مي‌دهد تا از عهده حل دشواريها و مشكلات خود برآيند و در نهايت به بهتر شدن كاركرد سازماني مي‌انجامد. اجراي مشاوره‌ها به منظور آگاه كردن مديران از وظايف خويش،بيان روشهاي برخورد با استانداردهاي مورد نياز وبيان عملكردهاي واقعي هستند. مشاوره و مديريت: مشاوره و راهنمائي جزء ذات مديريت در هرزمان ودرهرمكاني است، به گونه‌اي كه مشاوره صحيح وموثر يك مدير، مي‌تواند بسياري از سوء تفاهمها راحل كند،همچنين باعث افزايش و بهبود انگيزه‌هاي شخصي و گسترش و پيشرفت كارهاي گروهي شود.مشاوره فرصتي را براي مديران ايجاد مي‌كند تا با كاركنان خويش صحبت كرده و بيشتر از نگرانيها ومشكلاتي كه آنها در سازمان باآن روبه رو هستندآگاهي يابند. كاركنان ومديران جزءدرسازمانهاوادارات هرروزبامشكلات مختلفي دست به گريبان خواهندبودكه راهنمائي و مشاوره موثروبه موقع مي تواند درحل مشكلات به آنها كمك كرده تا بتوانند قابليتها و ظرفيت كاري خود را به مرحله اجرا در آورند.اين مشاوره ها و رهنمودها لزوما نياز به صرف ساعات زيادي ندارند،بلكه در برخي از مواقع با صرف چند دقيقه مي تواند موثر واثربخش باشد ومشكلات زيادي را حل كند.مشكلات داراي ابعادمختلفي نظير،تنفروبيزاري ازمسئوليت خود، مشكلات روحي ورواني ،مشكلات خانوادگي ومالي هستند. به طور كلي دلايل برگزاري يك جلسه مشاوره وراهنمائي براي مديران جزء و كارمندان از طرف مديران ارشد عبارتند از:بيان وتوضيح روشهاي گسترش كارهاي گروهي؛دادن آگاهي لازم به كارمندان در موردعملكردهاي عالي وخوب و اقدامات نامطلوب آنها؛ كمك كردن به كاركنان براي هماهنگ ساختن خويش با استانداردها وقوانين سازماني؛كمك كردن به كارمندان براي حل مشكلات شخصي؛تشويق كاركنان به دليل كارايي وعملكردهاي خوب آنها. درهنگام راهنمائي ومشاوره،مدير بايستي نشان دهدكه اواحساسات وعملكردهاي زيردستان خودرادرك مي‌كند. او بايستي خودرادرموقعيت مديران جزءوباآن آمادگي وتجربه آنها در نظر بگيرد.او بايستي تلاش كند تا مواردي را درك كند كه براي كاركنان مهم وحساس است. مديران هنگام پذيرش كاركنان براي انجام مشاوره، بايستي به گونه اي رفتار كنند كه آنها بتوانند احساسات واقعي خود را بيان كنند. به عبارت ديگر، مشاوره و راهنمائيهاي موثر مي تواند يك كارمند را از فشارهايي كه هم براي خودشخص و هم براي آن سازمان مضر است، آزادسازد. براي انجام مشاوره هاي موثر و كارامد، مديران بايستي يك سري قواعدي را رعايت كنند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:داشتن تخصص ومهارت در زمينه مشاوره؛مسئوليت طلبي ومسئوليت پذيري در وظايف واگذار شده؛تصميم گيريهاي به موقع وصحيح؛شناخت دقيق خود و جست جوي راههاي اصلاح خود؛شناخت كاركنان انجام اقدامات مراقبتي براي بهزيستي و آرامش آنها؛آگاه سازي كاركنان (در مورد زمان ،مكان ودلايل مشاوره)؛گسترش حس مسئوليت پذيري در كارمندان؛انجام وظايف و مسئوليتهاي خويش كه شامل سرپرستي،آگاه ساختن و وفاداري است؛تربيت و آموزش كارمندان؛ استفاده وبه كارگيري مديران جزء با در نظر گرفتن قابليتها و توانائيهاي آنها.

👇 تصادفی👇

کتاب آشنایی با سوجوک و موکسادانلود مقاله و پروژه فناوري نوين خشك كردنافزایش قدرت گوشی(اندوید)بررسی عملکرد آسیا نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه بوسیله سیگنال ارتعاشی، صوتی و حرارتیاثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور wordپاورپوینت آماده ماشین آلات ساختمانی ، راه سازی و عمرانی (دامپر وکلامشل)سوالات کنکور 93 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله در مورد مشاوره و مديريت

مقاله در مورد مشاوره و مديريت

دانلود مقاله در مورد مشاوره و مديريت

خرید اینترنتی مقاله در مورد مشاوره و مديريت

👇🏞 تصاویر 🏞