👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات  67 ص- فرمت فایل word ورد
دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد
1-1 مقدمه
دوران کودکی و نوجوانی سنين بسيار حساسی است که باعث شکل گيری شخصيت افراد می شود. آنها در اين سنين ياد می گيرند چگونه در جامعه در کنار ديگران زندگی کنند و با آنها رابطه داشته باشند و نيازهای خود را برآورده سازند؛ اما اگر در اين دوران مهارت های لازم را فرا نگيرند در آينده نمی توانند افراد موفقی باشند.
يکی از راه های فراگيری اين مهارت ها بازی کردن است. کودک در خلال بازی نه تنها روحيه شادابی پيدا می کند، بلکه مهارت های اجتماعی را نيز می آموزد.
مسئله ای که امروزه والدين با آن درگير هستند و برای آنها نگرانی ايجاد کرده بازی های رايانه ای است.
بازی های رايانه ای از نظر محتوا، گرافيک و نحوه ی برنامه ريزی شدن، چنان جذاب هستند که کودکان و نوجوانان و حتی افرادی با سنين بالاتر نيز جذب آنها می شوند و دوست دارند اين بازی ها را انجام دهند. وقتی فرد شروع به بازی می کند، می خواهد تا آخرين مرحله پيش برود و اگر نتوانست بارها تلاش می کند. اين عمل باعث می شود او نسبت به مابقی کارهايی که بايد انجام دهد و همچنين زمان غافل شود. برای اين افراد فقط بازی مهم است. اگر اين افراد به حال خود رها شوند فراموش می کنند نيازهای اوليه خود مانند غذا خوردن را برآورده سازند. در انجام بازی های رايانه ای بايد حد اعتدال را رعايت کرد وگرنه علاوه بر بيماری های جسمانی و روانی که فرد ممکن است با آن درگير شود، باعث می شود کودکان و نوجوانان زمان کمتری را برای يادگيری علوم اختصاص دهند و درنتيجه دچار افت درسی شوند؛ البته بيشتر والدين سعی می کنند بر کارهای فرزندانشان نظارت داشته باشند؛ اما برخی از نوجوانان چنان درگير اين بازی ها می شوند که ديگر قابل کنترل نيستند. آنها از رفتن به ميهمانی سرباز می زنند تا ساعات بيشتری را بتوانند صرف اين بازی ها بکنند، دوست، آشنا، فاميل و همچنين غذای آنها اين بازی ها می شود. در اين جاست که آنها نه تنها به خود آسيب می رسانند، بلکه جامعه را در آينده با مشکلاتی مواجه می کنند؛ زيرا فردی که بايد سال های بعد اداره جامعه را در دست گيرد به علت آموزش نديدن، توانايی لازم برای زندگی کردن را ندارد و نمی تواند در جهت رشد و توسعه کشور نقشی را ايفا کند.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات
1-1 مقدمه. 9
2-1 تعريف مسئله. 10
3-1 ضرورت و اهميت انجام تحقيق. 12
4-1 اهداف تحقيق. 12
5-1 پيشينه تحقيق. 13
فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی. 16
1-1-2 اهميت نوجوانی. 17
2-1-2 اجتماعی شدن. 18
الف) عوامل اجتماعی شدن. 19
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. 21
2-2 بازی های رايانه ای-ويديويی. 22
1-2-2 ارتباط. 22
2-2-2 ارتباط جمعی. 23
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی). 24
4-2-2 تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی. 24
5-2-2 محتوای بازی ها. 25
6-2-2تفاوت های دو جنس در بازی ها. 26
7-2-2 پيامد بازی ها. 27
الف) خشونت. 27
ب) عزت نفس. 28
ج) آثار جسمانی. 28
د) تعاملات اجتماعی. 28
3-2 مهارت اجتماعی. 28
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقيق. 38
2-3 جامعه آماری. 38
3-3 حجم نمونه. 38
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات. 38
5-3 روش استخراج اطلاعات. 40
فصل چهارم: يافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصيفی. 42
2-4 تحليل داده ها. 49
فصل پنجم: نتيجه گيری
1-5 نتيجه گيری. 55
2-5 محدوديت ها. 56
3-5 پيشنهادها. 56
فهرست منابع. 57
* پيوست ها
پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی ....... 59
پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی. 61

👇 تصادفی👇

تحقیق داده های بزرگ در اینترنت اشیاDK.PUBLISHING DESERTپایان نامه کتابخانه کودکانشیپ فایل حوضه های آبخیز استان کرمانطراحی و رسم کاریکاتور به زبان انگلیسی ، فایل PDFانسان شناسی و خودشناسیآموزش خط میخیبسته بندی مواد غذایی (بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها)دانلود پایان نامه پديده فرورزونانس و تاثير آن بر برقگير هاي اكسيد روي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد

دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد

دانلود دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه در مورد بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان-تعداد صفحات 67 ص- فرمت فایل word ورد

👇🏞 تصاویر 🏞