👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتحقیق كنترل فعال ديوارهاي آجري محصور  در این تحقیق ديوار آجري محصور ، كنترل فعال ، بررسی می شوند در اين مقاله ابتدا مدل كامپيوتري كه براي شبيه سازي رفتار ديناميكيديوارهاي آجري محصور در نظر گرفته شده است ، معرفي ميگردد سپس الگوريتمي براي كنترل فعال اينگونه ديوارها ارائهمي شود . در انتها نيز رفتار ديناميكي ديوارهاي آجري محصور كه به روش كنترل فعال در مقابل زلزله مقاوم شده اند؛مورد بررسي قرار مي گيرد.زلزله همانطور كه در نتايج عددي مشاهده شد ، با استفاده از روش كنترل فعال سازه ها و تغيير در پارامترميرايي ، پاسخ ديوار آجري محصور در برابر زلزله بطور قابل ملاحظه اي كاهش يافت . البته براي بررسيكامل كنترل فعال ديوارهاي آجري محصور بايد موضوعات ديگري را نيز مورد بررسي قرار داد كه از آنجمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :۱- ماكزيمم نيروي كنترلي كه مي توان به سازه وارد كرد(ظرفيت محركهاي الكترو هيدروليكي).۲- اندر كنش ديوار آجري محصور و محرك الكترو هيدروليكي .۳- كنترل فعال يك سازه آجري محصور چند طبقه با در نظر گرفتن معيار خرابي ديوارها .۴- بكارگيري مدل دقيقتري براي رفتار غير خطي ديوار آجري محصور كه كاهش مقاومت را نيزشامل شود .كه هر كدام ازموضوعات فوق خود مي تواند زمينه كارهاي تحقيقاتي بعدي قرار گيرديكي از راههاي حفظ و تقويت سازه هاي آجري در برابر زلزله هاي مخرب ؛ استفاده از ابزار كنترل فعال مي باشد.روش كنترل فعال سازه ها ، سالهاست كه در مورد سازه هاي فلزي وبتني مورد بررسي قرار مي گيرد اما ازاين روش دركنترل سازه هاي آجري ؛ استفاده اي حتي ازلحاظ بررسي عددي نيز به عمل نيامده است. در اين مقاله از روش كنترلفعال؛ در كنترل يك سازه آجري ساده (يك ديوار آجري ) استفاده شده است. از آنجا كه متداولترين سازه هاي آجريكه در چند طبقه ساخته مي شوند ؛ سازه هاي آجري با ديوارهاي محصور(كلاف بندي شده) مي باشند لذا دراين مقاله ايننوع ديوارهاي آجري مورد بررسي قرار گرفته اند. ديوار آجري محصور ، كنترل فعال ، زلزله

👇 تصادفی👇

نرم افزار افزایش لایک اینستاگرامسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام - وضع کنونی جهان اسلام 2 دو کد درس: 1220268117- دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه های مهندسی امداددایره المعارف قلاع و استحکامات نظامیدانلود پاورپوینت آشنایی و بررسی درخت هاهندبوک " Scale up in Chemical Engineering "تولید قارچنقش کلیدی زنان در نهاد خانواده *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞