👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداین مجموعه شامل 5 مقاله در ارتباط با انواع پرایمینگ گیاهان زراعی است.
عنوان مقالات
1- مطالعه اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص تحمل به خشکی در لوبیا
2- اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی
3- اثر تنش کم ابی در مراحل مختلف رشد بر عملکر و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز
4- اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین، قندهای محلول و تغییرات عناصر پتاسیم و سدیم در لوبیا
5- تاثیر پلیمر سوپر جاذب آب بر روی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط تنش خشکی

👇 تصادفی👇

کتاب خلاصه ای از مطالب اسلام در مورد: روابط زن و مرد یا اخلاق در خانوادهتحقیق کاربرد ميکرواستخراج مایع-مایع پخشی، مشتق سازی همزمان و كروماتوگرافي گازيChemistry Of Modern Papermakingدیاگرام معرفی محصوللایه فرسایش خاک ایرانروشهای بکارگیری آزمونهای آماری در SPSSنرم افزار فوق العاده ANT Blackبهره برداری از انرژی باد در تولید برق ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞