👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد

ارتباط با ما

دانلود


بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد
چكيدة تحقيق:
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين بخصوص در خارج از كشور) يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر در اين مقطع مي‎باشند.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده تحقيق
فصل اول
«طرح تحقيق»
- مقدمه
- بيان مسأله
- ضرورت و اهميت تحقيق
- اهداف تحقيق
- سؤالات و فرضيات تحقيق
- روش تحقيق
- جامعه پژوهش و حجم نمونه
- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«پيشينه تحقيق»
 
عنوان
صفحه
- مباني نظري
- تعريف افسردگي
- علايم افسردگي
- ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي
- پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران
فصل سوم
«روش تحقيق»
- روش تحقيق
- روش آماري
- متغيرهاي تحقيق
- جامعه تحقيق
- حجم نمونه
 
عنوان
صفحه
- ويژگي‎هاي نمونه
- ابزار سنجش
- اعتبار و روايي ابزار سنجش
- روش جمع‎آوري اطلاعات
- ابزار اندازه‎گيري
فصل چهارم
«‌تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات»
- آزمون فرضيه
- جداول آماري
فصل پنجم
«بررسي و نتيجه‎گيري»
- نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق
- محدوديت‎هاي تحقيق
 
عنوان
صفحه
- ميزان همبستگي بين يافته‎هاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي
- پيشنهادات
- منابع
- ضمائم

👇 تصادفی👇

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالیدانلود پروژه دسته بندی جامعه آماری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی‎نرم افزار مدیریت فروشگاه لوله و اتصالاتدانلود پروژه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی (فرمت word وباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 81متون عرفاني فارسي2 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد

دانلود بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد

خرید اینترنتی بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه-تعداد صفحات 79 ص-فرمت word ورد

👇🏞 تصاویر 🏞