👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

هنر و معماری اسلامی

ارتباط با ما

دانلود


هنر و معماری اسلامی
عنوان تحقیق: هنر و معماری اسلامی
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 15
توضیحات
منظور از هنر و معماری اسلامی، همانهنر و معماری سرزمین‌های‌ - خاورمیانه، آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا - است‌که از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکمیت مسلمانان قرارگرفتند. خاستگاه‌ها و ویژگی‌ها اهمیت تزیینات خوشنویسیو شکل مسجد، دو ویژگی اصلی هنر و معماری اسلامی هستند که عمیقاً با ایمان اسلامیارتباط دارند و در همان روزگار آغازین دین پیشرفت کردند. پیامبر [اسلام]، [حضرت] محمد، تاجری ثروتمند در مکه بود که در حدود 40 سالگی مجموعه عمیقی از وحی را دریافتکرد و شروع به تبلیغ دین جدیدی نمود‌. این وحی‌ها که مسلمانان آن‌ها را پیام الهیمی‌انگارند، در قرآن - کتاب مقدس مسلمانان - جمع‌آوری شده است. میراث غنی زبانی وادبیات عرب در احساس احترام عمیق نسبت به قرآن نقش داشت. (1) مرکزیت قرآندر فرهنگ اسلامی و جذابیت ویژه شکل ‌خط عربی سبب شد از کلام نوشتاری، به ویژه آیاتقرآنی به عنوان کتیبه‌های مساجد استفاده گردد و نیز تزیینات خطاطی و شیوه‌های آن درتمام شاخه‌های هنر اسلامی پیشرفت نماید. در سال 622‌ پس از میلاد، همانسالی که مبدأ تاریخ اسلامی قرار گرفت، ‌حضرت محمد به شهر یثرب - که بعداً مدینه نامگرفت، هجرت نمود. در آن‌جا جامعه‌ای از مومنان که در پیرامون خانه محمد به عبادتمشغول بودند، گردهم آمدند. نمازگزاران عادی جامعه جدید در این مکان ساده، شکل مسجدرا پایه‌گذاری کردند که عبارت بود از محوطه‌ای محصور و مستطیلی با آلونک‌هایی (‌خانه‌های همسران [حضرت] محمد) که در طول یک ضلع آن قرار گرفته بودند و یک ایوانناهموار (سایه‌بانی که در اصل برای استفاده از سایه بوده است‌) که در یک طرف برایمسلمین فقیرتر در نظر گرفته شده بود‌. از این رو، تقریباً تمام مساجد نقشه خانه [حضرت] محمد را تکرار می‌کردند و عبارت بودند از ‌یک محوطه محصور (صحن)، ساختمانیدر یک طرف برای نماز و طاق‌هایی قوسی (رواق‌ها ) در اطراف محوطه.
فهرست مطالب

👇 تصادفی👇

نقد رمان Adam Bede by George Eliotدانلود پروژه ی آماری بررسی بین اوقات فراغت وعملکرد دانش آموزان در مدرسه وخانهبررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایراننابودگر لیزریافزایش اعضای کانال های تلگرامتحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده باالیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی Buckling Analysis of Composite cگزارش کارگاه روتور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل هنر و معماری اسلامی

هنر و معماری اسلامی

دانلود هنر و معماری اسلامی

خرید اینترنتی هنر و معماری اسلامی

👇🏞 تصاویر 🏞