👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودسنت سفالگري طراحي شده اوايل هزاره سوم قبل از ميلاد در جزيره: تاثير جانبي تعداد زيادي از حفاريهاي دراز مدت و محفوظ نگه داشتن از نابودي که در طول 30 سال گذشته در جزيره (jezirah ) شمال عراق ، شمال شرقي سوريه و جنوب شرقي ترکيه انجام شده است . کشف مقادير زيادي از سفالگري طبقه بندي شده هزار سوم است . اگر چه اين هنوز در ميان گزارشات اوليه شناخته شده است ظرف طراحي شده در طول نيمه اول هزاره سوم قبل از ميلاد که شامل بخشهاي مختلف Greater Mesopotomia مي باشد. ( در جنوب Mesopotomia به وسيله ظروف scaret طراحي شده بيان مي شود در شمال عراق و در شرق Khabur توسط ظروف طراحي شده Ninevite5 بيان مي شوند . دورتر از شمال غربي ، در قسمت ترکيه Euhrates ما سبک هاي ناحيه اي متفاوتي از سفالگري ناحيه اي بدست آمده ک وجود آنها و پراکندگي آنها توسط حفاري هاي اخير در karakayaike نواحي karababa تاييد شده اند . بخش Syrian jezirah بين غرب Euphrates,Balikh,khabur در ظاهر فقط ازنظرحاشيه اي تحت تاثير اين پديده قرار گرفته اند ودر اصل تو سط ظروف رنگي طراحي نشده و ظروف فلزي و غيره مشخص مي شوند . با اين حال مقادير کمي ازظروف سفالي طراحي شده نيز در اين ناحيه يافت شده اند . آنها احتمالا بيانگر ورودشان در نواحي اطراف يا پيدايش و تقليد ناحيه اي از آنها مي باشند . حداقل دو مرحله اصلي را مي توانيم متمايز کنيم که توسط سبک هاس سنتي و بالغ مشخص شده اند . هسته سبک سنتي در بالاي نواحي تيگراس واقع شده است . در اطراف و شمال mosul جاييکه تکامل آنها از محدوده late uruk در khobur به همان نسبت به وجود آمده است . با اين حال به غير از اين قسمت هيچ سفالگري طراحي شده نسبتي درناحيه khobur يافت نشده است . از طرف ديگر همانطور که توسط Behm-Blancl ( 1998 ، مجله ) نشان داده شد يک سب بسيار نزديک از سفالگري طراحي شده مربوط به اوايل سبک هاي ريخت شناسي Ninevite5 و جلوتر از سبک late uruk طراحي شده، ر ترکيه بالاي ناحيه Euphrates اتداد يافته است . ناحيه گسترش آن که از karababa تا Malatya امتدا يافته است . بايد به سمت شمال حداقل تا asvan گسترش يابند . ناحيه بين karababa و مرز سوريه – ترکيه از نظر معمادي بخوبي شناخته شده اند . هيچ نمونه اي از اين سبک رنگ آميزي شده از بقاياي مربوط به ناحيه Birecik-carchemish گزارش نشده است . بعضي از ظروف که به وضوح متعلق به آن است اخيرا کشف شده اند ( kemal sertok ..........) آن طرف مرزسوريه در ناحيه tishrin dam به نظر مي رسد شرايط نسبتا مشابه باشد اين سبک اوليه طراحي شده از Ninevite5 هم در جنوب ناحيه tishrin dam و در شرق جزيره Syrian در Euphrates همچنان ناشناخته مانده اند . ظروف متعلق به اين مجموعه سبک هاي مربوطه هم دست ساز و هم ماشين سازهستند و معمولاً مخلوطي از سنگ دارد . اشکال خاص بالاي ناحيه Tigris شامل کاسه هايي Euphrates متداول است . طرح به رنگ قهوهاي متمايل به قرمز است مجموعه طرح اکثراً هندسي هستند .مثلث هاي سه بعدي و به طور متقاطع هاشور خورده لوزي ، نردباني و پروانه ها اهميت زيادي داشتند . در حاليکه بعضي از طرح هاي خاص Ninevite5 براي مثال رديف هايي از جانوران تقريبا به طور کامل ازبين رفته اند ( شکل 9-1:2) کشفيات اخير به طور کاملي تسلسل تاريخي را نشان مي دهد . در ناحيه Tigris « تغييرات » در امتدا افقي از خط سير پايان Uruk پيروي مي کرد که مستقيما اواخر مرحله اورک بازمي گردد و حداقل نسبتا در شمال مقارن است . مشخصه ديگر در اين خصوص تو سط يک رشته نواحي tw در Brak داده شد است جاييکه سنگ سازي چند رنگي جمدت نصر در سطوحي در زير لايه هاي خط سير انتقال يافت شده است . با وجود اظهارات Oates براي Ed تاريخ آخرين هنوز به نظر ميرسد که براي ما مبهم است ( Matthhews ، 199740 مراجعه کنيد . ) اگر يک مرحله تقريبا ض نهايي در سبک طراحي ( Numoto دوره مياني ) را نيز در نظر بگيريم . گسترش به سمت جنوب EDI امکان پذير است . درست مثل ناحيه Euphrates سفالگري طراحي شده بيرون آورده شده و در اواخر دوره اورک يافت شده اند . مفهوم EBI توسط وجود ظروف اواخر دوره خاموش مشخص مس ي شوند آخرين وجود آن با پيدايش به اصطلاح کاسه هاي گچ بري شده recta مقارن است که فقط گاهي با آن مرتبط مي شود . مورد آخر EBIدر اوايل دوره EbII باز مي گردد که در رابطه با آموک در اواخر G واوايل H و جنوب EDI بين النهرين است . تا حدي توضيحات بالا درباره Ninevite5 به نظر مي رسد که فقط سنت طراحي مي باشد که در کل در تمام شمال بين النهرين در طول اين دوره وجود داشت . تعداد اندکي نمونه از جام ها و پياله هاي پايه بلند ( به فنجان هاي مشروب )از حفاري هاي منطقه اي در carchemis بدست آمده اند که يک تزيين متمايل به قرمز از طرح زيگزاگ اگر ساده و مورب ونوارهاي موجدار را نشان مي دهند که تاريخ که تاريخ آنها نسبتا به اوايل عصر برنز باز مي گردد اما ظروف گچي بي شکل کاملا در آنجا باز هستند در حاليکه اکثر ظروف خاص به شکل سفالهاي ظرفهاي شراب خواري مدت زيادي در اين ناحيه بکار مي رفتند .نمونه طراحي شده از titris از طرف ديگر از قسمتها مي آيد که در آن وجود دارد که در آن وجود کاسه هاي گچي بدست آمده اند . اين نشان دهنده قدمتي بيشتر در پايان دوره cB,I و شروع دوره EbII است . بر عکس مرحله بعد وجود همزمان و رشد چند نوع مختلف از سبک سفالگري طراحي شده را نشان مي دهد . سبک کامل طراحي شده Ninevite5 در شمال عراق به طورگسترده پراکنده شد . اما در مرز سوريه نسبتا نادر بود . در شرق نواي مرتفع نسبتا متداول بود تقريبا در غرب در تل چنار بازار وجود داشت و در دوره مياني نيز خابور وجود داشته است . اين سبک Ninevite5 در حال بلوغ توسط وجود آن در بعضي اشکال ظروف خاص مشخص مي شود مثل کاسه هاي پايه دار قابل حمل که با رنگ ارغواني و مشکي رنگ شده بودند و به ويزه داراي بعضي طرح هاي بسيار خاص بودند مثل رديف جانوران تاج کل و طراح هاي هندسي و وجود مرجله به مرحله آنها به دوره اي اشاره مي کند که به اواخر دوره تغيير ( brak ) و اوايل دوره رشد و پيشرفت انسان و اوايل دوره ظروف حذف Ninevite5 بازمي گردد . ( Raq,Brok,leilan ) يافته هاي مربوط در مورد ظروف سنگي بسيار اندک است . جالب تر آن کاسه هاي شکساته مي باشد . اين تقريبا همزمان مفاهيم مربوط تل چنار بازار مي باشد . مطابق گفته هاي بالا اين منطقه بايد معاصر با دوره EDI ( اواخر )تا پايان EBI شروع دوره EbII در سوريه و نواحي مرتفع فرات مي باشد .

👇 تصادفی👇

مجموعه تصاویر متحرکبرنامه ساز همراه اندرویدزیبایی شناسی کاشیدانلود کتاب حسادت کودک میشل کندیترفند به دست اوردن شارژ روزی 50/000تومانآموزش کامل زبان 504 در یک هفته با روش تصویر سازی ذهنیداروهای ضد انگل و کرمPDFریاضی-دهم تجربیمجله بافتنی Simply Knitting سپتامبر ۲۰۱۵ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞