👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی
عنوان تحقیق: بررسی تیمارهای وجین و آبیاری برروی گونه سرو شیرازی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 50
توضیحات
به منظور بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازCupresses sempervirens. Var.fastigiata بذر کاری در 180 عدد گلدان به صورت 6 ردیف 30 تایی صورت گرفت که 3 ردیف از آنها با وجین و3 ردیف بدون وجین با درصد آبیاری های 100،70،35%انتخاب شده بودند. این بذر کاری درتاریخ 21/12/1387در نهالستان دانشگاه ایلام انجام شدوبه مدت 3ماه آبیاری به طور مرتب صورت می گرفت. از بررسی ارتباط بین وجین وعدم وجین روی این گونه نتایجی به دست آمد که نشان می دهد وجین کاری واز بین بردن علف های هرز گلدان ها باعث رشد بیشترگونه می شود وبرعکس. همچنین نتایج نشان می دهد که مراقبت های انجام شده برروی بذر قبل از کاشت ،می تواند برروی سرعت رشد جوانه زنی مؤثر باشد.
فهرست مطالب
 فصل اول
مقدمه وکلیات
1-1خصوصیات سروها.................................................................8
2-1شکل شناسایی تیره سرو............................................................8
3-1تاثیرات مخرب سوزنی برگان....................................... ...............9
4-1پراکنش جغرافیایی گونه (ایران وجهان)..........................................12
5-1ویژگی های گیاهشناسی.............................................................13
6-1 مشخصات میوه وبذرسرو شیراز...................................................14
7-1خواص دارویی.......................................................................15
8- 1اهمیت اقتصادی ....................................................................15
9-1نحوه تکثیروازدیاد....................................................................16
10-1 زمان جمع آوری و فصل کاشت...................................................17
11-1نیاز اکولوژیکی ونحوه مراقبت.....................................................18
12- 1آفات وبیماری های سوزنی برگان .................................................19
فصل دوم
مواد وروشها
1-2 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه..................................................20
2-2 ویژگی های آب وهوایی...................................................................22
3-2 خصوصیات نهالستان وتشکیلات داخل گلخانه............................................24
 
4-2 کیسه های پلی اتیلن..........................................................................26
5-2 محتویات خاک گلدانها........................................................................26
6-2 آماده کردن بذر وکاشت آن...................................................................28
7-2 آبیاری.......................................................................................... 30
7-2وجین............................................................................................ 31
نتیجه گیری ...........................................................................................32
تشکر وسپاس.......................................................................................... 33
منابع
ضمیمه
 

👇 تصادفی👇

میخائیل ساگ سیرکبازنگری عوامل تاثیرگذار در سیاست ارزی در قالب اقتصاد مقاومتی در دوران پسا تحریمگزارش کارآموزی دفتر مهندسی و شهرسازی گیلاشنمونه سوال تستی سه فصل اول مدیریت بازاریابی کاتلرسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي و قفقاز بعد از جنگ سردگزارش کارآموزی تاريخچه وروند رشد تكامل شركت هپكودانلود پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشدبروشورهای بیمه تامین اجتماعیبازی پوکمونگو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی

بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی

دانلود بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی

خرید اینترنتی بررسی تیمارهای وجین وآبیاری برروی گونه سرو شیرازی

👇🏞 تصاویر 🏞