👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده : شرکت ها به نقش استراتژیک توسعه تام تجاری پی برده اند. عدضه ی محصول جدید معمولاً از طریق توسعه ی نام تجاری انجام می شود. توسعه ی نام تجاری بر روی ارزش نام تجاری که قبلاً ایجاد شده سرمایه گذاری می نماید. این استراتژی اغلب به دلیل کاهش تحقیقات بازاریابی معرفی محصول جدید و هزینه های تبلیغات و افزایش شانس موفقیت مورد انتظار که از ارزش نام تجاری محوری سرچشمه می گیرد، سودمندی باشد. امّا گاهی اوقات ممکن است محصول توسعه یافته تأثیر منفی بر روی تصویر ذهنی نام تجاری اولیه داشته باشد. این مقاله توضیحاتی را درباره ی توسعه ی نام تحاری و رویکردهای آن و تأثیر آن روبروی تصویر ذهنی نام تجاری ارائه می نماید. واژه های کلیدی : توسعه ی نام تجاری، تداعی، تصویر ذهنی نام تجاری. مقدمه : نام های تجاری دارایی های باارزشی هستند و داشتن یک تفکر خوب از طریق استراتژی نام تجاری یک کمک کلیدی و مهم به موفقیت شرکت می باشد. نام های تجاری برای سازمان ها فرصتی را ایجاد می نمایند که شایستگی های شرکتشان را به سرمایه تبدیل کنند و فرهنگ های سازمانی منحصر به فرد را برای جای گرفتن در قلب و ذهن مصرف کنندگان تحت کنترل درآوردند. همچنین نام های تجاری مصرف کنندگان را قادر میسازد تا ارزش های عاطفی و کارکردی خود را در ذهن شان به طور کارآمد رمز گذاری کنند. بسیاری از شرکت ها سعی می کنند موفقیت معرفی محصول جدید را بوسیله ی استفاده از یک نام تجاری شناخته شده ی موجود تضمین نمایند. این استراتزی به عنوان توسعه ی نام تجاری شناخته می شود که امروزه رایج شده است. اموزه شرکت ها به نقش استراتژیک توسعه ی نام تحاری پی برده اند. بسیاری از شرکت ها از طریق استراتژی توسعه ی نام تجاری بر روی ارزش نام تجاری سرمایه گذار می کنند. توسعه ی نام تجاری شامل استفاده از یک نام تجاری موجود در یک طبقه از محصول برای ورود به طبقه ی محصول دیگر می باشد. چندین دلیلی برای محبوبیت توسعه ی نام تجاری وجود دارد : برای مثال هزینه ی عرضه ی یک نام تجاری جدید در بازهای مصرفی و همچنین احتمال موفقیت محصول جدید با یک نام تجاری اولیه ی شناخته شده بسیار بالاست. آثار موجود دربارۀ توسعه ی نام تجاری به طرز برجسته ای عنوان می کنند که چگونه نام تجاری اولیه یا محوری به محصول جدید در طول مرحله ی عرضه ی آن کمک می نمایدو این استراتژی می تواند بر روی تداعی های توسعه ی نام تجاری تأثیر بگذارد و در نهایت تأثیراتی را نیز روبروی تصویر ذهنی نام تجاری داشته باشد این مقاله مطالبی را درباره ی عرضه ی توسعه ی نام تجاری که می تواند بر روی نام تجاری اولیه تأثیر گذار باشد ارائه می نماید. توسعه ی نام تجاری : به منظور جلوگیری از نرخ بالای شکست محصولات جدید استراتژی توسعه ی نام تجاری به عنوان یکی از شیوه های رشد سودآور برای شرکت ها در دهه های اخیر استفاده شده است. اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد امّا به طور کلی از هر ده محصول جدید، بالغ بر هشت تای آنها به عنوان توسعه ی نام تجاری موجود معرفی می شوند. (Eva martinei and jise M . Pina 2003).

👇 تصادفی👇

Sams Teach Yourself Java In 24 Hours 6th Ed 2012 (زبان اصلی)چراغ روشنایی پارکمجموعه داستانهای ژول ورننمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر کد درس: 1231025قالب بلدوزر529-بررسی ناپایداری دینامیكی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشیآزمایشگاه مکانیک خاک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞