👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

ارتباط با ما

دانلود


هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
ساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام آوری که در علوم ریاضیات و منطق داشته است، از نظر عواطف با انسان های اولیه تفاوت چندانی نکرده است. هنوز واکنش انسان در هنگام خشم، جریان یافتن خون به دست ها و افزایش ضربان قلب را در پی دارد. در واقع با وجود رشد بسیار بالای خردورزی انسان که فاصله ی زیادی با اجدادش پیدا کرده است، عواطف و احساسات او تغییر زیادی نکرده و انسان در این زمینه رشد چشمگیری نداشته است. با وجود این خیلی پیش از آن که مغز متفکر و منطقی پدید آید، مغز هیجانی وجود داشته است. در واقع بادامه ی مغز که در مسایل هیجانی تخصص دارد و مخزن خاطرات هیجانی است، در جریان تکامل نوع بشر، موجب پیدایش قشر مخ شده است. مغز انسان در قرن 21 زندگی می کند در صورتی که قلب او در درون پارینه سنگی است .
ویژگی های زندگی اجتماعی و لزوم تعامل با دیگران، کاربرد بسیاری از هیجان ها را که روزگاری از بهترین و در دسترس ترین ابزارهای بشری بودند، تحت الشعاع خود قرار داده است. در جامعه ی متمدن امروزی ماهیت مشکلاتی که برای بشر به وجود می آید، متفاوت از نوع مشکلاتی است که انسان های اولیه با آن ها رو به رو بوده اند. مشکلات امروزی ما بیشتر در قالب ارتباط های انسانی رخ می نماید که استفاده از راهکار جنگ و گریز، یعنی برخوردهای هیجانی و انفعالی شدید، در مقابله با آن ها نا کارآمد است .
سؤال این است پس باید چه کرد؟ این گونه استدلال می کند که در حال حاضر حفظ انسجام گروهی انسان ها، مقابله کارآمد با مسایل و مشکلات و در نهایت بقای آن ها، مستلزم تحولی بر مبنای هوش اجتماعی در راستای تمایز و تعدیل هیجان ها است .
واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده است.
هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسان ها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند و نه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق با محیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیت های عاطفی وعقلانی بستگی دارد. .
امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهش های مربوط به بررسی تفاوت های فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیت های زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد. ماهیت آموزش پذیری، قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده می توانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .
در حقيقت، اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم‏هاي مناسب در زندگي است؛عاملي است كه هنگام شكست، در شخص ايجاد انگيزه مي‏كند و به واسطه داشتن مهارت‏هاي اجتماعي بالا، منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي‏شود. نظريه «هوش هيجاني» ديدگاه جديدي درباره پيش‏بيني عوامل مؤثر برموفقيت و همچنين پيش‏گيري اوليه از اختلالات رواني فراهم مي‏كند كه تكميل‏كننده علوم شناختي، علوم اعصاب و رشد كودك است.
هوش هيجاني بهترين پيش‏بيني‏كننده موفقيت افراد در زندگي و نحوه برخورد مناسب با استرس‏هاست. این نوع هوش با توانايي درك خود و ديگران (خودشناسي و ديگرشناسي)، ارتباط با مردم و سازگاري فرد با محيط پيرامون خويش، پيوند دارد. با وجود شهرت سريع اين مفهوم، تحقيقات تجربي در اين زمينه، تازه در آغاز راه خود است.
هوش هيجاني از پنج مولفه درون فردي، بين فردي، انطباق پذيري، مديريت استرس و خلق کلي تشکيل شده است. سطح پايين هوش هيجاني را مي توان از طريق آموزش افزايش داد افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند قادر نیستند از سازوکارهای منسجم و منظم استفاده کنند بنابراین مستعد ابتلاء به اختلالات اضطرابی می باشند.
براي روشن شدن اين مفهوم و جايگاه آن، ابتدا دو مفهوم «هوش» و «هيجان» ذكر مي‏شوند. پس از بيان تاريخچه هوش غيرشناختي، تعاريف و الگوهاي هوش هيجاني تبيين و سپس به كاربردهاي آن اشاره مي‏شود. توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آن ها در روابط انسانی، درک احوالات خود و دیگران، خویشتنداری و تسلط بر خواسته های آنی، همدلی با دیگران و استفاده ی مثبت از هیجان ها در تفکر و شناخت موضوع « هوش هیجانی » می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.در پايان،راه های افزایش هوش هیجان بیان می شود.
عنوان صفحه
مقدمه. 1
بخش اول: كليات.. 4
فصل اول: طرح تحقيق.. 4
1-1-1-بيان مسئله. 5
1-1-2- پیشینه تحقیق.. 6
1-1-3- ضرورت تحقيق 7
1-1-4-اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8
1-1-5-سؤال هاي تحقيق.. 8
1-1-6- فرضیه های تحقیق.. 8
1-1-7- روش تحقیق.. 9
1-1-8- ساختار تحقيق.. 9
فصل دوم:موضوع شناسی.. 10
1-2-1-هوش در لغت.. 11
1-2-2-هوش در اصطلاح. 11
1-2-3- هوش هيجاني در اصطلاح. 11
1-2-4- تقسيمات هوش... 12
1-2-5- جایگاه هوش هيجاني.. 14
1-2-6- رابطه بحث مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني.. 15
1-2-7- هوش هيجاني و اهميت آن در زندگي بهتر. 17
1-2-8-نگاهی تاریخی به کاربرد واژه هوش هیجانی.. 22
فصل سوم:هوش هیجانی از نگاه اندیشمندان. 25
1-3-1-هوش هیجانی از نگاه اندیشمندان. 26
1-3-2-1-دانيل گلمن.. 26
1-3-2-2-برادبري و گريوز. 26
1-3-2-3- سيد محسن فاطمي.. 27
1-3-2-4- روون بارون. 27
1-3-2-5- ماير و سالوي.. 28
بخش دوم:مؤلفه های هوش هیجانی از نگاه قرآن و حدیث و راه های افزایش آن.. 29
2-1-فصل اول: مؤلفه های هوش هيجاني از نگاه قرآن و روايات.. 30
2-1-1- مؤلفه های درونی.. 30
2-1-1-1- خودآگاهی.. 30
2-1-1-1-1- تعریف خودآگاهی.. 30
2-1-1-1-2- خودآگاهی در قرآن و روایات 31
2-1-1-1-3- محورهای خودآگاهی.. 33
2-1-1-1-3-1- حقوق شناسی.. 33
2-1-1-1-3-2- ظرفیت شناسی.. 33
2-1-1-1-3-3- کاستی شناسی.. 34
2-1-1-1-3-4- رغبت شناسی.. 34
2-1-1-1-3-5- زیبایی شناسی.. 34
2-1-1-1-3-6- آرمان شناسی.. 35
2-1-1-2- قاطعیت«ابراز وجود». 35
2-1-1-2-1- تعریف قاطعیت.. 35
2-1-1-2-2- قاطعیت در قرآن و روایات.. 36
2-1-1-2-3- اهمیت مهارت ابراز وجود. 37
2-1-1-2-4- محدوده شدت عمل و قاطعیت.. 38
2-1-1-2-4-1- حفظ اصول و ارزش ها38
2-1-1-2-4-2- مقابله با دشمنان. 39
2-1-1-2-4-3- برخورد با توطئه گران منافق.. 39
2-1-1-2-4-4- اجرای حدود الهی.. 39
2-1-1-2-4-5- در برابر ستم. 40
2-1-1-3- اعتماد به نفس... 41
2-1-1-3-1- تعریف اعتماد به نفس... 41
2-1-1-3-2- اعتماد به نفس در قرآن و روایات.. 41
-3-3-1-1-2مولفه های اعتماد به نفس... 44
-1-3-3-1-1-2اطاعت و بندگی خدا44
2-3-3-1-1-2-کرامت انسانی واحساس ارزشمندی.. 44
-3-3-3-1-1-2بی نیازی از دیگران. 45
-4-3-3-1-1-2تغافل و چشم پوشی.. 45
1-1-2-3-3-5-توکل به خدا45
-6-3-3-1-1-2مثبت اندیشی.. 45
-7-3-3-1-1-2مسئولیت پذیری.. 46
-8-3-3-1-1-2روحیه ی مقاومت و شکست ناپذیری.. 46
-4-1-1-2خودشکوفایی.. 46
-1-4-1-1-2تعریف خود شکوفایی.. 46
-2-4-1-1-2خودشکوفایی در قرآن و روایات.. 47
-1-5-1-1-2تعریف استقلال. 49
2-5-1-1-2-استقلال در قرآن و روایات.. 50
3-5-1-1-2-راهکارهای به دست آوردن استقلال شخصیتی.. 51
3-5-1-1-2-حفظ آرامش و درونی کردن آن. 51
4-3-5-1-1-2-بینش صحیح به دنیا51
5-3-5-1-1-2-توجه به آرامش های موقتی.. 51
2-1-2-مؤلفه های بین فردی 52
1-2-1-2-همدلی.. 52
1-1-2-1-2-تعریف همدلي.. 52
2-1-2-1-2-همدلی در قرآن و روایات.. 54
3-1-2-1-2-آثار همدلی.. 55
-1-3-1-2-1-2پیوند دهنده مردم. 55
2-3-1-2-1-2- التیام بخش... 55
-1-22-1-3-3- اعتماد آفرین 55
4-3-3-1-2-1-2-پایان دادن به مشکلات زندگی.. 55
4-1-2-1-2-مهارت های همدلی در سیره ی رضوی.. 55
2-2-1-2 -مسئولیت پذیری اجتماعی.. 56
1-2-2-1-2-تعریف مسئولیت پذیری اجتماعی.. 56
2-2-2-1-2- مسئولیت پذیری اجتماعی در قرآن و روایات.. 56
3-2-2-1-2-مؤلفه های مسئولیت پذیری.. 57
1-3-2-2-1-2-توجه به اصلاح رفتار. 57
2-3-2-2-1-2-کنترل خشم. 57
3-3-2-2-1-2-خاموشی آتش دشمنی و کینه. 57
4-3-2-2-1-2-حسن معاشرت و ارتباط موثر با مردم. 58
4-2-2-1-2-روش شناسی واکنش در برابر افراد مسئولیت گریز. 58
3-1-2-سازگاری.. 60
1-3-1-2-حل مسئله. 62
2-1-3-1-2-تعریف حل مسئله. 62
3-1-3-1-2-حل مسأله در قرآن و روایات.......63
2-1-3-1-4-سه نکته مهم در مورد فرایند مسئله گشایی.. 64
2-1-3-1-5-مراحل رسیدن به حل مسئله. 66
2-1-3-2-انعطاف پذیری.. 67
2-1-3-2-1-تعریف انعطاف پذیری.. 67
2-1-3-2-2-انعطاف پذیری در قرآن و روایات.. 69
2-1-4-مدیریت استرس... 670
2-1-4-1-تعریف مدیریت استرس... 70
2-1-4-1-1-مدیریت استرس در قرآن و روایات.. 71
2-1-4-1-2-انواع محرک های تنش زا72
2-1-4-1-2-1-عوامل طبیعی ومافوق قدرت بشری.. 72
2-1-4-1-2-2-عوامل اجتماعی.. 73
2-1-4-1-2-3-عوامل فردی یا درونی.. 73
2-1-4-1-3-شخصیت های مستعد استرس... 74
2-1-4-1-4-شخصیت های مقاوم در برابر استرس... 74
2-1-4-1-5-مهم ترین عوامل ایجاد کننده استرس... 75
2-1-4-1-5-1-عدم ارتباط با خدا............................................................................................................................................................................................. 75.................. -1-4-1-5-2 -خودبینی و ظلم به خویشتن.. 75
2-1-4-1-5-3-ترس و اضطراب.. 75
2-1-4-1-6-راهکارها76
2-1-4-1-6-1- روش های شناختی.. 77
2-1-4-1-6-2- روش های عاطفی – معنوی.. 77
2-1-4-1-6-3- روش های رفتاری.. 77
2-1-5- خلق عمومی.. 77
2-1-5-1-شادکامی.. 77
2-1-5-1-1- تعریف شادکامی.. 77
2-1-5-1-2- شادکامی در قرآن و روایات 78
2-1-5-1-3-عوامل شادی و نشاط در زندگی.. 81
2-1-5-1-3-1-داشتن جهان بینی صحیح. 81
2-1-5-1-3-2-استفاده از امور شادی آفرین.. 81
2-1-5-1-3-3-خوش بینی.. 81
2-1-5-1-3-4-سلامت و لذت.. 82
2-1-5-1-3-5-شوخ طبعی.. 82
2-1-5-1-4-رابطه هوش هيجاني با شادکامي.. 82
2-1-5-2- خوش بینی.. 83
2-1-5-2-1- تعریف خوش بینی.. 83
2-1-5-2-2-خوش بینی در قرآن و روایات.. 84
2-1-5-2-3-آثار خوش بینى به دیگران. 85
2-1-5-2-4-اهمیت مثبت اندیشی.. 85
2-1-5-2-5-تقسیم بندی خوش بینی.. 86
2-1-5-2-5-1-خوش بینی به خدا86
2-1-5-2-5-2- خوش بینی به خود. 86
2-1-5-2-5-3- خوش بینی به دیگران. 86
2-1-5-2-6-مؤلفه های خوش بینی در منابع اسلامی.. 87
2-1-5-2-6-1-توجه به جنبه های مثبت زندگی.. 87
2-1-5-2-6-2-تفسیر مثبت رویدادها و مؤلفه. 87
2-1-5-2-6-3-انتظار مثبت نسبت به آینده. 87
فصل دوم:راه های افزایش هوش هیجانی.. 89
2-2-راه های افزایش هوش هیجانی.. 90
2-2-1-تعامل والدین با کودک.. 90
2-2-2-آگاهي از هيجان ها 91
2-2-3-نحوه ي رفتار والدين با فرزندان. 91
2-2-4-ایجاد محیط امن عاطفی.. 92
2-2-5-آموزش مهارت هاي اجتماعي.. 92
2-2-6-تقويت ايمان. 93
نتیجه گیری.. 94
فهرست منابع و مأخذ............................................................................95

👇 تصادفی👇

مديريت استراتژيك ( بررسي عوامل خارجي )مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنیپروژه اتلاف انرژي در فضاهاي مرطوبتست تالیفی کتاب سه استادنمونه قراردادمقاله سـازه بتـن آرمـهبينايي سه بعدي با استفاده از نور ساختار يافته با الگوي رنگيآموزش برنامه نویسی C - عندلیبدانلود لایه shapefile حوضه آبخیز جراحی زهره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

دانلود هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

خرید اینترنتی هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات

👇🏞 تصاویر 🏞