👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي  پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند
عنوان مقاله: بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه­ مند
قالب بندی: word
قیمت: 2400 تومان
شرح مختصر: بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفه­ های بازاریابی رابطه­ مند بسط داده شده، برای شناسایی و الویت ­بندی عوامل مؤثر بر شکل­ گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک کشاورزی در پذیرش و استفاده از همراه بانک مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: میزان آشنایی با بانکداری الکترونیک، احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری و اعتماد مشتری. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر شیراز می­باشد. با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای، نمونه­ای متشکل از 400نفر از مشتریان بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت داده­های 379 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مؤید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سؤالات طراحی شده در مدل تحقیق بودند. در سطح معادلات ساختاری نیز نتایج استفاده از روش­های تحلیل مسیر، فرضیه­ های تحقیق را تأیید می­نماید. نتایج نشان می­دهد متغیر احساس سهولت کاربری با23/0 = β، بیشترین میزان تأثیر را بر پذیرش داشته و متغیرهای بعدی به ترتیب رضایت مشتری، احساس کاربردی بودن، اعتماد مشتری و میزان آشنایی با خدمات بانکداری الکترونیک بوده­اند

👇 تصادفی👇

تاريخ حديثدانلود امتحانات تخصصی انگلیسی و گرامر پیشرفتهمبانی مدیریت صنعتیدانلود لایه shapefile راههای استان بوشهرطرح توجیهی پرورش شترمرغ4rah-poolsaziدفتر چه راهنماي گوشي سوني z2مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند

دانلود بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند

خرید اینترنتی بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مند

👇🏞 تصاویر 🏞