👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری
عنوان پایان نامه :
بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری
پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت
 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش و پژوهش
 
پایان نامه
جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی
عنوان
بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری
پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت
در سال 87-1386
 
استاد راهنما :
دكتر محمد حسین شهبازی
استاد مشاور :
دكتر محمد درویشی
نگارش وپژوهش :
محمد صادقی
فهرست مندرجات:
فصل اول:مقدمه………………………………………………..10
بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….11
اهداف وفرضیات…………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ……………………..14
بیماری پارکینسون………………………………………………………………………………………………….15
اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………15
پاتولوژی……………………………………………………………………………………………………………16
پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………………..17
درمان……………………………………………………………………………………………………………….19
هلیکو باکتر پیلوری…………………………………………………………………………………………………21
مروری بر دیگر مقالات…………………………………………………………………………………………….23
. فصل سوم:مواد وروشها……………………………………….24
نوع مظالعه…………………………………………………………………………………………………………25
تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه……………………………………………………………26
معیار های پذیرش و عدم پذیرش…………………………………………………………………………………27
نوع پژوهش و روش انجام کار………………………………………………………………………………….28
فصل چهارم :یافته ها………………………………………….29
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………39
منابع…………………………………………………………45
ضمایم……………………………………………………….53
 
 
 
 
فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:
 
الف-نمودارها
نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری (IgG Ab) با بیماری پارکینسون…………………………………………………………………….30
نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون………………………31
نمودار شماره 3)ارتباط زخم پپتیک با بیماری پارکینسون…………………….32
نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون………………………..33
نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون……………………………34
نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون…………………………….35
نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون……………………..36
نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون…………………….37
 
ب – پیوست ها:
 
فرم اطلاعاتی طرح………………………………………………….49
 
چكیده
مقدمه : پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد. علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده كه با درمان عفونت هیلكوباكتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.
مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پاركینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.
یافته‌ها : میانگین سن افراد پاركینسون 60 سال و غیر پاركینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.
نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیكو باكتر پیلوری در بیماران پاركینسونی و افراد غیر پاركینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile رودخانه های استان همدانمطالعه شرایط بهینه تولید پلی گلوتامیک اسید از باسیلوس سوبتیلیسمقاله اعتياد ايدز و هپاتيت در زندانشبیه سازی جایگاه سوخت رسانیشناسايي بار وارد شده به يک ورق با در نظر گرفتن اثرات ميرايي wordدستورالعمل کددهی اقلام101 بازی جذاب برای گوشه های اندرویدیک نمونه دیگر پروژه موزه تاریخ طبیعی همراه با پلان ها ، پرسپکتیو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری

دانلود پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری

خرید اینترنتی پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری

👇🏞 تصاویر 🏞