👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتحقیق بررسي فرآوري ميكا از گرانيتهاي منطقه گراو شاهين دژ در این مقاله موضوعات شاهين دژ، گرانيت، ميكا، بيوتيت، فرآوري، ميزلرزان، فلوتاسيون بررسی می شوند شناخت و استخراج ميكا در هندوستان و ساحل رود نيل به ٢٠٠٠ سال قبل از ميلاد برم يگردد. در ابتداميكا عمدتًا كاربرد داروئي و تزئيني داشته است. در هند قبل از ميلاد ميكا در داروسازي، لعاب، شيشه،دكوراسيون و نيز براي نقاشي استفاده مي شده است. در قرون چهارده و پانزده و در آمريكاي شمالي سرخپوستان براي تزيين قبر مردگان نيز از ميكا استفاده ميكردند در قرن نوزدهم اولين كاربردهاي صنعتي ميكا با مصرف ورقه هاي بزرگ در پنجره هاي نورگير و نيز به عنوانطلق جهت بازديد شعله كوره ها آغاز و بتدريج با پيشرفت صنعت، ميكا به عنوان بهترين عايق در قطعاتيكسو كننده (كموتاتورها)، مولدهاي بزرگ الكتريكي و موتورها بكار رفت. در شروع قرن بيستم ميكايورقه اي بصورت اوليه در پنجر ههاي بخار و دودك شها، چراغ هاي نفتي و گازي و پوشش سطوح روزن هداراستفاده مي شده است كه در بيشتر اين كاربرد ها نيز از ورقه هاي بزرگ ميكا بهره گرفته م يشد. از ذرات وورقه هاي كوچك ميكا بعنوان عايق در موتورهاي الكتريكي، عايق فنر در مغناطيس سن جها، به عنوان عايق درجرقه زن ها و در گرامافونها اقداماتي صورت گرفته است. از ميكاي آسيا شده به روش تر در پايان قرن بيستمبراي ساخت كاغذ ديواري و برف مصنوعي يا همان برف شادي در جشنها استفاده شده و از ميكاي آسياشده به روش خشك به عنوان گريس محورها در ماشي نآلات و در نر مكننده هاي مخصوص، داروها ،اكسيرهاي تقلبي و نيز مواد نيروزا بهره گرفته شده است. امروزه به علت قدرت زياد ژنراتورهاي الكتريكي ،ميكاي ورقه اي تنها انتخاب با خاصيت الكتريكي و مكانيكي مناسب است كه م يتواند در مقابل دماهاي بالا براي عملكرد موثر و بهتر موتور مورد استفاده قرار گيردبر اساس آمارهاي موجود توليد ميكاي ميكرونيزه و دانه بندي شده در سال ٢٠٠٠ در حدود ١١٢ هزار تن به٣٧ ميليون دلار بوده است كه مهمترين استفاده از ميكاي خشك آسيا شده در رنگسازي و تركيبات / ارزش ٥پركننده بوده و از ميكاي تر آسيا شده به خاطر روشني و درخشندگي آن ، براي درخشندگي با نور كم دراتومبيلها، روغنهاي آرايشي و نيز براي استحكام در پلاستيكها، نايلون و رزينهاي پلي استر و نيز در تركيبات پلي پيروپيلن استفاده م يكنند

👇 تصادفی👇

برنامه اندورید حمید سبزواری در یک نگاهتفسیـر تحلیـلی قـرآن کـریمپروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 55 صفحه wordطرح توجيهي پريز شارژيدانلوداهنگ های اسپرت داخل ماشین 2پرداخت هزینه ی اینستاگرام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞