👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی
دسته: رشته مدیریت
قالب بندی : Word
قیمت : 2400 تومان
شرح مختصر : هر محیط آموزشی دارای جوی است که ممکن است آن محیط را سرد، خشک، غیرقابل اعتماد، ترس‌آور و یا گرم، صمیمی، قابل انعطاف و حمایت کننده سازد.هرچه جو سازمان مثبت‌تر باشد، برقراری ارتباط و روابط انسانی آسان‌تر خواهد بود.بالعکس جوهای بسته، ترس‌آور و یا منفی سبب بی‌اعتمادی، جدایی و نفرت افراد از هم می‌‌شود.محیط زندگی انسان نقشی اساسی در احساس خوشبختی و یا تیره بختی او دارد. اگر محیطی بتواند به فرد اعتماد به نفس بدهد و بروز استعدادها و احساسات او را ممکن سازد و در نهایت بتواند زمینه‌های دستیابی به نیازهای فرد را امکان‌پذیر سازد، افراد احساس شادی و خوشبختی خواهند کرد. خلاقیت موضوعی غریب و نا آشنا نیست که برای وجود آن نیاز به استدلال باشد. خلاقیت به عنوان استعدادی قدرتمند در نهاد آدمی از همان دوران کودکی وجود دارد. با این حال خلاقیت درمراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته نیست و به همین دلیل نیاز به توجه، هدایت و تربیت دارد.این تحقیق سعی دارد رابطه بین خلاقیت مدیران و نشاط محیط آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان سمنان رامورد بررسی قرار دهد . در این راستا از تئوری گیلفورد -پال تورنس و تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی بر اساس پرسشنامۀ افسردگی بک به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود . جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان مدارس ابتدایی استان سمنان تشکیل می دهند که جمعیت نمونه این پژوهش شامل ۱۵۰ نفر می باشد . روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ۲۵ سؤالی خلاقیت و ۲۷ سوالی نشاط می باشد . روشهای تجزیه وتحلیل با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ ، دوجمله ای، کالماگروف – اسمیرنف ، ، یومان ویتنی ، کروسکال والیس و ضریب همبستگی کندال تائو b صورت پذیرفت . نتایج آزمون ها به این قرار است که تمامی مؤلفه های خلاقیت منجر به نشاط می گردند و ۲۷٫۵ درصد از نشاط، بوسیله مؤلفه تنوع وانعطاف پذیری صورت می گیرد. همچنین ضریب همبستگی کل مؤلفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته برابر است با ۲۴٫۹ که نشان از همبستگی ضعیف کل مؤلفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته دارد .
فهرست :
چکیده
مقدمه
مفهوم خلاقیت
مفاهیم مرتبط با خلاقیت
ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق
موانع خلاقیت
فرآیند خلاقیت در مدیریت
مفهوم شادی و نشاط
روش تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
یافته های و فرضیات پژوهش
فرضیات فرعی
بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق
رابطه بین خلاقیت و نشاط محیط آموزشگاهی
رابطه بین ابتکار و نوآوری و نشاط محیط آموزشگاهی
رابطه بین تنوع و انعطاف پذیری و نشاط محیط آموزشگاهی
رابطه بین انگیزه و پشتکار و نشاط محیط آموزشگاهی
رابطه بین تحمل و استقامت و نشاط محیط آموزشگاهی
رابطه بین خلاقیت و عاطفه مثبت
رابطه بین خلاقیت و فقدان عاطفه منفی
نتیجه گیری و تفسیر نتایج
پیشنهادات علمی و کاربردی
منابع

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی سنگبری گرانیتآموزش گام به گام بورسنمونه سوالات امار و احتمالاتدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفتمساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی wordدانلود نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران92-بکارگيري ديواره هاي آب بند صفحات عايق GCL ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

دانلود بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

خرید اینترنتی بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

👇🏞 تصاویر 🏞