👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

ارتباط با ما

دانلود


نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران
نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران
روش تحقیقیکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته است.ابزارهای جمع آوری اطلاعاتمقالات پیشین ، کتاب، اینترنتمحدودیت های تحقیقدر انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول پژوهش و تحقیق.ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه تحقیق با سال تحصیلی و آزمون کارشناسی ارشد.د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.بیان مسئلهتدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالايي، براي فريفتن خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدليس كرده است. بدين ترتيب در تدليس نوعي تقلب و ريا وجود دارد و فرد فريبكار، بي اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن او استفاده مي كند. بر اين مبنا گاه گفتن دروغ يا اظهاري نابجا سبب ايجاد حق فسخ قرارداد و يا معامله مي شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله مي شود. بدين جهت تدليس در معامله با كلاهبرداري قرابت دارد.چنانچه عمل فريبكارانه با استفاده از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و يا ضرر و مكافات شود، عمل تدليس به عنوان جرم كيفري قابل پيگرد قانوني است و فرد خاطي علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. در اين فصل، سوءنيت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصيل نتيجه، وجود دارد.شايان ذكر است كه از ديدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فريبنده اي موجب تدليس نيست. بسياري از جلوه پردازي ها و ظاهرسازي هاي معمول در تجارت، مانند تزئين كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسنديده است، موجب ضرر و زيان نمي شود. بازاريابي و گزافه گويي تجاري، تدليس نيست، زيرا هدف فروشنده دسيسه و تقلب و كار وي نامتعارف نيست. ارتكاب اعمال فريبنده در صورتي موجب ثبوت ضرر مي شود كه در طرف ديگر عقد، اثر سوء گذاشته و وي را به انعقاد آن وادار نمايد. در حقيقت بازاريابي به آن دسته از فعاليت ها و عملكردهاي تجاري و بازرگاني اطلاق مي شود كه موجب تسهيل فرايند مبادله كالاو خدمات بين فروشنده و خريدار شود و بدين ترتيب تقاضا و خواست مشتري، در اثر عملكرد بازارياب برآورده مي شود. تبليغ يكي از فعاليت هاي ويژه در تجارت است كه به تناسب شرايط فرهنگي و اجتماعي در جامعه مخاطب تاثير مي گذارد.در اين مبحث، زبان واسطه اي است براي تبادل اطلاعات و هدايت.سوالات پژوهشسوال اصلینقد و بررسی تدلیس در حقوق ایرانسوالات فرعیآیا تدلیس از منظر حقوق ایران می تواند باعث ابطال قرارداد گردد؟
فهرست مطالب
عنوان صفحه
واژگان کلیدی:ح‌
نشانه های اختصاری.. ح‌
پیشگفتارخ‌
روشتحقیق. د‌
ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. د‌
محدودیتهایتحقیق. ذ‌
بیان مسئله. ر‌
سوالات پژوهش... ز‌
فرضیات.. ز‌
پیشینه تحقیق. س‌
واژه کاوی.. ش‌
اهداف پژوهش... ص‌
فصل اول.. 1
کلیات تدلیس... 1
بخش اول. 2
گفتار اول. 2
تعریف لغوی.. 2
گفتار دوم. 3
گفتار سوم. 4
تعریف اصطلاحی. 4
فصلدوم. 8
جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف.. 8
بخش اول:9
جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف.. 9
بخش دوم. 9
روش نظامهاي حقوقي نسبت به تدليس... 9
بخش سوم. 13
تقسيم بحث.. 13
فصلسوم. 15
بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15
بخش اول:16
بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16
مبحث اول. 16
جایگاه تدلیس... 16
مبحث دوم. 18
عنصر مادي تدليس... 18
گفتار (تدليس قولي)22
مبحث سوم. 32
عنصر رواني تدليس... 32
قصد مدلس... 32
تفاوت تدليس ممنوع و ترغيب مجاز (نقش عرف)39
تدليس ثالث.. 42
مبحث چهارم. 47
اثر حقوقي تدليس... 47
فصل چهارم. 53
تاثیر تدلیس و مدلس... 53
بخش اول. 54
تاثير تدليس و مدلس... 54
نتیجه گیری.. 65

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله استاندارد آسانسورراهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACIدانلود پایان نامه قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بی سيمتوسعه ، بهسازی ، حفاظت و مرمت حرم شریف نجف و بافت اطراف آناینترنت اشیادانلود گزارش کارآموزی وتحقیق آماده مدیریت خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازار با فرمت ورد 77 صفحهقبض در قرضاندیشه سیاسی امام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

دانلود نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

خرید اینترنتی نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

👇🏞 تصاویر 🏞