👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد

ارتباط با ما

دانلود


تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد
چکیده
هدف این پژوهش تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک در شرکت فارس ریزان مواد می باشد. این پژوهش با استفاده از نظرات 11 نفر از مدیران این شرکت به تجزیه و تحلیل و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی نموده است. با توجه به نتایج به دست آمده استراتژی جایگاه یابی کل گرا از بالاترین رتبه برخوردار گریده است. استراتژی ربودن سهم رقبا مبتنی بر تمایز در جایگاه های دوم قرار گرفته است. استراتژی های بعدی بر اساس دارایی های استراتژیک و افزایش پذیرش های محصول توسط مشتریان جدید با رتبه های سوم و چهارم می باشند. رتبه های پنجم و ششم به ترتیب مربوط به استراتژی های بر اساس شایستگی های استراتژیک و جایگاه یابی بر اساس مزیت های روانشناختی بوده اند. ارایه ارزش برتر نسبت به رقبا و مدیریت چرخه عمر محصول رتبه های هفتم و هشتم را به خود اختصاص داده اند. رشد بازار با جذب مشتریان جدید در طبقه محصول رتبه نهم و واکنش به تغییر در مشتریان هدف رتبه دهم را به خود اختصاص داده اند. شرکت فارس ریزان می تواند با استفاده از این ده استرتژی برتری نسبت به سایر رقبا دست یابد.

👇 تصادفی👇

نانوکپسولاسیون داروی فلوسیتوزین : بررسی مورفولوژی و میزان درصد کپسوله شدن داروبرنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران 83 صسیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های94 -93 "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن"گزارش کارآموزی شرکت انفورماتیک پارسیپایان نامه مدیریت دانش سازمانی EKMترجمه فارسی مقاله "Study of Diffusion Models in an Academic Social Network"(مطالعه و بررسي مدل هاي انتشار در شبكه اجتماعي آكادميك) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد

تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد

دانلود تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد

خرید اینترنتی تدوین استراتژی بازاریابی براساس چارچوب جی استیک(G-STIC)درشرکت فارس ریزان مواد

👇🏞 تصاویر 🏞