👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

ارتباط با ما

دانلود


ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي
ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي
 بيان‌ مسئله
ابومحمد جابربن‌یزید جُعْفی كوفي (حدود 50-128ق) از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و از بزرگ‌ترين علماي شيعه اماميه است. فعاليت‌هاي علمي اين شاگرد مكتب اهل‌بيت در شاخه‌هاي تفسير، كلام، تاريخ، فقه و حديث بوده و با تربيت شاگرداني نامدار از شيعه و سني، سهم فراواني در توسعه اين علوم داشته است. شخصيت علمي جابر چنان برجسته و روشن است كه حتي مخالفانش نيز بدان اقرار كرده‌اند. او را يكي از ائمه علم حديث و از نخستين گردآوردندگان احاديث دانسته‌اند. روايات او بخش قابل توجهي از ميراث حديثي شيعه و ديگر مسلمانان را به خود اختصاص داده‌اند و مرجع و مأخذ دانشمندان به‌شمار مي‌روند. براقي نيز در كتاب تاريخ كوفه روايات وي از صادقين را نودهزار حديث نقل كرده است. وي علاوه بر روايت از خاندان عصمت و طهارت، از بزرگاني چون جابر بن‌عبدالله انصاري، ابوطفيل، حارث بن‌مسلم و ابن‌ساباط مكي نيز روايت كرده است.
مدرسي روايات او به روشني نشانه‌هاي شاخه مردمي تشيع کوفي اواخر دوره اموي بيان كرده است؛ يعني ‌تأکيد شديد بر دوستي علي و فرزندانش، باطن‌گرايي، و تبرّاي از خلفاي پيش از امام علي (عليه‌السلام) و طبعاً از عثمانيه.
علي‌رغم اين جايگاه تأثيرگذار، در متون رجالی و حدیثی کهن شیعه و سنّی، گزارش‌ها و روایات ضد و نقیضی درباره جابر وجود دارد که باعث پدید آمدن دیدگاه‌های متفاوت، بلکه متناقضی، درباره او شده است. در برخي روايات او را به سلمان تشبيه كرده‌اند، برخي روايات بيانگر ظرف گسترده وجودي جابر براي دريافت معارف هستند. گاه از او به عنوان گنجينه اسرار ائمه و گاه نيز با عنوان باب امام باقر (عليه‌السلام) ياد شده است، مضمون برخي روايات آمرزش‌خواهي ائمه براي جابر و لعن كساني است كه به او دروغ بسته‌اند. در مقابل این روایات، گزارش‌های دیگری در منابع کهن رجالی و حدیثی وجود دارد که متضمن قدح و ذم شخصیت جابر بن‌یزید است. از جمله مواردي كه درباره جابر وارد شده است مي‌توان به روايت امام صادق اشاره كرد كه هم‌صحبتي خودشان و پدر گرامي‌شان،‌ امام باقر (عليهماالسلام)، با جابر را كاملاً نفي مي‌كند، يا رواياتي كه به جنون، دروغ‌پردازي، روايت احاديث عجيب و غريب و يا مختلط (فاسد العقيده) بودن جابر اشاره مي‌كنند. منابع رجالي و حديثي اهل سنت نيز خالي از اين دوگانگي نگاه به جابر نيستند. در برخي او به عنوان فردي متقي، موثق، صدوق و ممدوح معرفي مي‌شود و در برخي ديگر به اتهام غلو در تشيع، پيروي از عبدالله بن‌سبأ، و جانشيني مغيرة بن‌سعيد مورد قدح و ذم قرار گرفته است. گفته مي‌شود علت عمده‌اي که سبب شد جابر از چشم علماي سني بيفتد، عقيده‌اش‌ به رجعت بوده است‌.
در سال‌هاي اخير پژوهش‌هاي خوبي درباره جابر بن‌يزيد جعفي و موضوعات مرتبط به او شكل گرفته است، كه بيشتر آنان گرد شخصيت تاريخي و رجالي او دور مي‌زند و هنوز پژوهش مستقلي كه روايات او را بررسي كرده باشد و به انديشه‌هاي كلامي اين شخصيت پرداخته باشد شكل نگرفته است.
پايان‌نامه:
جابر بن‌يزيد جعفي و تفسير او (1380)، ابوالفتح جمشيدي مطلق، قم: دانشگاه قم، دانشكده علوم انساني، پايان‌نامه كارشناسي ارشد. محور اصلي اين پايان‌نامه جمع‌آوري و دسته‌بندي رواياتي است كه از جابر بن‌يزيد در آثار متقدمان و متأخران نقل شده است.
كتاب:
جابر بن‌يزيد جعفي گنجينه اسرار (1376)، عباس عبيري، تهران:‌ سازمان تبليغات اسلامي. اين كتاب مختصر نيز به كوتاهي به زندگي جابر و برخي از ويژگي‌هاي وي پرداخته است.
پژوهشي پيرامون جابر بن‌يزيد جعفي (1389)، سعيد طاووسي‌مسرور، تهران: دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام). اين كتاب ــ كه ظاهرا پايان‌نامه كارشناسي ارشد نويسنده آن است ــ مفصل‌ترين پژوهش شكل‌گرفته درباره شخصيت جابر بن‌يزيد است كه با تحليلي تاريخي و بررسي آثار رجالي شخصيت اين محدث امامي را بررسيده است. از نقاط قوت اين كار غناي منابع و تتبع بسيار خوب آن است. تفاوت اين پژوهش با پايان‌نامه حاضر در بررسي روايات جابر و به دست‌آوردن ديدگاه‌هاي كلامي وي است.
مقاله:
«درنگي در شخصيت حديثي جابر بن‌يزيد جعفي»، عليرضا هزار، علوم حديث، تابستان 81، شماره 24، ص98. اين مقاله نيز بيشتر به جنبه‌هاي شخصيت حديثي و روايي جابر بن‌يزيد پرداخته است.
«خدمات علمي جابر بن‌يزيد جعفي به اسلام و شيعه»، محمود كريمي و سعيد طاووسي‌مسرور، شيعه‌شناسي، زمستان 88، شماره 28، ص183.
«بررسي ديدگاه‌هاي رجالي اهل‌سنت درباره جابر جعفي»، محمود كريمي و سعيد طاووسي‌مسرور، علوم حديث، شماره 54.
«نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفي»، عباس احمدوند و سعيد طاووسي‌مسرور، علوم حديث، شماره 61.
سه مقاله نام‌برده شده از نويسنده كتاب پژوهشي پيرامون جابر بن‌يزيد جعفي است كه هر سه مقاله نيز از همان كتاب اخذ و چاپ شده است.
«بررسي اعتبار رجالي جابر بن‌يزيد جعفي»، محمد مرواريد، فصل‌نامه جستار (نشريه داخلي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي)، شماره 29 و 30. نويسنده اين مقاله نيز با نگاهي رجالي به شخصيت جابر بن‌يزيد توجه كرده است.
مدخل:
«جابر بن‌يزيد جعفي» (1384)، نعمت‌الله صفري فروشاني، دانشنامه جهان اسلام، ج 9، تهران: بنياد دائره المعارف اسلامي.
“DJABIR AL-DJU’FI” (1980), W. Madelung, EI2, supplement.
سؤال‌هاي پژوهش
شخصيت جابر بن‌يزيد جعفي از آن جهت كه در سه حوزه تشيع، اهل سنت و غاليان مورد توجه بوده است، شخصيتي جالب توجه است. علاوه بر گزارش‌هاي رسيده درباره وي مي‌توان با جمع‌آوري روايات او و جمع‌بندي آنها نقبي به ديدگاه‌هاي او زد. اين پژوهش اين تلاش را در منابع اماميه بر عهده دارد.
سؤال اصلي
انديشه‌هاي كلامي جابر بن‌يزيد جعفي بر اساس منابع اماميه چيست؟
سؤال‌هاي فرعي
شخصيت رجالي و كلامي جابر چگونه بوده است؟
چه جهت‌گيري‌هاي اجتماعي و سياسي‌اي داشته است؟
آيا او چنان‌كه برخي از منابع عنوان كرده‌اند غالي بوده است؟
آنچه از جابر در روايات اماميه نقل شده است عقيده‌اي را خارج از اعتقادات اماميه براي وي ثابت نمي‌كند.
به‌رغم گزارش‌هاي ضد و نقيضي كه درباره شخصيت روايي و كلامي جابر وجود دارد نمي‌توان هيچ‌كدام از اتهامات گزارش‌شده را به او نسبت داد.
از گزارش‌ها و روايات او برمي‌آيد كه در مقابل حكومت وقت قرار داشته و از حركت‌هاي مخالف وقت حمايت مي‌كرده است.
به نظر نمي‌رسد كه گزارش‌هاي رسيده درباره غلو جابر توانايي اثبات اين اتهام براي وي را داشته باشد.
كليات.. 1
بيان‌ مسئله. 2
پيشينه پژوهش.... 3
سؤال‌هاي پژوهش.... 5
فرضيه‌ها5
روش گردآوري و پژوهش.... 6
ميراث كلامي اماميه. 6
ضرورت شناخت میراث کلامی.. 8
راه های بازشناسی جریانات درونی کوفه. 9
 
زمينه‌‌شناسي شخصيت و انديشه جابر. 10
اوضاع سياسي‌ـ اجتماعي.. 11
اوضاع علمي ـ فرهنگي.. 21
گروه‌هاي كلامي اصلي.. 23
كلام اماميه. 29
كلام اماميه در كوفه. 31
تاريخچه مدرسه كلامي شيعه در كوفه. 33
شرايط حاكم در فضاي علمي كوفه. 34
جريان‌شناسي كلامي كوفه. 37
 
شخصيت‌شناسي جابر. 40
اسم و نسب... 41
تولد تا وفات.. 42
جايگاه اجتماعي.. 44
نوع ارتباط با حکومت... 45
آثار. 45
ارتباط با امام49
اساتيد و مشايخ.. 51
شاگردان و روايان. 52
اعتبار رجالي جابر. 54
بررسي اتهام به غلو. 61
 
انديشه‌شناسي جابر. 67
خداشناسي.. 69
معرفت خدا69
وجود و يگانگي خدا71
توحيد ذاتي.. 72
توحيد صفاتي.. 73
توحيد افعالي.. 73
صفات خدا74
تقسيم‌بندي صفات الاهي.. 74
توقيفي بودن اسماي و صفات.. 75
تجسيم. 75
علم خدا77
بداء78
حيات.. 79
ازليت و ابديت... 79
راهنماشناسي.. 81
ضرورت وجود راهنما81
اختصاصات و امتيازات راهنمايان. 81
خلقت انبيا و اصيا82
تفويض.... 83
عصمت... 84
علم. 85
منبع علم ائمه. 87
گستره علم معصومان. 88
تأويل قرآن. 89
فضائل.. 91
فضائل اميرمؤمنان. 91
فضائل ديگر معصومان. 98
نص و نصب... 99
نص كلي.. 99
نصوص خاص.... 101
تولّا102
معرفت ائمه. 106
تبرّا108
قائم. 110
تقيه. 113
فرجام‌شناسي.. 114
هنگام مرگ... 114
عالم قبر. 116
وقايع قبل از قيامت... 117
رجعت... 118
روز قيامت... 118
بهشت... 119
جهنم. 122
جمع‌بندي.. 125
كتاب‌نامه. 130

👇 تصادفی👇

مجموعه کتابهای شهید مطهری 1بانک شماره موبایل ایرانسلامتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کبدی ***137 - اقدام پژوهی: چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ - 26 صفحه فایل ورد144- تحلیل غیر خطی تیرهای خمیده به روش اجزاء محدودطرح توجيهي توليد انواع نخ پروپلين باظرفيت 400 تن در سال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

دانلود ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

خرید اینترنتی ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

👇🏞 تصاویر 🏞