👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

ارتباط با ما

دانلود


خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن
خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن
مقدمه: خیانت معانی متفاوتی دارد، در قانون، خیانت دلالت بر جرم‌هایی دارد که بر علیه حاکمیت یا ملتی رخ می‌دهد. و به کسی که عمل خیانت از وی سرزده، خائن اتلاق می‌گردد. تعریفی دیگر از خیانت عبارت است از سوء استفاده از اعتماد شخص یا یک گروه و انجام عملی که آن ها را از لحاظ مادی یا معنوی متضرر سازد. که منظور ما در این پایان‌نامه خیانت همسران به یکدیگر است. خیانت همسران برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است که مشکل آفرینی‌ها و آسیب‌های خاص خود را در میان اعضای خانواده و افراد وابسته و سایرین به وجود می‌‌آمد و اغلب زوج‌ها مصونیت چندانی در برابر آسیب و یا اختلال ندارند. به عبارت دیگر همسران در این مورد آگاهی‌های لازم را ندارند و نمی‌دانند، ماهیت این آسیب چیست؟ چگونه تشکیل می‌‌گردد و عوامل زمینه ساز و آشکارساز آن کدام هستند و چگونه می‌‌توان از آن پیشگیری و در صورت روی دادن چنین مواردی چه اقدام‌هایی لازم و بهتر است انجام گیرد؟انگیزه اصلی برای نوشتن این پایان نامه میزان افزایش خیانت همسران در جامعه کنونی است در حال حاضر نیز همسرانی به خیانت به همسر مبتلا و افرادی نیز از چنین امری با وجود تمام تلاش‌ها و مخفی کارهایی که انجام می‌‌شود متوجه می‌‌گردند و مرافعه‌ها، کشمکش‌ها و درگیرهایی پس از کشف صورت می‌‌گیرد، که پیامد آن مشکل آفرین‌هایی را نیز برای فرزندان به همراه خواهد داشت. اگر چه خیانت در ماهیت یکسان است، اما هر همسری واکنش خاص و متفاوتی در ارتباط با این امر از خود نشان می‌‌دهد.الف) بیان مسئله:در نظام ارزش اسلام به تشکیل خانواده و تحکیم آن توجه جدی شده و در مرحله بالاتر بر ضرورت تعالی خانواده تأکید شده است. دسترسی به رشد و تعالی خانواده از سویی در گرو انجام وظایف هریک از اعضا و از سویی دیگر مبتنی بر توجه به فضایل و کرامات اخلاقی و معنوی در خانواده است. که افراد را در جهت گام نهادن در مسیر الهی و دستیابی به حیات طیبه مهیا می‌سازد. در چنین حالتی روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق و فضایل اسلامی استوار می‌شود. و خانواده به کانون اصلی رشد و تعالی اصلی مبدل می‌گردد. یکی از وظایف و تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است . در آیات و روایات بر این نکته تاکید بسیاری شده است.اما اگر یکی از طرفین این تعهد را زیر پا گذاشت و نسبت به دیگری در روابط زناشویی خیانت کرد، طرف مقابل چه عکس العملی از نظر شرع و قانون می‌‌تواند داشته باشد؟مثلا اگر زوجه خیانت کرد آیا می‌‌توان او را از مهریه یا نفقه یا حق قسم و ... محروم کرد؟آیا به خاطر زنای زوجه، رابطه زناشویی با او بر مرد حرام نمی‌شود؟و به طور کلی این عمل دارای چه پیامدهایی ممکن است باشد.همچنین اگر زوج خیانت کرد، زن چه عکس‌العمل قانونی می‌‌تواند داشته باشد. ایا زن می‌‌تواند از تمکین خودداری کند؟ آیا همچنان اطاعت از شوهر بر او واجب است؟آیا می‌‌تواند به سبب این کار دادخواست طلاق ارئه دهد؟ و مسائل بسیاری که در این زمینه وجود دارد و در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ب) سؤالات تحقیق:1- به واسطه خیانت، زوج یا زوجه از چه حقوقی محروم می‌شوند؟2- موضع شرع و قانون نسبت به کدامیک از زوج و زوجه خیانتکار سخت‌گیرانه‌تر است؟ج) فرضیه ها:مرد یا زن نمی‌تواند به جهت خیانت همسرش او را از هیچ یک از حقوق خود محروم نماید.موضع قانونگذار شرعی و عرفی نسبت به خیانت زوجه از خیانت زوج بسیار شدیدتر است.د) ضرورت انجام تحقیق:موضوع خیانت از گذشته‌های دور در جوامع وجود داشته و همواره یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده اما متاسفانه در عصر جدید همه‌ی آمارها و مشاهدات حاکی از آن است که به دلایل گوناگونی این آسیب در همه‌ی کشورها و کشور ما گسترش پیدا کرده است. از این جهت ضرورت دارد این موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.هـ) پیشینه تحقیق:در ارتباط با موضوع خیانت از منظر روانشناسی کتاب‌هایی نگاشته شده است. از جمله: بی وفایی همسران نویسندگان دکتر جعفر بوالهری و دکتر حسین خدمتگزار، همسران و بی‌وفایی خیانت نویسنده سعید کاوه.در کتاب‌های فقهی و حقوقی برخی از احکام و عوارض موضوع خیانت مورد بررسی قرار گرفته است اما تاکنون به صورت مستقل این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و کتاب یا مقاله و یا پایان‌نامه‌ای در این رابطه نگاشته نشده است. از این رو سعی شده است به صورت تخصصی‌تر در بعد فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.و) اهداف تحقیق: 1- شناخت حقوق و تکالیف دائمی زوجین2- تبیین راهکارهای قانونی و شرعی موجود در مورد وضعیت خیانت همسران
عنوان صفحه
مقدمه:1
الف) بیان مسئله:1
ب) سؤالات تحقیق:2
ج) فرضیه ها:2
د) ضرورت انجام تحقیق:2
هـ) پیشینه تحقیق:3
و) اهداف تحقیق:3
ز) روش تحقیق:3
ح) ساختار تحقیق:3
فصل اول. 4
شناخت خیانت و آثارآن. 4
1-1خیانت در لغت و اصطلاح:5
1-2 شاخصه‌های خیانت:6
1-2-1 خیانت مخفیانه و بدون اطلاع همسر انجام می‌‌شود:6
1-2-2 بدون توسل به دروغ، خیانت امکان پذیر نیست:6
1-3 دلایل و زمینه‌های پیدایش خیانت:7
1-3-1 دلایل و انگیزه‌های مردان:7
1-4 زمینه های پیدایش خیانت:9
1-4-1 نارضایتی از زندگی زناشویی:9
1-4-2 طلاق :9
1-4-3 پایین بودن سن ازدواج:10
1-4-4 وضعیت شغلی:10
1-4-5 درآمد:10
1-4-6 تحصیلات:10
1-4-7 فقدان عقاید مذهبی:10
1-4-8 ویژگی های روانی و شخصیتی.. 11
1-5 عوامل پیش بینی کننده خیانت:12
1-6 مراحل خیانت همسر:15
1-7 واکنش‌های مرد و زن پس از آشکار شدن خیانت:15
1-7-1 واکنش های فرد خیانت شونده:15
1-7-2 واکنش‌های فرد خیانت کننده:19
1-8 آثار خیانت:22
1-8-1 آثار خیانت بر روی خود اقدام کننده:22
1-8-2 آثار خیانت بر طرف مقابل:25
1-8-3 آثار خیانت بر روی فرزندان:29
1-9 سرانجام‌ خیانت:31
1-9-1 بعضی از خیانت‌ها پایان کم آسیب‌تری را داشته و پس از مدتی پایان یافته و همسر، خانواده و سایرین از آن آگاه‌ نمی‌شوند:31
1-9-2 موارد قابل توجهی از خیانت‌ها، سرانجام مشکل‌آفرینی را داشته و درنهایت همسر از آن آگاه شده و درگیریی‌های بسیاری را به همراه دارد:32
1-9-3 بعضی از خیانت‌ها سرانجام ناگواری را داشته و در نهایت به زندان، بیمارستان و در مواردی نیز به قبرستان ختم می‌‌شود:33
1-9-4 بعضی از خیانت‌ها سرانجام به طلاق ختم می‌شود:34
1-10 موضع اسلام، مسیحیت و یهودیت در قبال خیانت:36
فصل دوم. 40
احکام و آثار مترتب بر خیانت همسران از دیدگاه فقهی.. 40
مقدمه:41
2-1 آثار و احکام خیانت زوجه:41
2-1-1 تداوم یا عدم تداوم زوجیت:41
2-1-2 وضعیت مهریه:46
2-1-3 وضعیت نفقه:47
2-1-4 وضعیت فرزندان:53
2-1-5 لعان:53
2-1-6 مجازات زوجه زناکار در صورت اثبات:55
2-1-7 وضعیت حضانت فرزندان:55
2-1-8 وضعیت عده:56
2-1-9 وضعیت اموال مشترک زوجین پس از طلاق بر فرض قبولی شرط تنصیف:57
2-1-10 قتل در فراش:58
2-2 آثار خیانت زوج:58
2-2-1 سقوط یا عدم سقوط حق تمکین زوج:59
2-2-2 مجازات شوهر زناکار در صورت اثبات:60
2-2-3 حق مطالبه طلاق از سوی زوجه:60
2-2-4 وضعیت حضانت فرزندان:62
2-2-5 وضعیت اموال مشترک پس از جدایی:62
نتایج.. 64
فهرست منابع:66
الف) منابع عربی.. 66
ب) منابع فارسی.. 67
ج) نرم افزار. 68
د) قوانین.. 68

👇 تصادفی👇

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»طراحی آب بند فشار بالا wordاستاد اینترنت شوآموزش کامل اسیلوسکوپطرح توجیهی تولید الکترود ۲۵۰۰ تن در سالدانلود پاورپوینت آشنایی با پروتکل FTPاستفاده از روش هاي تحليلي، المان محدود و پايش وضعيت در تحليل خرابي غلتك هاي با تماس مستقيم در مكانيزم انتقال قدرت اصطكاكي-مطالعه موردي در مجتمع گل گهردانلود کتاب حماسه آلبرت شوایتزرپایان نامه پايگاهاي داده در Access ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

دانلود خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

خرید اینترنتی خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

👇🏞 تصاویر 🏞